Hoppa till innehållet

Besök på seniorcenter, servicehus och Helsingfors sjukhus

Syftet med begränsningarna är att skydda patienterna, klienterna och personalen från coronaviruset.

Anvisningar för besök inomhus på seniorcenter, servicehus och vårdhem

 • Besökare kan träffa boende inomhus, men det är viktigt att alltid komma överens om besöket på förhand. Kom överens om ditt besök senast dagen före detta.
 • Alla besökare får ett kirurgiskt mun-nässkydd som måste användas under hela besöket. Det innebär att det inte är möjligt att exempelvis äta eller fika under besöket.
 • Högst två personer kan besöka en närstående åt gången. Du kan besöka din närstående en gång per dag.
 • För att minska epidemirisken önskar vi att besöken är korta (ca. 15–30 minuter).
 • Skötare tar emot besökarna före besöket och ger dem anvisningar om skyddspraxis.
 • Besökare måste iaktta god handhygien.
 • Du får komma på besök endast om du är frisk.
 • Se till att du håller tillräckligt säkerhetsavstånd till andra människor.
 • Om det förekommer coronavirusinfektioner i enheten, kan besök tillfälligt förbjudas tills epidemirisken har gått över.

Även besök utomhus möjliga

 • Ifall vädret och den boendes mående tillåter, rekommederar vi i första hand utomhusbesök.
 • Man ska också på förhand komma överens om besök utomhus.
 • Endast två personer åt gången får besöka en närstående. Du får besöka din närstående en gång per dag.
 • Enskilda besök är inte tidsbegränsade.
 • Man ska även utomhus använda munskydd, hålla tillräckligt avstånd och sköta om god handhygien.

Sjukhusbesök i Helsingfors

På grund av den försämrade coronavirussituationen är de anhörigas och de närståendes besök inomhus på Helsingfors sjukhus förbjudna från trettondagen den 6 januari 2022.

Besöksförbudet gäller Dals, Malms och Storkärrs sjukhus samt Auroras psykiatriska sjukhus. Patienterna kan för tillfället träffas utomhus.

Besöken förbjuds så att vi kan skydda patienterna och personalen mot coronavirussmitta.

Du kan per telefon fråga hur din anhörig mår.

Vi meddelar när besöken återigen är möjliga. Vi beklagar situationen.

Besök hos patienterna i terminalvård och de allvarligt sjuka patienterna är möjliga

Om du kommer på besök får du varken ha coronasmitta, vara i karantän eller ha även minsta symtom på luftvägsinfektioner. Kom på förhand överens om besöket med personalen.

Besökarna måste använda ansiktsmask samt ta hand om god handhygien och hålla tillräckliga säkerhetsavstånd.

Du kan fråga mer om besök från det sjukhus där din anhörig får vård.
17.01.2022 09:27