Hoppa till innehållet

Användning av ansiktsmask

Huvudstadsregionens koordinationsgrupp för corona rekommenderar användning av munskydd för alla som inte distansarbetar, vid möten och då man rör sig på arbetsplatsen. Rekommendationen gäller både den privata sektorn och den offentliga sektorn.

För personalen inom småbarnspedagogiken rekommenderas användning av munskydd inomhus i mån av möjlighet. Användning av munskydd rekommenderas särskilt för personer som rör sig på olika platser, såsom vikarier, daghemsassistenter, daghemschefer, arbetspraktikanter och inlärare i arbetet.

Munskyddsrekommendationen utfärdades också för årskurserna 7-9 i grundskolan. Staden delar ut munskydd till elever i årskurserna 7-9, men man kan också använda egna munskydd.

Helsingfors, Esbo och Vanda rekommenderar ansiktsskydd på städernas verksamhetsställen

Helsingfors, Esbo och Vanda rekommenderar att alla som fyllt 12 år ska använda ansiktsskydd på städernas verksamhetsställen alltid när det inte är möjligt att undvika nära kontakter. Användning av ansiktsmask i bibliotek är obligatorisk. Undantag från hälsa gäller.

Helsingfors har börjat dela ut munskydd avsedda för mindre bemedlade

I augusti har antalet nya coronasmittor ökat. Institutet för hälsa och välfärd THL rekommenderar att man använder munskydd i kollektivtrafiken och andra situationer där det är svårt eller omöjligt att undvika närkontakt. Enligt regeringens riktlinje ska kommunerna se till att de allra mest utsatta får munskydd gratis.

Helsingfors har inlett utdelningen av munskydd till minde bemedlade på öppna utdelningspunkter fredagen den 21 augusti klockan 10. Munskydd delas också ut till aktörer inom den tredje sektorn som arbetar med de mest utsatta. Redan från och med onsdagen 18 augusti har stadens social- och hälsovårdstjänster delat ut munskydd i samband med kundmöten. Nu utvidgas utdelningen till att omfatta stadens egna nya utdelningspunkter och bland annat församlingarnas och organisationers verksamhetsställen. Rekommendationen, som Institutet för hälsa och välfärd THL har utfärdat, gäller personer över 12 år och därmed riktas utdelningen till denna åldersgrupp.

Utdelningspunkter för munskydd i Helsingfors

En uppdaterad lista med utdelningspunkterna och deras öppettider finns på Helsingfors webbplats

Utgångspunkten är att varje stadsbo själv tar ansvar för sin egen användning av munskydd och själv bär kostnaderna för att skaffa munskydd. Ingen persons ekonomiska situation får dock bli ett hinder för att följa rekommendationen. Utdelningen av munskydd grundar sig på förtroende. På utdelningspunkterna behöver stadsborna varken intyga att de är mindre bemedlade eller har behov av gratis munskydd. 

Staden organiserar distributionen av munskydd i samarbete med Helsingfors församlingar och FRK. Utdelningen möjliggörs även av att flera andra organisationer är med som aktörer, till exempel Hurstin Apu och Myllypuron elntarvikeapu.
Användningen av munskydd kräver noggrannhet.

Institutet för hälsa och välfärd THL rekommenderar att man använder munskydd i kollektivtrafiken, då man är på väg till coronatest eller återvänder till Finland från ett land som klassas som riskområde. Dessutom rekommenderar THL att munskydd också används i situationer på allmänna platser där det är svårt att undvika närkontakt.

Det är viktigt att munskydden används korrekt. Ytterligare information finns på Institutet för hälsa och välfärd THL:s webbplats

Rekommendation till medborgarna om användning av ansiktsmask

Användning av munskydd

Huvudstagsregionens koordineringsgruppens nya riktlinje rekommenderar användning av munskydd också på alla andra arbetsplatser, särskilt i situationer där människor träffar varandra i större utsträckning (till exempel möten, pausutrymmen, gemensamma lokaler) och när säkerhetsavstånd, rotation av användningen av lokaler eller andra hygien- och säkerhetsarrangemang inte går att ordna, och när det inte finns särskilda orsaker, till exempel av medicinska skäl, att inte använda munskydd.

Gruppen rekommenderar också att föräldrar använder munskydd när de vistas i lokalerna för småbarnspedagogik, till exempel när de lämnar eller hämtar barn på dagis.

Användning av munskydd i kollektivtrafiken

Läget gällande spridningen av corona har i augusti gått i en sämre riktning. Helsingfors stad har berett sig på åtgärder med vilka man dämpar epidemins spridning. Institutet för hälsa och välfärd THL har gett en rekommendation om munskydd vilket är ett bra tillägg till åtgärderna för att begränsa corona. En korrekt användning av munskydd i kollektivtrafiken och i andra situationer, där det inte är möjligt att undvika närkontakt, kan minska antalet smittor och förbättra säkerheten.

Antalet resenärer väntas öka under hösten och det är inte alltid möjligt att hålla avstånd på 1-2 m till andra resenärer. HRT rekommenderar fortfarande att du reser utanför rusningstid om möjligt.

Användning av munskydd är en försiktighetsåtgärd för att förhindra spridningen av coronaviruset. Vi rekommenderar resenärer att också följa dessa råd: res bara om du är helt frisk, håll avstånd till andra resenärer i mån av möjlighet, kom ihåg att tvätta dina händer och om du behöver hosta eller nysa, gör detta i armvecket eller i en näsduk.24.02.2021 12:33