Hoppa till innehållet

Översikt över Helsingfors coronavirusläge


Situationen 16.06.2021 – Helsingfors

 • Antal infektioner 25,914
 • Helsingfors andel av Finlands infektioner 27,6%
 • Antal nya infektioner:
  - föregående 7 dagar 111
  - föregående 7 dagar per 100 000 invånare 17
  - antal nya infektioner, föregående 14 dagar 256
  - föregående 14 dagar per 100 000 invånare 39
 • Avlidna helsingforsborna 340
 • Coronapatienter vid Helsingfors stads sjukhus 0
 • Coronapatienter från Helsingfors vårdas även på vårdavdelningar och intensivvårdsavdelningar vid HUS sjukhus

Situationen 15.06.2021 – Helsingfors

 • Antal infektioner 25,897
 • Helsingfors andel av Finlands infektioner 27,6%
 • Antal nya infektioner:
  - föregående 7 dagar 110
  - föregående 7 dagar per 100 000 invånare 17
  - antal nya infektioner, föregående 14 dagar 274
  - föregående 14 dagar per 100 000 invånare 42
 • Avlidna helsingforsborna 340
 • Coronapatienter vid Helsingfors stads sjukhus 0
 • Coronapatienter från Helsingfors vårdas även på vårdavdelningar och intensivvårdsavdelningar vid HUS sjukhus

Länkar:

Antalet coronavirusinfektioner i Helsingfors enligt postnummer (Excel, 16.06.2021) / PDF

Antalet coronavirusinfektioner i Helsingfors enligt postnummer (Excel, 02.06.2021) / PDF

THL: Lägesöversikt om coronaviruset

Coronavirusstatistik framställd i grafiska diagram


Exponering och smittofall för coronaviruset i daghem, skolor och läroinrättningar 7.-13.6.2021

Informationen publiceras nästa gång 23.6.2021.

I tabellen visas antalet personer som har smittats med corona och som har vistats i daghem, skolor och läroanstalter inom Helsingforsområdet. I samband med att tabellen publiceras anges även antalet personer som har exponerats till följd av dem. Uppgifterna gäller förra veckan.

Helsingfors har publicerat uppgifter varje vecka allt sedan 23.9.2020. (*) Uppgifter om små skolor och daghem publiceras inte av integritetsskyddsskäl. Uppgifterna uppdateras varje onsdag.

Exponerade personer har försatts i karantän. Alla vårdnadshavare, barn, studerande och anställda har informerats om exponeringarna i de daghem, skolor och läroanstalter där exponeringar har skett.

I Helsingfors finsk- och svenskspråkiga daghem (stadens egna och privata) finns sammanlagt 30 200 barn. Stadens finsk- och svenskspråkiga grundskolor har sammanlagt 44 260 elever, medan privata och statliga skolor på grundskolenivå har cirka 10 400 elever. Sammanlagt rör det sig om 54 660 elever. I gymnasierna studerar 15 000 och i yrkesinriktade läroanstalter 34 000 studerande.

I daghemmen, skolorna och läroanstalterna har man vidtagit försiktighetsåtgärder i syfte att bekämpa coronan. I daghemmen och skolorna har cirka en person av hundra som man fastslagit att har exponerats smittats (läget 2/21). Det är viktigt att försiktighetsåtgärder följs fortsättningsvis aktivt.

Antal daghem, skolor och läroinrättningar Fall sammanlagt (barn, elever, studerande och personal)​
Antal exponeringar sammanlagt (barn, elever, studerande och personal)
Exponering i följande daghem


Päiväkoti Nestori 2 24
Päiväkoti Yliskylä 1 12

Exponering och smittofall för coronaviruset i daghem, skolor och läroinrättningar 31.5.-6.6.2021

Antal daghem, skolor och läroinrättningar Fall sammanlagt (barn, elever, studerande och personal)​
Antal exponeringar sammanlagt (barn, elever, studerande och personal)
Exponering i följande daghem

Päiväkoti Agape * *
Päiväkoti Engel * *
Päiväkoti Fregatti * *
Päiväkoti Meri 2 39
Päiväkoti Veijari * *
Exponering i följande grundskolor Fall sammanlagt (barn, elever, studerande och personal) Antal exponeringar sammanlagt (barn, elever, studerande och personal)
Aurinkolahden peruskoulu 2 6
Helsingin normaalilyseo 1 0
Hertsikan ala-asteen koulu 1 18
International School of Helsinki 1 <5
Latokartanon peruskoulu 1 5
Malminkartanon peruskoulu 1 12
Oulunkylän ala-asteen koulu 4 36
Ruoholahden ala-aste 1 <5
Solakallion koulu 3 36
Vartiokylän yläaste 1 <5
Exponering i följande gymnasier, läroverk och/eller högskolor Fall sammanlagt (barn, elever, studerande och personal) Antal exponeringar sammanlagt (barn, elever, studerande och personal)
Helsingin ranskalais-suomalainen koulu, gymnasium 1 5
Helsingin yhteislyseon lukio 1 0
Ressun lukio 1 5
Stadin ammattiopisto, Industrigatan 1 0
Stadin ammattiopisto, Havshuset 1 0

Antalet coronavirusinfektioner i Helsingfors enligt postnumret — 16.06.2021

Uppgifterna publiceras följande gång 30.6.2021.

Information per postområde 16.06.2021

Excel 16.06.2021: Antalet coronavirusinfektioner i Helsingfors enligt postnummer

PDF 16.06.2021: Antalet coronavirusinfektioner i Helsingfors enligt postnummer

Antalet coronavirusinfektioner i Helsingfors enligt postnumret — 02.06.2021


Information per postområde 02.06.2021

Excel 02.06.2021: Antalet coronavirusinfektioner i Helsingfors enligt postnummer

PDF 02.06.2021: Antalet coronavirusinfektioner i Helsingfors enligt postnummer
17.06.2021 10:35