Hoppa till innehållet

Anvisningar för personer i isolering

Från och med den 21 januari 2022 genomförs smittspårning enbart i boendeenheter för riskgrupper för allvarlig coronavirussjukdom, på vårdinrättningar och hälsovårdsenheter. I andra situationer förordnas de som fått covid-19-infektion i regel inte längre i isolering enligt lagen om smittsamma sjukdomar.

Om du har förordnats i isolering i enlighet med lagen om smittsamma sjukdomar får du separata anvisningar om detta, och du ska följa dem.

Vad menas med isolering

För att begränsa covid-19-epidemin kan de personer som fått infektion förordnas i isolering.

Syftet med isolering är att förhindra spridningen av covid-19 i boendeenheter för riskgrupper för allvarlig coronavirussjukdom, på vårdinrättningar och hälsovårdsenheter. Isolering förordnas enligt lagen om smittsamma sjukdomar.

Isoleringens varaktighet

Du får veta isoleringens längd då du förordnas i isolering. Smittskyddsläkaren gör ett beslut om isolering och berättar längden på isoleringen, som är vanligen 5–10 dagar.

Isoleringens längd bestäms från när symtomen började och från provtagningsdagen för en asymtomatisk person. Det rekommenderas att du har haft två symtomfria dagar innan isoleringen upphör, det vill säga att du inte har feber och dina övriga symtom tydligt avtar. 

Om du har feber eller övriga tydliga symtom även efter isoleringen eller du behöver sjukfrånvaro, kontakta hälsostationen.

Se till att du håller tillräckligt säkerhetsavstånd till andra människor och iakttar god handhygien även efter isoleringen.

Vad innebär isoleringen? -anvisningar

Under isoleringen ska du undvika nära kontakter med andra människor och stanna i din lägenhet. Du ska inte gå till arbetsplatsen, skolan, daghemmet, hobbyverksamheten, affären eller apoteket, eftersom det är svårt att undvika nära kontakter i dessa platser. Du får inte ta emot besökare.

Du ska i första hand själv ordna din mat- och medicintransport. Vid behov ring socialrådgivningen tfn 09 310 44400 (vardagar kl. 9-16).

För att minska smittorisken borde du även hålla dig på avstånd från andra som bor i samma hushåll. Om möjligt ska du vistas i ett annat rum än de övriga. Undvik fysisk kontakt även om ni är vaccinerade. Det är viktigt att ha en god hand- och hosthygien.

Du ska hålla tillräckligt avstånd också när du t.ex. måste gå ut med hunden eller ta ut skräp.

Vård av sjukdomen

När du är sjuk är det viktigt att vila och dricka tillräckligt med vätska. Du kan lindra febern och smärtorna med hjälp av läkemedel som fås på apoteket utan recept.

Om dina besvär inte går över eller du behöver bedömning av ett proffs kan du bedöma dina symtom i tjänsten omaolo.fi eller fråga om covid-19 på www.hel.fi:s chatbot (möjlighet till livechat vardagar kl. 9-14).

Om du inte kan bedöma dina symptom ring coronavirusrådgivningen tfn 09 310 10024 mån‒fre kl. 8– 16.

Om du har mer allvarliga symtom såsom andnöd eller allmänt mår sämre och funderar på att söka dej till jouren, ring jourhjälpen tfn 116 117.

Ring nödnumret 112 i situationer som kräver omedelbar vård, till exempel vid plötslig bröstsmärta.

Förfrågningar om isoleringsbeslut

Vid frågor kring isoleringsbeslut, kontakta epidemiologiska verksamheten, tfn 09 310 51222, mån–fre kl. 9–15.30.

Ersättning av inkomstbortfall

Du är berättigad till dagpenning vid smittsam sjukdom som ersättning för inkomstbortfall till följd av sjukledighet eller har ordinerats isolering enligt en covidprovtagning som bekräftats i laboratorium.

Du ansöker om dagpenningen från Folkpensionsanstalten (FPA). Till ansökan ska bifogas ett intyg över sjukledigheten.

Ändringar i hur dagpenningen beviljas

Genom en ändring i sjukförsäkringslagen krävs inte längre ett beslut om frånvaro från arbetet, karantän eller isolering av en ansvarig smittskyddsläkare för att man ska kunna få dagpenning vid smittsam sjukdom som ersättning för inkomstbortfall,

Alla sjukskötare, hälsovårdare och läkare och företagsläkare kan utfärda ett intyg över sjukledighet till följd av coronavirusinfektion. Intyget kan inte skrivas ut retroaktivt.

Ansökningstiden har även förlängts från 2 månader till 6 månader från och med att förmånen börjar. Lagen är i kraft till och med 30.06.2022.

Vi rekommenderar att du i första hand kontaktar företagshälsovården.

Vad ersätter dagpenning vid smittsam sjukdom?

Dagpenningen vid smittsam sjukdom ersätter till fullo det inkomstbortfall som orsakats av frånvaro från arbetet, på grund av egen smitta men även en smitta hos exempelvis barn under 16 år.

En medborgare i ett EU-land, ett EES-land eller Schweiz som arbetar i Finland kan få dagpenning för smittsamma sjukdomar även om hen inte omfattas av den finländska sjukförsäkringen.

Mer information finns på kela.fi/web/sv/smittsam-sjukdom

Isoleringen ska efterföljas

En isolering som förordnats av en myndighet inom smittsamma sjukdomar ska absolut följas. Enligt Finlands lag kan straffet för hälsoskyddsförseelsen på grund av brott mot karantän eller isolering, trots att ingen smittas genom förfarandet, vara böter eller fängelse i högst tre månader.

Ytterligare information

Frågor och svar angående coronaviruset
Stadens nyheter om coronaviruset
Coronavirus information in different languages
17.05.2022 13:13