Hoppa till innehållet

Kopiering

I materialrummet bredvid lärargarderoben kan du ta kopior för dina kursdeltagare, högst 2 kopior/g lektion/deltagare om du inte har kommit överens om något annat med din huvudlärare.
Att kopiera hela böcker är förbjudet, se närmare www.kopiosto.fi.

Kopiostos regler

Med fotokopieringslicensen får man i undervisnings- eller forskningssyfte kopiera nästan alla slags publikationer såsom fack- och skönlitteratur, yrkes- och vetenskapstidskrifter, manualer samt forskningsrapporter.

Med fotokopieringslicensen får läraren eller föreläsaren under en termin för samma studerande kopiera högst 20 sidor av en och samma publikation för att användas inom undervisningen, dock inte mer än hälften av publikationen.

Av noter får man kopiera högst 10 sidor. Dessutom gäller följande specialvillkor vid kopiering av noter:

  • Kopiering av noter är tillåten för framföranden och repetitioner när det är frågan om undervisning på läroanstalten eller en avgiftsfri tillställning organiserad av läroanstalten, där publiken huvudsakligen består av studerande och personal på läroanstalten samt deras släktingar.
  • Kör-, ensemble-, eller orkesternoter får endast kopieras för undervisning av och forskning om teoriämnen i musik.

Med fotokopieringslicens får man inte kopiera arbets-, övnings-, eller facitböcker.

Licensen täcker inte heller digitalisering, såsom skanning av text eller bild, eller annan digital kopiering.