Hoppa till innehållet

Översikt över Helsingfors coronavirusläge

 • Coronavirusstatistik framställd i grafiska diagram »
 • Uppgifterna på den här sidan uppdateras en gång i veckan.

  Situationen 16.11.2022 – Helsingfors

  • Antal infektioner 185,213
  • Helsingfors andel av Finlands infektioner: 13,5%
  • Antal nya infektioner:
   - föregående 7 dagar 1,079
   - föregående 7 dagar per 100 000 invånare 165
   - antal nya infektioner, föregående 14 dagar 2,300
   - föregående 14 dagar per 100 000 invånare 351
  • Avlidna helsingforsborna 1,051
  • Coronapatienter vid Helsingfors stads sjukhus 81 (15.11.2022)
  • Coronapatienter från Helsingfors vårdas även på vårdavdelningar och intensivvårdsavdelningar vid HUS sjukhus

  Situationen 9.11.2022 – Helsingfors

  • Antal infektioner 184,262
  • Helsingfors andel av Finlands infektioner: 13,4%
  • Antal nya infektioner:
   - föregående 7 dagar 1,218
   - föregående 7 dagar per 100 000 invånare 186
   - antal nya infektioner, föregående 14 dagar 2,490
   - föregående 14 dagar per 100 000 invånare 380
  • Avlidna helsingforsborna 1,036
  • Coronapatienter vid Helsingfors stads sjukhus 85 (8.11.2022)
  • Coronapatienter från Helsingfors vårdas även på vårdavdelningar och intensivvårdsavdelningar vid HUS sjukhus

  Länkar:

  THL: Lägesöversikt om coronaviruset

  Coronavirusstatistik framställd i grafiska diagram


  Rapporteringen om daghemmens, skolornas och läroanstalternas exponeringar och smittor upphör

  Sedan den 23 september 2020 har Helsingfors varje vecka publicerat information om daghemmens, skolornas och läroanstalternas exponeringar och smittor. Den 20 september 2021 uppdaterade Institutet för hälsa och välfärd (THL) anvisningarna om coronatestning av barn under 12 år. Samtidigt uppdaterade THL definitionen av exponering för corona i skolor, i läroanstalter och inom småbarnspedagogiken. 

  På grund av de betydande ändringarna i anvisningarna för coronatestning av barn samt smittspårningen inom småbarnspedagogiken och i skolmiljön är den nuvarande rapporteringen av exponeringssituationer inte längre jämförbar med den tidigare, och därför upphör rapporteringen. Den sista rapporten publicerades på onsdagen den 29 september. 

  Enligt THL har risken för smitta till exempel i skolorna visat sig vara liten. Under läsåret 2020–2021 smittades endast 1,9 procent av de fler än 95 000 personer som exponerades inom småbarnspedagogiken, i skolor eller i läroanstalterna. 

  I exponeringssituationer i daghem, skolor och läroanstalter kommer man enligt THL:s anvisningar att utreda vem som verkligen exponerats, alltså de som personen med coronavirussmitta faktiskt varit i närkontakt med. Man kommer fortsättningsvis att kontakta vårdnadshavare om exponering och ge dem anvisningar.  17.11.2022 11:46