Hoppa till innehållet

För lärare, for teachers

Välkommen till Arbis timlärarsida!

Här finns viktig information för dig som är timlärare. Nedan hittar du länkar till information som du kan behöva.

Som vanligt håller vi ett allmänt obligatoriskt timlärarmöte 1.9.2022 torsdag kl. 17.00. Vi skickar ut närmare information i mitten av augusti tillsammans med ditt arbetsavtal. Undervisningen inleds 5.9.2022, måndag.

Viktiga datum
Handboken Jag - lärare?
Timlärarguide 2022–2023

DigiLingua

DigiLingua är ett projekt mellan medborgarinstituten i huvudstadsregionen. Projektets huvuduppgift är att utveckla distansundervisningen i språk och att dela kunnandet. Våra mål är att förtydliga metoder för distansundervisning, att skapa mer gemenskap och nätverk för lärare och att utveckla digipedagogiken inom språkundervisningen.

DigiLingua, Kvalitetskriterier för webbundervisning (pdf)
DigiLingua, Verkko-opetuksen laatukriteerit (pdf)
DigiLingua, Quality criteria for online learning (pdf)


Anställningsblankett
Ansökan om sjukledighet, Sairaslomahakemus
Ansökan om tjänste- och arbetsledighet, Virka- ja työvapaahakemus Arbetsavtal
Arbis läroplan
Arvoden
Kopiering
Kursutvärdering
Länk till Kursor
Närvaroregistrering i Kursor
Reseräkning


Welcome to Arbis web page for teachers!    
We have compiled some useful information for all teachers working at Arbis. Here under you will find a short summary in English. If you want any information in detail, if you have any questions or suggestions, please remember that you can always turn to the principal, Moa Thors, deputy principal Pia Nybom, anyone in the office or your coordinating teacher. We’ll be happy to help you!

The autumn term will officially begin with a mandatory meeting for all teachers on Thursday, September 1 at 5:00 p.m. We will start with some general information and a lecture, then you’ll meet with your own coordinator and your nearest colleagues to discuss more specific subjects. A small meal will be served in the café. Mid-August we’ll send you more information and your contract. The courses start on Monday, September 5.

Guide for teachers 2022–2023
Evaluation
Link to Kursor 
Registering attendance on Kursor

Guide Me - a teacher?