Suoraan sisältöön

Kaupunginhallituksen jaostot

Helsingin kaupungin päätöksentekokaavio – kaupunginhallituksen jaostot


Kaupunginhallituksella on kolme jaostoa jotka ovat konsernijaosto, elinkeinojaosto ja sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen uudistusjaosto.

Konsernijaosto valvoo säätiöiden ja tytäryhteisöjen toimintaa.

Kaupunginhallituksen elinkeinojaosto ohjaa kaupungin elinkeino-, kilpailukyky-, maahanmuutto- ja työllisyyspolitiikkaa.

Sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen uudistusjaosto ohjaa ja seuraa uudistuksen suunnittelu- ja valmistelutehtäviä.

Uuden organisaation aloittaessa 1.6.2017 on tietotekniikkajaoston ja johtamisen jaoston asiakirjat siirretty arkistoon.01.10.2021 10:40

Konsernijaoston päätösasiakirjat

Konsernijaosto valvoo säätiöiden ja tytäryhteisöjen toimintaa.

Elinkeinojaoston päätösasiakirjat

elinkeinojaosto ohjaa kaupungin elinkeino-, kilpailukyky-, maahanmuutto- ja työllisyyspolitiikkaa.

Sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen uudistusjaosto

Jaosto ohjaa sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen toimeenpanoa.