Hoppa till innehållet

Översikt över Helsingfors coronavirusläge


Situationen 25.11.2020

 • Antal infektioner 7065
 • Helsingfors andel av Finlands infektioner 31,1%
 • Antal nya infektioner:
  - föregående 7 dagar 813
  - föregående 7 dagar per 100 000 invånare 124
  - antal nya infektioner, föregående 14 dagar 1423
  - föregående 14 dagar per 100 000 invånare 217
 • Avlidna helsingforsborna 187
 • Avlidna vårdhemkunder 96


Situationen 24.11.2020

 • Antal infektioner 6955
 • Helsingfors andel av Finlands infektioner 31,2%
 • Antal nya infektioner:
  - föregående 7 dagar 858
  - föregående 7 dagar per 100 000 invånare 131
  - antal nya infektioner, föregående 14 dagar 1374
  - föregående 14 dagar per 100 000 invånare 210
 • Avlidna helsingforsborna 185
 • Avlidna vårdhemkunder 94

Länkar:

Antalet coronavirusinfektioner i Helsingfors enligt postnummer (Excel, 25.11.2020)

Antalet coronavirusinfektioner i Helsingfors enligt postnummer (Excel, 11.11.2020)

THL: Lägesöversikt om coronaviruset

Coronavirusstatistik framställd i grafiska diagram

Exponering och smittofall för coronaviruset i daghem, skolor och läroinrättningar 16.11-22.11

I tabellen anges antalet personer som exponerats för coronaviruset och antalet upptäckta smittor under föregående vecka per daghem, skola och elev i daghem, skolor och läroverk i Helsingforsregionen.

Helsingfors publicerar från den 23 september 2020 namnen på de daghem, skolor och läroverk där smittor har påträffats och exponering har skett. Vi publicerar inte namn på små skolor och daghem för att skydda parternas integritet. Denna information uppdateras vanligtvis varje onsdag senast kl. 16.00.

De exponerade har förordnats i karantän. Vårdnadshavare, studerande och personal i de daghem, skolor och läroverk där exponeringar har skett har fått ett meddelande om exponeringen.

I stadens svensk- och finskspråkiga grundskolor finns sammanlagt 44 260 elever, medan i privata och statliga skolor på grundskolenivå finns cirka 10 400 elever. Sammanlagt finns 54 660 elever.

Antalet barn inom svensk- och finskspråkig småbarnspedagogik uppgår till sammanlagt 28 805.

Antal daghem, skolor och läroinrättningar

Antal exponeringar sammanlagt (barn, elever, studerande och personal)

Smittofall sammanlagt (barn, elever, studerande och personal)​

Exponering i 9 daghemDaghemmet Pilten Spårning av exponerade inte färdig 1
Koskelan päiväkoti 29 2
Päiväkoti Borgströminmäki Spårning av exponerade inte färdig 4
Päiväkoti Haltia 15 1
Päiväkoti Kamomilla 12 1
Päiväkoti Lapinmäki 22 1
Päiväkoti Maunula Spårning av exponerade inte färdig 1
Päiväkoti Meri 64 1
Päiväkoti Vihtori 30 1

