Hoppa till innehållet

Huvudstadsregionens koordinationsgrupps medlemmar

Helsingfors:

Jan Vapaavuori (ordförande), borgmästare
Sami Sarvilinna, kanslichef
Juha Jolkkonen, sektorchef
Sanna-Mari Jäntti (sekreterare), kontaktchef
Hanna Laine, kontaktchef för coronaberedningen

Esbo

Jukka Mäkelä, stadsdirektör
Annika Svahn, omsorgsdirektör

Vanda

Ritva Viljanen, stadsdirektör
Timo Aronkytö, biträdande stadsdirektör

HUS

Juha Tuominen, verkställande direktör
Markku Mäkijärvi, chefsöverläkare

Regionförvaltningsverket

Merja Ekqvist, överdirektör
Kristiina Poikajärvi, direktör
Mikko Floréen, chef för hälsovårdsenheten

Institutet för hälsa och välfärd

Mika Salminen, avdelningsdirektör
Taneli Puumalainen, överläkare
20.01.2021 14:16