Hoppa till innehållet

Besök på seniorcenter, servicehus och Helsingfors sjukhus från 19.4.2021

Eftersom Helsingfors är i spridningsskedet av coronaviruset är vi tvungna att begränsa besöken. Syftet med begränsningarna är att skydda patienterna, klienterna och personalen från coronaviruset.

Anvisningar för besök inomhus på seniorcenter, servicehus och vårdhem

 • Besökare kan träffa boende inomhus. Man ska alltid komma överens om besöket på förhand, senast föregående dag.
 • Boende får ta emot besök en gång om dagen. Besöket kan vara upp till en timme. Två personer kan besöka i taget.
 • Vårdpersonalen tar emot besökare före besöket och beättar om skyddsåtgärderna.
 • Alla besökare får ett mun- och nässkydd som ska användas under hela besöket.
 • Besökarna ska vara noga med handhygienen. 
 • Man får komma på besök endast då man är frisk.
 • Man ska också se till att hålla ett tillräckligt säkerhetsavstånd på över två meter. Det är till exempel inte möjligt att kramas.

Även besök utomhus möjliga

 • Ifall vädret och den boendes mående tillåter, rekommederar vi i första hand utomhusbesök.
 • Även utomhusbesök ska kommas överens om på förhand.
 • Besök utomhus kan ta upp till en timme och besökarna får vara högst fem åt gången.
 • Munskydd ska även användas ute och ett säkerhetsavstånd på över två meter ska hållas.

Sjukhusbesök i Helsingfors

Endast nära anhöriga kan besöka patienter som får vård i Helsingfors sjukhus. Patienten får besökas av två personer en gång om dagen. Man ska komma överens om besöket med personalen på förhand, senast dagen före besöket.

Besöket får vara i högst 30 minuter och man får komma på besök endast om man är frisk. Besöken sker i patientrummen.

Om vädret och den boendes hälsa tillåter kan man också besöka utomhus. Den rekommenderade längden på ett utomhusbesök är en timme och besökarna får vara högst fem åt gången.

Man ska använda mun-nässkydd under besöket och iaktta god handhygien. Besökarna ska hålla ett tillräckligt avstånd på över två meter. Det är t.ex. inte möjligt att kramas.

Anhöriga får besöka patienter som är i terminalvård i två timmar. Klienten får ta emot två besökare i taget.

Du kan vara i kontakt med din närmaste också per telefon.30.04.2021 08:56