Hoppa till innehållet

Planeringsansvariga lärare

 

Bildkonst, formgivning och fotografering
Hans-Peter Holmstén, konstkand.
E-post: fornamn.efternamn@hel.fi
Tfn 09 310 494 73

Hantverk
Beatrice Blomster 
E-post: fornamn.efternamn@hel.fi
Tfn 09 310 494 78

Hem och trädgård
Jan Amnell
E-post: fornamn.efternamn@hel.fi
Tfn 09 310 494 77

Hushåll   
Ghita Henriksson, ped.mag, 
E-post: fornamn.efternamn@hel.fi
Tfn 09 310 700 82

Litteratur, teater och modersmål,
nordiska språk, svenska/Swedish
  
Emma Laihanen
E-post: fornamn.efternamn@hel.fi
Tfn 09 310 494 80

Media och informationsteknik
Maria Bergman
E-post: fornamn.efternamn@hel.fi
Tfn 09 310 494 02

Jan Amnell
E-post: fornamn.efternamn@hel.fi
Tfn 09 310 494 77

Motion, hälsa och välmående
Birgitta Lindberg, fys.ter.
E-post: fornamn.efternamn@hel.fi
Tfn 09 310 494 74

Musik
Anna Weber-Länsman, mus.mag.
E-post: fornamn.efternamn@hel.fi
Tfn 09 310 494 79

Människa, samhälle och kultur
Pablo Guajardo Garrido
E-post: pablo.guajardogarrido@hel.fi
Tfn 09 310 494 89

Natur, miljö, teknik och trafik
Jan Amnell
E-post: fornamn.efternamn@hel.fi
Tfn 09 310 494 77

Språk
Engelska, estniska, finska, lettiska,
nordsamiska och svenska (beställda kurser)

Heidi Huovilainen, fil.mag.
E-post: fornamn.efternamn@hel.fi
Tfn 09 310 494 85

Främmande språk
Anna Långstedt-Jungar, fil.mag.
E-post: fornamn.efternamn@hel.fi
Tfn 09 310 494 82

Öppna universitetskurser
Pia Nybom
E-post: fornamn.efternamn@hel.fi
Tfn 09 310 494 61