Hoppa till innehållet

Samarbetskommissionen

Samarbetskommissionen för Helsingfors stad och Helsingfors universitet

Samarbetskommissionen för Helsingfors stad och Helsingfors universitet bildades år 1987 och har därefter sammanträtt regelbundet.

Kommissionen har till uppgift att utveckla och koordinera samarbetet mellan staden och universitetet och att främja arbetet med att utveckla undervisningen och forskningen på högsta nivå i Helsingfors. Till samarbetsorganet hör stadens och universitetets högsta ledning. Beredningssekretariatet har representanter för såväl staden som universitetet.

Upplysningar
Specialplanerare  Ida Björkbacka, näringslivsavdelningen vid Helsingfors stadskansli
ida.bjorkbacka(a)hel.fi23.01.2020 13:12