Suoraan sisältöön

Samarbetskommissionen

Samarbetskommissionen för Helsingfors stad och Helsingfors universitet

Samarbetskommissionen för Helsingfors stad och Helsingfors universitet bildades år 1987 och har därefter sammankommit regelbundet.

Kommissionen har till uppgift att utveckla och koordinera samarbetet mellan staden och universitetet och att främja utvecklandet av undervisningen och forskningen på högsta nivå i Helsingfors. Till samarbetsorganet hör stadens och universitetets högsta ledning. Beredningssekretariatet har representanter för såväl staden som universitetet. Kommissionens nuvarande sammansättning kommer att förändras på hösten.

Mer information:
Specialplanerare Ida Björkbacka, Helsingfors stadskanslis näringslivsavdelning,
ida.bjorkbacka@hel.fi

DELA
06.12.2019 07:55