Hoppa till innehållet

Översikt över Helsingfors coronavirusläge


Situationen 24.02.2021 – Helsingfors

 • Antal infektioner 15,937
 • Helsingfors andel av Finlands infektioner 28,9%
 • Antal nya infektioner:
  - föregående 7 dagar 1066
  - föregående 7 dagar per 100 000 invånare 163
  - antal nya infektioner, föregående 14 dagar 1936
  - föregående 14 dagar per 100 000 invånare 295
 • Avlidna helsingforsborna 266
 • På sjukhusvård 11

Situationen 23.02.2021 – Helsingfors

 • Antal infektioner 15,741
 • Helsingfors andel av Finlands infektioner 28,9%
 • Antal nya infektioner:
  - föregående 7 dagar 1006
  - föregående 7 dagar per 100 000 invånare 154
  - antal nya infektioner, föregående 14 dagar 1870
  - föregående 14 dagar per 100 000 invånare 285
 • Avlidna helsingforsborna 266
 • På sjukhusvård 6

Länkar:

Antalet coronavirusinfektioner i Helsingfors enligt postnummer (Excel, 24.02.2021) / PDF

Antalet coronavirusinfektioner i Helsingfors enligt postnummer (Excel, 10.02.2021) / PDF

THL: Lägesöversikt om coronaviruset

Coronavirusstatistik framställd i grafiska diagram

Exponering och smittofall för coronaviruset i daghem, skolor och läroinrättningar 08.02 - 14.02.2021

Informationen publiceras nästa gång 3.3 för veckorna 7 och 8.

I tabellen visas antalet personer som har smittats med corona och som har vistats i daghem, skolor och läroanstalter inom Helsingforsområdet. Därtill anges antalet personer som har exponerats till följd av dem. Uppgifterna gäller förra veckan.

Helsingfors har publicerat uppgifter varje vecka allt sedan 23.9.2020. (*) Uppgifter om små skolor och daghem publiceras inte av integritetsskyddsskäl. Uppgifterna uppdateras varje onsdag.

Exponerade personer har försatts i karantän. Alla vårdnadshavare, barn, studerande och anställda har informerats om exponeringarna i de daghem, skolor och läroanstalter där exponeringar har skett.

I Helsingfors finsk- och svenskspråkiga daghem (stadens egna och privata) finns sammanlagt 30 200 barn. Stadens finsk- och svenskspråkiga grundskolor har sammanlagt 44 260 elever, medan privata och statliga skolor på grundskolenivå har cirka 10 400 elever. Sammanlagt rör det sig om 54 660 elever. I gymnasierna studerar 15 000 och i yrkesinriktade läroanstalter 34 000 studerande.

I daghemmen, skolorna och läroanstalterna har man vidtagit försiktighetsåtgärder i syfte att bekämpa coronan. I daghemmen och skolorna har cirka en person av hundra som man fastslagit att har exponerats smittats (läget 2/21). Det är viktigt att försiktighetsåtgärder följs fortsättningsvis aktivt.

Antal daghem, skolor och läroinrättningar Smittofall sammanlagt (barn, elever, studerande och personal)​
Antal exponeringar sammanlagt (barn, elever, studerande och personal)
Exponering i följande daghem

Daghemmet Axel * *
Päiväkoti Auringonkukka 1 22
Päiväkoti Engel * *
Päiväkoti Fredriksberg * *
Päiväkoti Herttua 1 17
Päiväkoti Meri 1 26
Päiväkoti Mestari 1 25
Päiväkoti Myllynratas 6 45
Päiväkoti Puotila 1 36
Päiväkoti Siilitie 2 47
Päiväkoti Tapanila 1 0
Exponering i följande grundskolor

Aurinkolahden peruskoulu 1 10
Hertsikan ala-aste 1 0
Herttoniemenrannan  ala-asteen koulu 2 84
Kankarepuiston peruskoulu 1 67
Kannelmäen peruskoulu 2 14
Keinutien ala-aste 1 10
Konalan ala-asteen koulu 1 35
Laajasalon peruskoulu 2 25
Malmin peruskoulu 1 6
Marjatta-koulu 3 37
Maunulan ala-asteen koulu 3 35
Maunulan yhteiskoulu 1 5
Merilahden peruskoulu 2 80
Munkkiniemen ala-aste 1 56
Munkkiniemen yhteiskoulu 1 <5
Myllypuron peruskoulu 3 103
Oulunkylän ala-aste 1 26
Pitäjänmäen peruskoulu 1 0
Pohjois-Haagan ala-aste 4 77
Puistopolun peruskoulu 4 54
Roihuvuoren ala-aste 1 10
Strömbergin ala-asteen koulu 1 7
Tahvonlahden ala-aste 1 19
Vartiokylän ala-aste 1 <5
Vartiokylän yläaste 1 Exponerade pågår 
Vesalan peruskoulu 2 33
Exponering i följande gymnasier, läroverk och/eller högskolor

Careeria Herttoniemi 1 0
Helsingin Luonnontiedelukio 1 Exponerade pågår 
HEO kansanopisto 1 <5
Sibelius-Akatemia 3 10
Stadin ammattiopisto / Holkvägen 2 <5
Stadin ammattiopisto / Kullervogatan 1 <5


Exponering och smittofall för coronaviruset i daghem, skolor och läroinrättningar 01.02 - 07.02.2021

Antal daghem, skolor och läroinrättningar Smittofall sammanlagt (barn, elever, studerande och personal)​
Antal exponeringar sammanlagt (barn, elever, studerande och personal)
Exponering i följande daghem

