Hoppa till innehållet

Motarbeta smitta med handtvätt

Motarbeta smitta med handtvätt

Platser där det går att tvätta händerna har inrättats på olika håll i hela staden, och på många ställen där handtvätt inte är möjlig finns mer medel för desinficering av händerna att tillgå. På metrostationer inrättas mobila enheter för handtvätt för att påminna om vikten av att tvätta händerna och ge dem som rör sig i staden en möjlighet till detta.

Bästa sättet att förhindra smittan är att tvätta händerna

Du kan skydda dig mot det nya coronaviruset på samma sätt som mot andra luftvägsinfektioner genom en god handhygien.

Hosta rätt - smitta inte andra!

  • Täck din mun och näsa med en engångsnäsduk när du hostar eller nyser.
  • Släng genast den använda näsduken i soporna.
  • Om du inte har någon näsduk, hosta eller nys mot övre delen av tröjärmen, inte i händerna.
26.03.2020 11:04