Hoppa till innehållet

Besök på seniorcenter, servicehus och Helsingfors sjukhus

Observera att det för personer som har exponerats för coronavirus rekommenderas att undvika kontakter med personer som inte bor i samma hushåll under minst fem dagar.

Anvisningar för besök på seniorcenter, servicehus och vårdhem

  • Vi rekommenderar i första hand utomhusbesök.
  • Vi rekommenderar att inomhusbesöken äger rum i din närståendes rum eller i ett separat besöksrum.
  • Kom på besök endast om du är frisk.
  • Tvätta händerna med tvål eller använd handsprit före besöket.
  • Vi rekommenderar att du använder ett mun- och nässkydd eller FFP2-andningsskydd under hela besöket.
  • Se till att du håller tillräckligt säkerhetsavstånd till din närstående och andra boende.

Sjukhusbesök i Helsingfors

Närstående och anhöriga kan besöka patienter som vårdas på Helsingfors sjukhus. Under besöket ska man följa de allmänna skydds- och hygienföreskrifterna. Man kan även besöka de avdelningar där patienter som smittats av coronaviruset vårdas. Under besöket på dessa avdelningar finns risk för coronavirussmitta. Därför måste alla besökare under hela besöket använda FFP2-andningsskydd. Vårdarna visar hur skyddet ska användas. Var också noga med handhygienen.

Skyddsåtgärder, hygien och säkerhetsavstånd

Före besöket får alla besökare ett kirurgiskt mun- och nässkydd eller en FFP2-mask som ska användas under hela besöket. Vårdarna visar hur skyddet ska användas. Var också noga med handhygienen. Handsprit finns tillgänglig i sjukhusets lokaler. Se till att du håller ett tillräckligt långt säkerhetsavstånd till din anhöriga och andra patienter under besöket.

Du kan inte besöka sjukhus om du har ens lindriga symtom som tyder på coronaviruset. Vänligen notera att personer som har exponerats för coronaviruset rekommenderas att undvika kontakter med andra än de som bor i samma hushåll i minst fem dygn, och detta gäller även för besök i sjukhus.

Du kan be om mer information om besök på sjukhuset där din anhöriga vårdas.


Ytterligare information

Frågor och svar angående coronaviruset
Stadens nyheter om coronaviruset
Coronavirus information in different languages
01.12.2022 09:22