Hoppa till innehållet

Planeringsansvariga lärare

 

Bildkonst, formgivning och fotografering
Hans-Peter Holmstén, konstkand.
E-post: fornamn.efternamn@arbis.hel.fi
Tfn 09 310 49473

Hantverk
Beatrice Blomster 
E-post: fornamn.efternamn@hel.fi
Tfn 09 310 49478

Hem och trädgård
Jan Amnell
E-post: fornamn.efternamn@arbis.hel.fi
Tfn 09 310 49477

Hushåll   
Ghita Henriksson, ped.mag, 
E-post: fornamn.efternamn@arbis.hel.fi
Tfn 09 310 70082

Litteratur, teater och modersmål,
nordiska språk, svenska/Swedish
  
Annette Jansson, fil.mag,
E-post: fornamn.efternamn@arbis.hel.fi
Tfn 09 310 49480

Media och informationsteknik
Maria Bergman
E-post: fornamn.efternamn@arbis.hel.fi
Tfn 09 310 49402

Jan Amnell
E-post: fornamn.efternamn@arbis.hel.fi
Tfn 09 310 49477

Motion, hälsa och välmående
Birgitta Lindberg, fys.ter.
E-post: fornamn.efternamn@arbis.hel.fi
Tfn 09 310 49474

Musik
Anna Weber-Länsman, mus.mag.
E-post: fornamn.efternamn@arbis.hel.fi
Tfn 09 310 49479

Människa, samhälle och kultur
Öppna universitetskurser
Alexandra Ramsay, fil.dr
E-post: fornamn.efternamn@arbis.hel.fi
Tfn 09 310 49489

Natur, miljö, teknik och trafik
Jan Amnell
E-post: fornamn.efternamn@arbis.hel.fi
Tfn 09 310 49477

Språk
Engelska, estniska, finska och
svenska (beställda kurser)

Heidi Huovilainen, fil.mag.
E-post: fornamn.efternamn@arbis.hel.fi
Tfn 09 310 49485

Främmande språk
förutom engelska och estniska

Anna Långstedt-Jungar, fil.mag.
E-post: fornamn.efternamn@arbis.hel.fi
Tfn 09 310 49482