Hoppa till innehållet

Helsingfors skolor och läroanstalter

23.11 För personalen inom småbarnspedagogiken rekommenderas användning av munskydd inomhus i mån av möjlighet. Användning av munskydd rekommenderas särskilt för personer som rör sig på olika platser, såsom vikarier, daghemsassistenter, daghemschefer, arbetspraktikanter och inlärare i arbetet.

Munskyddsrekommendationen utfärdades också för årskurserna 7-9 i grundskolan. Staden delar ut munskydd till elever i årskurserna 7-9, men man kan också använda egna munskydd. Läs mer

29.9  Ansiktsskydd i bruk vid huvudstadsregionens läroanstalter på andra stadiet

Helsingfors har färdigställt planer för exceptionella undervisningsarrangemang för den händelse att de blir nödvändiga på grund av coronaläget och för att undervisningen ska kunna ordnas på ett tryggt sätt också då. ”Vid behov kan vi inom den grundläggande utbildningen snabbt övergå till exceptionella undervisningsarrangemang, som är möjliga till följd av att en ändring av lagen om den grundläggande utbildningen godkändes efter midsommaren. Elever i årskurs 1–3, elever med särskilt stöd och elever inom förberedande undervisning får emellertid fortgående närundervisning, medan de äldre skoleleverna får turvis när- och distansundervisning vid behov. I gymnasierna och inom yrkesutbildningen kan man på samma sätt som på våren ta i bruk nät- och distansundervisning för att säkerställa att lokalerna är tillräckligt rymliga. På arbetarinstituten har närundervisningen kompletterats med fler distanskurser – något vi fick goda erfarenheter av på våren”, berättar sektorchef Liisa Pohjolainen.

Helsingfors har på nytt öppnat en telefonrådgivning som rör skolgång

Frågor som rör den svenskspråkiga undervisningen besvaras på onsdagar kl. 9–17 på numret 09 310 10027, medan frågor som rör elevers och studerandes skolgång i finskspråkiga skolor besvaras på finska och engelska på vardagar kl. 9–17 på numret 09 310 10025.

Information till föräldrar i Helsingfors om testande av barn för corona

IInstitutet för hälsa och välfärd THL gav anvisningar för vad man ska göra då ett barn insjuknar i luftvägsinfektion. Anvisningarna redogör för omständigheterna under vilka barnet ska föras till coronavirustest och när barnet kan återvända till dagvård eller skola. Helsingfors följer THL:s anvisningar. Helsingfors har meddelat förmyndarna till barn om de nya anvisningarna. Anvisningarna finns på Institutet för hälsa och välfärd THL:s webbplats

Borgmästarens självständighetsfest för Helsingfors fjärdeklassare flyttas till våren

Borgmästarens traditionella firande av självständigheten för alla fjärdeklassare i Helsingfors skolor flyttas på grund av coronavirussituationen till våren 2021. Avsikten var att ordna festen i Finlandiahuset torsdagen den 3 december.

19.8: Borgmästarens självständighetsfest flyttas till våren

Sommarens nyheter:

Antalet smittfall ökade inte i Helsingfors när skolorna öppnades

Skolorna övergick till närundervisning den 14 maj. De hann hålla närundervisning i cirka två och en halv vecka innan skolornas sommarlov. Under närundervisningen uppträdde smitta av coronavirus i åtta skolor på olika håll i Helsingfors. Med undantag för ett fall härrörde smittfallen från någon annanstans än skolan.

Studentexamensfesterna har skjutits upp till hösten. Examensfesterna ordnas den 29 augusti i dagsgymnasierna och i IB-gymnasierna och den 28 augusti i vuxengymnasierna. Om festligheterna inte kan arrangeras tryggt i augusti kan vårens studenter 2020 bli bjudna till en självständighets- och studentfest som ordnas i början av december 2020.

Helsingfors frågade eleverna om distansundervisningen

Helsingfors har kartlagt hur distansskolgången fungerat i grundskolorna med en enkät riktad till eleverna. Hela 85 procent av de första- till tredjeklassare som svarade på enkäten berättade att skolgången på distans gått väl eller mycket väl. Första- till tredjeklassarna svarade på enkäten genom att välja ”smiley”. Av fjärde- till niondeklassarna uppgav 61 procent att de hade tyckt ganska mycket eller mycket om att studera på distans. Resultatet kan jämföras med normala förhållanden: 79 procent av fjärde- och femteklassarna och 60 procent av åttonde- och niondeklassarna uppgav i enkäten Hälsa i skolan år 2019 att de tycker om att gå i skola.24.11.2020 07:34