Hoppa till innehållet

Användning av ansiktsmask

Huvudstadsregionens koordinationsgrupp för corona rekommenderar användning av munskydd för alla som inte distansarbetar, vid möten och då man rör sig på arbetsplatsen. Rekommendationen gäller både den privata sektorn och den offentliga sektorn.

För personalen inom småbarnspedagogiken rekommenderas användning av munskydd inomhus i mån av möjlighet. Användning av munskydd rekommenderas särskilt för personer som rör sig på olika platser, såsom vikarier, daghemsassistenter, daghemschefer, arbetspraktikanter och inlärare i arbetet.

Munskyddsrekommendationen utfärdades också för årskurserna 7-9 i grundskolan. Staden delar ut munskydd till elever i årskurserna 7-9, men man kan också använda egna munskydd.

Helsingfors, Esbo och Vanda rekommenderar ansiktsskydd på städernas verksamhetsställen

Helsingfors, Esbo och Vanda rekommenderar att alla som fyllt 12 år ska använda ansiktsskydd på städernas verksamhetsställen alltid när det inte är möjligt att undvika nära kontakter. Användning av ansiktsmask i bibliotek är obligatorisk. Undantag från hälsa gäller.

Helsingfors har börjat dela ut munskydd avsedda för mindre bemedlade

Helsingfors har inlett utdelningen av munskydd till minde bemedlade på öppna utdelningspunkter fredagen den 21 augusti 2020. Munskydd delas också ut till aktörer inom den tredje sektorn som arbetar med de mest utsatta. 

Staden organiserar distributionen av munskydd i samarbete med Helsingfors församlingar och FRK. Utdelningen möjliggörs även av att flera andra organisationer är med som aktörer, till exempel Hurstin Apu och Myllypuron elntarvikeapu.

Utdelningspunkter för munskydd i Helsingfors

En uppdaterad lista med utdelningspunkterna och deras öppettider finns på Helsingfors webbplats

Utgångspunkten är att varje stadsbo själv tar ansvar för sin egen användning av munskydd och själv bär kostnaderna för att skaffa munskydd. Ingen persons ekonomiska situation får dock bli ett hinder för att följa rekommendationen. Utdelningen av munskydd grundar sig på förtroende. På utdelningspunkterna behöver stadsborna varken intyga att de är mindre bemedlade eller har behov av gratis munskydd. 

Det är viktigt att munskydden används korrekt. Ytterligare information finns på Institutet för hälsa och välfärd THL:s webbplats

Användning av munskydd i kollektivtrafiken

Från och med 13.3.2021 ska alla som fyllt 12 år bära munskydd i HRT:s trafik. Personer som av medicinska skäl inte kan bära munskydd undantas från tvånget.15.03.2021 12:50