Exponering i följande 36 grundskolorAurinkolahden peruskoulu Spårning av exponerade inte färdig 1
Ecole Jules Verne Spårning av exponerade inte färdig 2
Englantilainen koulu 6 1
European School of Helsinki Spårning av exponerade inte färdig 1
Helsingin juutalainen koulu 25 1
Helsingin normaalilyseo 48 2
Helsingin saksalainen koulu Spårning av exponerade inte färdig 1
Helsingin yhteislyseo 48 2
Herttoniemen yhteiskoulu 17 2
Itäkeskuksen peruskoulu 54 1
Jätkäsaaren peruskoulu 52 1
Kallion ala-aste <5 1
Karviaistien koulu 21 1
Keinutien ala-aste 36 2
Konalan ala-aste Spårning av exponerade inte färdig 1
Kontulan ala-asteen koulu 126 3
Käpylän peruskoulu 9 1
Laajasalon peruskoulu 18 2
Lauttasaaren ala-aste 22 1
Malminkartanon ala-aste Spårning av exponerade inte färdig 3
Maunulan yhteiskoulu 138 4
Myllypuron peruskoulu 33 1
Pakilan ala-aste Spårning av exponerade inte färdig 1
Pakilan yläaste 28 1
Porolahden peruskoulu 58 1
Puistopolun peruskoulu 34 1
Pukinmäenkaaren peruskoulu 72 3
Ressun peruskoulu Spårning av exponerade inte färdig 1
Siltamäen ala-aste Spårning av exponerade inte färdig 1
Solakallion koulu 48 3
Suomalais-venäläinen koulu 20 1
Suomenlinnan ala-aste Spårning av exponerade inte färdig 5
Suutarinkylän peruskoulu 40 2
Vallilan ala-aste <5 1
Vartiokylän ala-aste 27 1
Vesalan peruskoulu Spårning av exponerade inte färdig 3

Exponering i följande 18 gymnasier, läroverk och/eller högskolorAlppilan lukio 22 2
Ammattiopisto Luovi <5 1
Eiran aikuislukio 11 2
Helsingin kielilukio Spårning av exponerade inte färdig 6
Helsingin kuvataidelukio 80 1
Helsingin medialukio 13 1
Helsingin suomalainen yhteiskoulu Spårning av exponerade inte färdig 1
Helsingin uusi yhteiskoulu Spårning av exponerade inte färdig 1
Helsingin yliopisto Spårning av exponerade inte färdig 2
Herttoniemen yhteiskoulu 16 2
Metropolia Myllypuro Spårning av exponerade inte färdig 1
Sibeliuslukio Spårning av exponerade inte färdig 2
Stadin ammattiopisto Holkkitie 11 1
Stadin ammattiopisto Meritalo 11 1
Stadin ammattiopisto Sturenkatu 5 1
Stadin ammattiopisto Vilppulantie Spårning av exponerade inte färdig 2
Rudolf Steiner koulu 67 2
Tölö gymnasium 6 1


Exponering och smittofall för coronaviruset i daghem, skolor och läroinrättningar 9.11-15.11

Antal daghem, skolor och läroinrättningar Antal exponeringar sammanlagt (barn, elever, studerande och personal) Smittofall sammanlagt (barn, elever, studerande och personal)​
Exponering i 6 daghem

Päiväkoti Ariel 39
1
Päiväkoti Kaisaniemi 24
1
Päiväkoti Kanava
28
1
Päiväkoti Lauttasaari
11
1
Päiväkoti Pikku-Veräjä
13
1
Päiväkoti Vaapukka
12
1
Päiväkoti Ylä-Malmi 37
2
Exponering i följande 27 grundskolor

Haagan peruskoulu
40
1
Helsingin saksalainen koulu
33
1
Helsingin yhteislyseo
14
1
Herttoniemen yhteiskoulu
21
1
Hiidenkiven peruskoulu
39
1
Hoplaxskolan
17
1
Keinutien ala-aste
43
1
Kruunuhaan yläaste
23
1
Kulosaaren yhteiskoulu
Spårning av exponerade inte färdig 1
Laajasalon peruskoulu
15
1
Malmin peruskoulu
23
1
Maunulan yhteiskoulu
16 1
Mellunmäen ala-aste
36 1
Pasilan peruskoulu
22
1
Pihlajanmäen ala-aste
38 1
Pihlajiston ala-aste
17 2
Pohjois-Haagan ala-aste
22 1
Pohjois-Haagan yhteiskoulu
20 3
Porolahden peruskoulu
35 1
Puistolanraitin ala-aste
20 1
Puistopolun peruskoulu 32 1
Suutarinkylän peruskoulu
41
1
Töölön ala-asteen koulu
36
1
Vattuniemen ala-asteen koulu
42 1
Vesalan peruskoulu
Spårning av exponerade inte färdig 3
Vuoniityn peruskoulu
25 1
Åshöjdens grundskola
12
1
Exponering i följande 17 gymnasier, läroverk och/eller högskolor

