Hoppa till innehållet

Besök i boendeenheter för personer med utvecklingsstörning

Du kan minska risken för covid-19-infektion med några enkla åtgärder. Följ de följande anvisningarna för trygga besök:

  • Om besöket är nödvändigt är det maximala antalet besökare två. Vi önskar att besöken är kortvariga.
  • Vi ber att i förväg komma överens med vår personal om ert eventuellt besök till vår boendeenhet. Om du kommer på besök får du varken ha coronasmitta, eller även minsta symtom på luftvägsinfektioner.
  • Besöken är möjliga i klientens rum eller i ett annat, noga avgränsat utrymme. Besökarna måste använda ansiktsmask samt ta hand om god handhygien och hålla tillräckliga säkerhetsavstånd.
  • Man kan också träffa en anhörig eller närstående på enhetens gård eller annars utomhus. Vi hjälper gärna med detta.
  • Du kan samtala med din anhörig även till exempel elektroniskt eller per telefon. Vi hjälper gärna även med detta. 

Syftet med anvisningarna är att trygga klienterna och personalen mot covid-19-infektion.

Personalen ger närmare instruktioner om praktiska arrangemang under besöket och instruktionerna ska absolut följas.

Ytterligare information

Frågor och svar angående coronaviruset
Stadens nyheter om coronaviruset
Coronavirus information in different languages
21.03.2022 14:14