Bumblebees Kindergarten Herttoniemi * *
Carousel Nursery 2 25
Daghemmet Plommonet * *
Päiväkoti Arabianhelmi * *
Päiväkoti Fredriksberg * *
Päiväkoti Haukka 1 0
Päiväkoti Herttua-Kumpula 1 13
Päiväkoti ICEC Herttoniemi * *
Päiväkoti Kanava 1 25
Päiväkoti Kankarepuisto 1 30
Päiväkoti Keula 2 13
Päiväkoti Kuninkaantammi 1 24
Päiväkoti Mestari 1 29
Päiväkoti Metsätähti * *
Päiväkoti Myllynratas 2 Spårning av exponerade pågår 
Päiväkoti Niitty 1 13
Päiväkoti Puotinharju 1 25
Päiväkoti Ruskeasuo 1 29
Päiväkoti Siilitie 1 23
Päiväkoti Touhula Star Light Lauttasaari * *
Päiväkoti Tähtitorni * *
Päiväkoti Vaahtera 1 11
Päiväkoti Viikinki 1 29
Päiväkoti Vilppula 1 16
Päiväkoti Violanpuisto 1 14
Stiftelsen Sedmigradsky Småbarnsskola och Marias Asyl * *
Exponering i följande grundskolor

Englantilainen koulu 1 5
Haagan peruskoulu 1 <5
Helsingin yhteislyseo 1 <5
Kalasataman peruskoulu 2 26
Keinutien ala-asteen koulu 1 7
Kontulan ala-asteen koulu 1 0
Kulosaaren ala-asteen koulu 1 <5
Käpylän peruskoulu 1 8
Laakavuoren ala-asteen koulu 1 18
Lauttasaaren yhteiskoulu 1 7
Maatullin ala-asteen koulu 1 <5
Maunulan yhteiskoulu 1 30
Meilahden yläasteen koulu 3 62
Mellunmäen ala-asteen koulu 1 23
Oulunkylän ala-asteen koulu 2 40
Oulunkylän yhteiskoulu 1 <5
Pikku Huopalahden ala-asteen koulu 2 50
Pitäjänmäen peruskoulu 1 7
Pohjois-Haagan ala-asteen koulu 1 44
Puistopolun peruskoulu 1 34
Pukinmäenkaaren peruskoulu 1 24
Ruoholahden ala-asteen koulu 1 42
Siltamäen ala-asteen koulu 1 58
Sophie Mannerheimin koulu 1 8
Suomalainen yhteiskoulu 1 36
Vuoniityn peruskoulu 2 16
Exponering i följande gymnasier, läroverk och/eller högskolor

HEO Kansanopisto 1 Exponerade pågår 
Helsingin luonnontiedelukio 1 <5
Metropolia / Kvarnbäcken 1 5
Perho liiketalousopisto 1 <5
Stadin ammattiopisto / Hertonäs 1 <5
Stadin ammattiopisto / Kasberget 1 <5


Antalet coronavirusinfektioner i Helsingfors enligt postnumret — 24.02.2021


Uppgifterna publiceras följande gång 10.03.2021.

Information per postområde 24.02.2021

Excel 24.02.2021: Antalet coronavirusinfektioner i Helsingfors enligt postnummer

PDF 24.02.2021: Antalet coronavirusinfektioner i Helsingfors enligt postnummer


Antalet coronavirusinfektioner i Helsingfors enligt postnumret — 10.02.2021


Information per postområde 10.02.2021

Excel 10.02.2021: Antalet coronavirusinfektioner i Helsingfors enligt postnummer

PDF 10.02.2021: Antalet coronavirusinfektioner i Helsingfors enligt postnummer

Observationer 10.2.2021:

 • Under de två senaste veckorna har smittoläget försämrats.
 • Medan det under uppföljningsperiodens första vecka i genomsnitt konstaterades 80 fall per dag, var samma antal under den senare veckan cirka 104 fall per dag.
 • Det finns klart flest fall på de stora postnumrens områden i öster i Gårdsbacka och Nordsjö. När antalet smittor relateras till befolkningsantalet kan man konstatera att Östra Helsingfors inte står ut på motsvarande sätt.
 • Relativt sett är det största antalet smittor nu bland befolkningen i Östra Böle. Detta förklaras av smittorna som konstaterats bland studerande. Människor har sökt sig till test exemplariskt och hundratals studerande har testats.
 • I åldersgruppsgranskningen är antalet smittor bland 20–25-åringar tydligt överrepresenterat också i relation till åldersgruppens storlek. Det här förklaras för sin del av studerandenas smittor. I andra åldersgrupper förekommer smittor väldigt jämnt från barn till 60-åringar.
 • Antalet smittor är på lite högre nivå än tidigare bland personer som pratar något annat språk än finska eller svenska, och dessa fall representerar en dryg tredjedel av alla fall (39 % just nu).
 • För tillfället försätts cirka 300–500 personer i karantän per dag på grund av exponering genom närkontakt, men under enskilda dagar kan det ha skett till och med över 600 möjliga exponeringar.
 • Antalet exponerade personer påverkas både av antalet smittor och av att exponeringarna definieras bredare när det misstänks vara fråga om en coronavirusvariant.
 • Coronatröttheten syns i smittspårningen och den bristande coronadisciplinen leder till större antal exponerade.
 • För tillfället får man tid till provtagning utan dröjsmål. Provsvaret kommer i regel inom ett dygn, i genomsnitt på 13 timmar.
 • Under de två senaste veckorna har cirka 3,6 procent av Helsingforsbornas prover varit positiva. Motsvarande tal för prover tagna på flygplatsen är 2,6 procent och för hela gränsbevakningsverksamhetens del är talet 1,3 procent.
 • Människor har blivit bättre på att söka sig till tester. Dagligen tas cirka 2 300 prover och under enskilda dagar har det tagits upp till nästan tretusen prover (8.2.2021 togs 2 982 prover).


25.02.2021 11:32