Suoraan sisältöön

Kaupungin palvelut


Hae palvelun nimellä:


Palvelut aakkosittain:  


Katso myös

Tulostettava lomake
Luvat
Hakemukset


Palvelut aakkosittain: Kaikki

Arvioimme toimintakykyäsi ja kuntoutuksen tarvetta sekä tuemme sinua kuntoutussuunnitelman tekemisessä.
Lue lisää palvelusta...
Eläinperäisten sivutuotteiden käytöstä luonnonvaraisten eläinten ruokinnassa on tehtävä ilmoitus haaskapaikkarekisteriin ennen haaskatoiminnan aloittamista. Lisätietoa ja rekisteröintilomake löytyvät Ruokaviraston verkkosivuilta. Ilmoituksen voi tehdä myös Ruokaviraston verkkopalvelussa.
Lue lisää palvelusta...
Jos et ole hakenut aloittamisoikeutta varsinaisen lupahakemuksen yhteydessä, lähetä hakemus ja alkuperäinen vakuusasiakirja alueen lupasihteerille. Löydät alueen lupasihteerin sähköpostiosoitteen karttapalvelusta.
Lue lisää palvelusta...
Hae muutosta valmiilla lomakkeella tai vapaamuotoisella hakemuksella, jossa on vastaavat tiedot kuin lomakkeessa. Lähetä hakemus Helsingin kaupungin kirjaamoon. Sähköpostiosoite: helsinki.kirjaamo@hel.fi. Postiosoite: PL 10, 00099 Helsingin kaupunki.
Lue lisää palvelusta...
Tarvitset kunnan lausunnon rakennus- tai peruskorjaushankkeeseen, johon olet hakenut ARAlta valtion tukea tai avustusta.Kun kohteen hankesuunnitelma on valmistunut, jätä hakemusasiakirjat ARAn sähköisessä asioinnissa. ARA pyytää tätä kautta kunnalta lausuntoa.Kaupunki antaa hankkeesta lausuntonsa ja toimittaa sen ARAan. Hakija näkee lausunnon ARAn sähköisestä asioinnista.Toimitamme lausunnon kahden viikon kuluessa tarvittavien asiakirjojen vastaanottamisesta.
Lue lisää palvelusta...
Voit hakea harkinnanvaraista lisäavustusta sähköisesti.
Lue lisää palvelusta...
Voit hakea jakeluliikenteen pysäköintitunnusta ilmoittamalla yrityksesi tiedot sekä rekisteröitävät ajoneuvot verkkolomakkeella. Tunnus on ajoneuvokohtainen, rekisteröitävien ajoneuvojen määrää ei ole rajoitettu.Tunnus on voimassa toistaiseksi. Ajoneuvoja voi lisätä tai poistaa samaa lomaketta käyttämällä.
Lue lisää palvelusta...
Linkki huutokauppaan aukeaa 19.10. kello 14.00.
Lue lisää palvelusta...
Voit hakea yleisavustusta sähköisesti.
Lue lisää palvelusta...
Hae kiinteistönmääritystä, esimerkiksi rajankäyntiä, sähköisesti joko Lupapisteessä tai lähettämällä allekirjoitettu kiinteistötoimitushakemus sähköpostilla Kiinteistönmuodostusyksikköön.Liitä hakemukseen kartta, josta ilmenee määritettävä kiinteistöraja ja kohde sekä laskutustiedot.Kiinteistömääritys vie aikaa noin 1-4 kuukautta. ​Palvelu on maksullinen.
Lue lisää palvelusta...
Täytä hakulomake ja lähetä se sähköpostilla alueiden käyttö ja valvonta -yksikön tarkastajille osoitteeseen ulkoilma@hel.fi
Lue lisää palvelusta...
Hae lupaa jätevesien käsittelyvaatimuksista poikkeamiselle kaupungin ympäristöpalveluilta sähköisesti Lupapisteessä. Lupa poiketa voidaan myöntää korkeintaan 5 vuodeksi kerrallaan.
Lue lisää palvelusta...
Jos rakennat Helsingin kaupungin omistamalle vuokratontille, eikä vuokrasopimuksessasi ole annettu lupaa maalämpökaivon rakentamiseen, sinun täytyy hakea kaupungilta maalämpöehdon lisäämistä tontin maanvuokrasopimukseen. Uusissa vuokrasopimuksissa voidaan sopia maalämpökaivosta jo maanvuokrasopimusta tehdessä.
Lue lisää palvelusta...
Täytä hakulomake ja lähetä se sähköpostitse tarkastajille osoitteeseen ulkoilma@hel.fi.
Lue lisää palvelusta...

<   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58   >
02.11.2022 08:56