Hoppa till innehållet

Mammografi

Vid bröstcancerscreening, det vill säga mammografi, strävar man efter att genom att undersöka brösten hitta bröstcancer då den är i ett tidigt skede. Bröstcancer är den vanligaste formen av cancer bland kvinnor. 

Vid mammografiundersökningen röntgas båda brösten med en röntgenapparat som är planerad för ändamålet. Genom screeningen kan man upptäcka även sådana knutor som ännu inte går att känna med händerna. Skötaren placerar brösten i en press på screeningnivå. Det kan kännas aningen obehagligt, men varar endast några sekunder. Om brösten är mycket ömma, till exempel precis före menstruationen, är det bästa att komma överens om en annan tidpunkt för screeningen.

Screeningundersökningar

Helsingfors stad erbjuder alla 50 - 68-åriga kvinnor med två års mellanrum en kostnadsfri bröstcancerscreening. Kvinnor kallas årligen till mammografiundersökning när de fyller jämna år. Tjänsten produceras för Helsingfors stad av Synlab (Fredriksgatan 48, 00100 Helsingfors, tfn 010 326 3263, https://www.synlab.fi/tj%C3%A4nster/mammografiundersokningar/?lang=sv).

Man kommer till mammografiscreeningen med ett personligt kallelsebrev där det finns en individuell tid för screening. Om tiden inte passar dig kan du ändra den enligt anvisningarna i kallelsen.

Vad går en mammografi ut på?

Vid undersökningen fotograferas båda brösten med en speciell röntgenapparat för ändamålet. Vårdaren pressar ihop brösten på röntgenplattan. Det här kan kännas lite obehagligt, men det tar bara ett par sekunder. Om brösten är mycket ömma, t.ex. strax före menstruationen, lönar det sig att avtala om en annan tidpunkt för mammografin.

I Helsingfors används direkt digital bildgivande teknik med vilken det är lättare att upptäcka cancer än förut. Resultaten av mammografin undersöks alltid av två specialister i radiologi. Upptäcker man förändringar i mammografibilderna, kallas kvinnan till ytterligare undersökningar. Största delen av de förändringar som upptäcks vid mammografin är godartade.

Hur behandlas bröstcancer?

Bröstcancer behandlas alltid kirurgiskt. Vid behov kompletteras behandlingen med strålbehandling och medicinering. Om tumören bara är lokal då den upptäcks är behandlingsresultaten mycket goda och oftast klarar man sig med en operation där bröstkörteln sparas. Av denna orsak är det viktigt att delta i mammografin. Vid en mammografi kan man också konstatera sådana knölar som ännu inte kan upptäckas med händerna.

Hur kan bröstcancer förebyggas?

Vi vet rätt litet om förebyggandet av bröstcancer. Sunda levnadsvanor, fettsnål kost och motion är bra råd för förebyggande av alla sjukdomar.17.02.2020 09:34