Hoppa till innehållet

Misstänker du att du blivit smittad av coronaviruset?

Misstänker du att du blivit smittad av coronaviruset? Låt dig testas.

Vuxen: Fyll i en symtombedömning på adressen Omaolo.fi

Tjänsten Omaolo ger anvisningar för hur du ska agera utifrån dina symtom. Om du har lindriga symtom kan du boka tid för coronavirustest via Omaolo. Om du har allvarliga symtom måste en yrkesperson kartlägga din situation. Du kan då skicka din symtombedömning till en yrkesperson, som kontaktar dig.  För att boka tid och kontakta en yrkesperson inom hälso- och sjukvården måste du identifiera dig elektroniskt, exempelvis med nätbankskoder. Därför går det inte att boka tid för ett barn eller skicka in ett barns uppgifter till en yrkesperson via Omaolo.

Länk till Omaolos symtombedömning

Barn under 16 år: Du kan fylla i en symtombedömning på nätet på adressen Omaolo.fi

Barn under 16 år får instruktioner via tjänsten Omaolo efter att ha fyllt i symtombedömningen. Det går dock inte att boka tid för provtagning för ett barn via Omaolo, och barnets uppgifter kan inte skickas till en yrkesperson. Om Omaolo rekommenderar att barnet ska låta testa sig eller uppsöka jouren, ring coronavirusrådgivningen på 09 310 10024 (dagligen kl. 8–18).

Länk till Omaolos symtombedömning 

Om du inte kan göra symtombedömningen på nätet, ring coronavirusrådgivningen

Om du har symtom på coronavirus och behöver råd om vad du ska göra, ring Helsingfors coronavirusrådgivning på 09 310 10024 (dagligen kl. 8–18). Via coronavirusrådgivningen kan du boka tid för ett coronavirustest. Vid behov kan du också hänvisas till en hälsostation för coronapatienter.

Om coronavirusrådgivningen är stängd och symtomen som tyder på coronasmitta är lindriga, ska du vänta till nästa dag. Om ärendet inte kan vänta tills coronavirusrådgivningen öppnar eller om det är fråga om någon annan akut sjukdom, betjänar jourhjälpen på tfn 116 117.

I nödfall ring 112.

Symtom för coronavirussmitta och testning

Symtomen för coronavirussmitta påminner om influensa och magsjuka

Alla som har symtom för coronavirussmitta hänvisas till coronavirustest. Symtomen är exempelvis feber, hosta, huvudvärk, illamående, diarré, muskelvärk, halsont, snuva, andnöd samt förlust av lukt- och smaksinnet.

När ska jag söka mig till test?

Personer i alla åldrar som har coronasymtom hänvisas till coronavirustest. Det lönar sig att söka sig till test med låg tröskel och så fort som möjligt. Om du inte har symtom behöver du inte testas.

Vad man ska göra när barnet insjuknar i luftvägsinfektion

Om ett barn under skolåldern har lindriga symtom kan man följa med situationen hemma i ett par dagar utan testning. Ett barn som uppvisar symtom kan inte gå till daghem eller familjedagvård eller delta i klubb- eller lekverksamhet.

Läs instruktionerna för vårdnadshavare av dagis- och skolbarn (pdf)

Ytterligare information finns på THL:s webbplats Barn och coronaviruset.

Om Omaolo rekommenderar att barnet ska låta testa sig eller uppsöka jouren, ring coronavirusrådgivningen på 09 310 10024 (dagligen kl. 8–18).

Länk till Omaolos symtombedömning

Coronavirustest tas endast med tidsbokning

Coronavirustestet visar om du är smittad av coronaviruset. Vid provtagningsställena i Helsingfors görs inte antikroppstester, som visar om du redan haft coronavirussjukdomen.

Via Omaolo kan du boka tid till följande provtagningsställen:

 • Östra centrum (Revalsplanen 1 B)
 • Busholmen (Stillahavsgatan 6, byggnad L3)
 • Gamlas (Gitarrgränden 4, bredvid Gamlasgården, ingång från Sitratorget)
 • Kronohagen (Estnäsgatan 2, ingång från innergården)

Via coronavirusrådgivningen kan du också boka tid till följande provtagningsställen:

 • Mejlans drive-in (Haartmansgatan 4, bakom Haartmanska sjukhuset)
 • Nya barnsjukhusets drive-in (Stenbäcksgatan 9, tältet vid jourens ambulansramp)
 • Mässcentrets drive-in (Bangårdsvägen 17, parkeringsplatsen)
  • Den angivna tiden för testet är en uppskattning, var beredd på att vänta. När du kommer till platsen för testet ska du genast ringa det anmälningsnummer som anges på infotavlan.
 • Östra centrums drive-in (Kastelholmsvägen 2, Puhos övre parkeringsplats)
  • Den angivna tiden för testet är en uppskattning, var beredd på att vänta. När du kommer till platsen för testet ska du genast ringa det anmälningsnummer som anges på infotavlan.

Du kan komma till drive-in-provtagningsställen såväl med bil som till fots, eller med cykel.

Avbokning av provtagningstid för coronavirus

Du kan avboka din provtagningstid för coronavirus från den här länken: https://turvalomake.hel.fi/perukoronanayteaika?lang=sv

Avbokning av en tid för en närstående eller flera tider kan göras från den här länken: https://turvalomake.hel.fi/perukoronanayteaikatoiselle?lang=sv

Agera enligt följande då du anländer till testet

 • Använd munskydd på vägen till och från coronavirustestet.
 • Iaktta god handhygien under resan.
 • Hosta och nys i en engångsnäsduk eller i ärmen.
 • Håll ett avstånd på två meter till andra människor.

Coronaviruspatienter vårdas i Dal och Malm

I Helsingfors vårdas patienter med luftvägssymtom, som behöver brådskande bedömning av läkare, på hälsostationerna för coronaviruspatienter i Dal och Malm. De övriga hälsostationerna tar inte emot patienter med luftvägssymtom.

Coronahälsostationers kontaktuppgifter
Dals coronahälsostation Malms coronahälsostation
Läkaregatan 8R Talvelavägen 4
må-fr kl. 8–16 må-fr kl. 8–16


Ring först coronavirusrådgivningen
på numret 09 310 10024, ifall du inte fått noggrannare instruktioner i Omaolo-tjänsten. 

Klienterna på hälsostationerna för coronaviruspatienter prioriteras i enlighet med hur brådskande deras fall är.

De flesta som smittas av coronaviruset återhämtar sig på en vecka genom att vila hemma, och behöver ingen läkarvård. Vid behov kan symtomen lindras med värkmedicin.

Om du behöver brådskande hjälp utanför coronavirusrådgivningstelefonens öppettider ska du ringa jourhjälpen på numret 116 117 eller uppsöka jouren.

I nödfall ring 112.

Dals coronahälsostation

Malms coronahälsostation

THL:s rekommendation angående ansiktsmask

Behöver du hjälp och stöd – information lätt tillgängligt på nätet

Ibland stöter man på situationer i livet som man inte kunde förutspå. Ifall du upplever ångest, oro, hälsoproblem eller till exempel arbetslöshet kan du vända dig till social- och hälsovårdens professionella. Besök hjälp och stöd-webbsidan på adressen www.hel.fi/hjalpochstod.22.09.2020 15:59