Suoraan sisältöön

Arbisbladet


utkommer en-två gånger per termin. Tidningen innehåller bl.a. aktuell information, artiklar om kurser och intervjuer med Arbis personal och kursdeltagare. Arbisbladet finns att få bl.a. på kansliet, i kaféet och i biblioteket samt på Arbis Östra i Stoa.
Om du har idéer till eller synpunkter på innehållet, kontakta   
kansliet, tfn 09 310 49494 eller kansliet@arbis.hel.fi

Nummer 1 2019 (läsåret 2018—2019)


Nummer 2 2018 (läsåret 20182019)


Nummer 1 2018 (Arbisbladet hade en paus och utkom endast vårterminen 2018 under läsåret 2017—2018)


Nummer 2 / 2015-2016 (endast ett nummer denna vårtermin)

Arbis nummer 2 / 2015-2016

Nummer 1 / 15-16  (endast ett nummer denna hösttermin)

Arbis nummer 1 / 2015-2016

 

Nummer 4 / 14-15

Arbisbladet nummer 4 / 14-15

 

Nummer 3 / 14-15

Arbisbladet nummer 3 / 14-15

 

Nummer 2 / 14-15

Arbisbladet nummer 2 / 14-15

 

Nummer 1 / 14-15

Arbisbladet nummer 1 / 14-15

 

 

Nummer 3 / 13-14 (endas 3 tidningar detta läsår) 

Arbisbladet 3 /13-14


Nummer 2 / 13-14

Arbisbladet 2 / 13-14
 

Nummer 1 / 13-14

Arbisbladet 1 / 13-14

 

Nummer 4 / 12-13
Nummer 3 / 12-13
Nummer 2 / 12-13 (tyvärr fattas detta nummer)
Nummer 1 / 12–13

Nummer 4 / 11–12
Nummer 3 / 11–12
Nummer 2 / 11–12
Nummer 1 / 11–12

Nummer 4 / 10–11
Nummer 3 / 10–11
Nummer 2 / 10–11
Nummer 1 / 10–11

DELA