Hoppa till innehållet

Misstänker du att du blivit smittad av coronaviruset?

Symtom på coronavirussmitta  

Symtomen på coronavirus liknar influensa och magsjukdom. Symtomen omfattar bland annat feber, hosta, huvudvärk, illamående, diarré, muskelvärk, halsont, snuva, andnöd, förlorat lukt- eller smaksinne. 

Om du har symtom som tyder på coronavirusinfektion

  • stanna hemma om du känner dig sjuk
  • du behöver inte söka dig till test om dina symtom är lindriga
  • meddela din arbetsgivare, skola eller läroanstalt att du är sjukskriven
    (på många arbetsplatser kan du utebli från arbetet enligt egen anmälan eller med ett intyg av sjukskötaren)

Om du får allvarliga symtom

  • börja med att göra en symtombedömning på tjänsten omaolo.fi eller ring coronavirusrådgivningen, tfn 09 310 10024 (dagligen kl. 8–18) och övriga tider Jourhjälpen, tfn 116 117 (till exempel om du har andnöd eller försvagat allmäntillstånd)
  • i nödfall ring 112 (till exempel om du har plötslig bröstsmärta)

Eftersom telefontjänsten är stockad önskar vi att du använder tjänsten omaolo.fi.

Obs: Om du tillhör en riskgrupp för allvarlig coronavirussjukdom, läs: När ska jag söka mig till test?

Hur du skyddar dig mot coronaviruset17.01.2022 16:49