Alppilan lukio
52
1
Eiran aikuislukio
27
2
Haaga-Helia Pasila
5
1
Helsingin kielilukio
Spårning av exponerade inte färdig 7
Helsingin medialukio
Spårning av exponerade inte färdig 4
Helsingin Rudolf Steiner -koulun lukio
Spårning av exponerade inte färdig 1
Herttoniemen yhteiskoulu
6
1
Metropolia AMK Arabia
13
1
Metropolia AMK Myllypuro
Spårning av exponerade inte färdig 2
Pohjois-Haagan yhteiskoulu
<5
3
Ressun lukio
<5
1
Stadin ammattiopisto:


• Hattulavägen
9
1
• Holkvägen
6
1
• Designergatan
6
1
• Prinsessvägen
18
1
• Sturegatan
21
1
Töölön yhteiskoulun aikuislukio
<5
1

Antalet coronavirusinfektioner i Helsingfors enligt postnumret (25.11.2020)

Antalet coronavirusinfektioner i Helsingfors

Obs! Befolkningsdata för postnummer är daterad 30.9.2020. I de tidigare kartorna är befolkningsuppgifterna från 31.12.2018.

25.11.2020 Antalet coronavirusinfektioner i Helsingfors enligt postnummer (Excel)

 • Smittoläget har försämrats betydligt under de två senaste veckorna, och nya smittor har konstaterats hos 1 376 Helsingforsbor.
 • De nya smittorna koncentreras till slutet av granskningsperioden. Under den senaste veckan har medeltalet varit 122 nya fall per dag, medan medeltalet för veckan innan var 74 fall per dag.
 • När man granskar fallen på postnummernivå bor de smittade i hela Helsingfors, fastän östra Helsingfors andel framhävs.
 • I granskningen enligt åldersgrupp upprepas fördelningen. 20–29-åringarna och 30–39-åringarna är de största grupperna, 40–49-åringarna är den tredje största gruppen, och 10–19-åringarna är den fjärde största. Den relativa andelen av äldre personer har inte ökat. Det har dock konstaterats fler smittor hos äldre personer på motsvarande sätt som i andra åldersgrupper.
 • Antalet smittor hos personer som talar ett annat språk än finska och svenska är på samma nivå som tidigare.
 • För tillfället försätts cirka 1 000 personer i karantän per dag på grund av exponering genom närkontakt.
 • För tillfället får man tid till provtagningen utan dröjsmål och nätverket av provtagningsställen utvidgas för att tillgången ska vara god på alla områden.
 • Majoriteten av proverna blir färdiga inom ett dygn och i genomsnitt kommer svaret redan inom 13 timmar.
 • Tyvärr förekommer det dröjsmål i smittspårningen.

Antalet coronavirusinfektioner i Helsingfors enligt postnumret (11.11.2020)

Antalet coronavirusinfektioner i Helsingfors

11.11.2020 Antalet coronavirusinfektioner i Helsingfors enligt postnummer (Excel)

 • Under de två senaste veckorna har det konstaterats aningen färre fall än under föregående granskningsperiod. Incidensen är nu i genomsnitt 48 nya fall per dag.
 • Det förkommer fortfarande flest smittor bland unga vuxna och de största grupperna är 20–29- och 30–39-åringar.
 • Smittokällan förblir oklar i cirka 30 procent av fallen.
 • I Helsingfors genomförs för tillfället i genomsnitt 1276 test per dag.
 • Man får tid till provtagningen samma dag och resultatet kommer inom ett dygn.
 • Cirka 3,1 procent av proverna visar sig vara positiva.26.11.2020 11:32