Hoppa till innehållet

Besök på seniorcenter, servicehus och Helsingfors sjukhus

Observera att det för personer som har exponerats för coronavirus rekommenderas att undvika kontakter med personer som inte bor i samma hushåll under minst fem dagar.

Anvisningar för besök på seniorcenter, servicehus och vårdhem

  • Vi rekommenderar i första hand utomhusbesök.
  • Vi rekommenderar att inomhusbesöken äger rum i din närståendes rum eller i ett separat besöksrum.
  • Kom på besök endast om du är frisk.
  • Tvätta händerna med tvål eller använd handsprit före besöket.
  • Vi rekommenderar att du använder ett mun- och nässkydd under hela besöket.
  • Se till att du håller tillräckligt säkerhetsavstånd till din närstående och andra boende.

Sjukhusbesök i Helsingfors

Besök inomhus

Högst två besökare åt gången är tillåtna. Patienten får ta emot besökare högst två gånger per dag. Besöken äger rum i patientrummen. Det är inte tillåtet att vistas i avdelningens allmänna lokaler. Enskilda besök är inte tidsbegränsade.

Besök utomhus

Antalet besökare eller besök per dag eller besökens längd avgränsas inte. Vi hoppas att du i mån av möjlighet i första hand träffar din anhöriga utomhus. Vi rekommenderar att du tar med dig en egen flaska handsprit.

Skyddsåtgärder, hygien och säkerhetsavstånd

Före besöket får alla besökare ett kirurgiskt mun- och nässkydd eller en FFP2-mask som ska användas under hela besöket. Vårdarna visar hur skyddet ska användas. Var också noga med handhygienen. Handsprit finns tillgänglig i sjukhusets lokaler. Se till att du håller ett tillräckligt långt säkerhetsavstånd till din anhöriga och andra patienter under besöket.

Du kan inte besöka sjukhus om du har ens lindriga symtom som tyder på coronaviruset. Vänligen notera att personer som har exponerats för coronaviruset rekommenderas att undvika kontakter med andra än de som bor i samma hushåll i minst fem dygn, och detta gäller även för besök i sjukhus.

Du kan be om mer information om besök på sjukhuset där din anhöriga vårdas.


Ytterligare information

Frågor och svar angående coronaviruset
Stadens nyheter om coronaviruset
Coronavirus information in different languages
23.08.2022 12:55