Rekommendationerna och begränsningarna

I det här sammandraget kan du läsa rekommendationerna och begränsningarna gällande coronavirussituationen som är i kraft i Helsingfors.

Läs mera »

Coronavaccination för Helsingforsbor

Vaccinationsordningen, dvs. i vilken ordning befolkningen vaccineras, baserar sig på en nationell strategi.

Läs mera »

Översikt över Helsingfors coronavirusläge

På den här sidan hittar du Helsingfors viktigaste statistik om coronaviruset också vad gäller daghem och skolor samt enligt postnummerområde.

Läs mera »

Rådgivningstjänster för stadsborna

Helsingfors erbjuder stadsborna telefonrådgivning om coronaviruset.

Läs mera »

Misstänker du att du har coronavirussmittan?

Hur ska du gå till väga om du misstänker att du har exponerats för coronaviruset? Läs social- och hälsovårdstjänsternas anvisningar här

Läs mera »

Skolor och dagvård

Helsingfors stads skolor gick över till undervisning i hemmen.

Läs mera »

Användning av ansiktsmask

Vi har sammanställt ansiktsmaskens bruksanvisningar och utdelningsställen i Helsingfors. Vi har också inkluderat THL:s rekommendation om användningen av ansiktsmask.

Läs mera »

Trafik och coronavirus

Kollektivtrafiken går i Helsingforsregionen men vissa trafikmedel har glesare trafik.

Läs mera »

Företag och andra organisationer

Helsingfors fattade beslut om första stödåtgärder för företag och andra organisationer.

Läs mera »