Hoppa till innehållet

Besök i boendeenheter för personer med utvecklingsstörning

Vi rekommenderar att träffarna ordnas utomhus om möjligt och att man beaktar säkerhetsavstånd. Släktingar och vänner kan besöka klientens lägenhet eller rum i boendeenheten. Det rekommenderas inte att vistas i gemensamma rum. Besökare ska använda kirurgiska engångsmunskydd. Besökare får munskyddet från enheten. Personalen använder kirurgiska munskydd i närkontakt med klienterna.

Instruktioner för trygga besök

  • Kom på förhand överens om besöket med personalen.
  • Man kan besöka tryggt om gästen är helt frisk, inte har ens svaga luftvägs- eller magsymtom eller feber.
  • Man kan inte besöka om gästen är i karantän, karantänliknande omständigheter eller isolerad efter en utlandsresa eller på grund av koronaexponering eller -smitta.
  • Vi rekommenderar att man helst kommer överens om träffar med klienterna utomhus, t.ex. kaffe på en terrass eller en gemensam promenad.
  • Om träffen ändå bestäms inomhus i boendeenheten ska man sköta om bra handhygien genast när man kommer in och sträva efter att hålla säkerhetsavstånd till övriga klienter och personal.
  • Under besöket får man endast vistas i klientens lägenhet eller rum.
  • Under besöket ska man hålla ett säkerhetsavstånd på över två meter mellan klienten och gästen.

    Personalen ger närmare instruktioner om praktiska arrangemangen under besöket och instruktionerna ska absolut följas.


  • 22.01.2021 10:42