Hoppa till innehållet

Översikt över Helsingfors coronavirusläge


Situationen 06.05.2021 – Helsingfors

 • Antal infektioner 24,807
 • Helsingfors andel av Finlands infektioner 28,2%
 • Antal nya infektioner:
  - föregående 7 dagar 256
  - föregående 7 dagar per 100 000 invånare 39
  - antal nya infektioner, föregående 14 dagar 473
  - föregående 14 dagar per 100 000 invånare 72
 • Avlidna helsingforsborna 318
 • Coronapatienter vid Helsingfors stads sjukhus 7
 • Coronapatienter från Helsingfors vårdas även på vårdavdelningar och intensivvårdsavdelningar vid HUS sjukhus

Situationen 05.05.2021 – Helsingfors

 • Antal infektioner 24,769
 • Helsingfors andel av Finlands infektioner 28,2%
 • Antal nya infektioner:
  - föregående 7 dagar 245
  - föregående 7 dagar per 100 000 invånare 37
  - antal nya infektioner, föregående 14 dagar 484
  - föregående 14 dagar per 100 000 invånare 74
 • Avlidna helsingforsborna 318
 • Coronapatienter vid Helsingfors stads sjukhus 6
 • Coronapatienter från Helsingfors vårdas även på vårdavdelningar och intensivvårdsavdelningar vid HUS sjukhus

Länkar:

Antalet coronavirusinfektioner i Helsingfors enligt postnummer (Excel, 05.05.2021) / PDF

Antalet coronavirusinfektioner i Helsingfors enligt postnummer (Excel, 21.04.2021) / PDF

THL: Lägesöversikt om coronaviruset

Coronavirusstatistik framställd i grafiska diagram


Exponering och smittofall för coronaviruset i daghem, skolor och läroinrättningar 26.4.-2.5.2021

Informationen publiceras nästa gång 12.5.2021.

I tabellen visas antalet personer som har smittats med corona och som har vistats i daghem, skolor och läroanstalter inom Helsingforsområdet. I samband med att tabellen publiceras anges även antalet personer som har exponerats till följd av dem. Uppgifterna gäller förra veckan.

Helsingfors har publicerat uppgifter varje vecka allt sedan 23.9.2020. (*) Uppgifter om små skolor och daghem publiceras inte av integritetsskyddsskäl. Uppgifterna uppdateras varje onsdag.

Exponerade personer har försatts i karantän. Alla vårdnadshavare, barn, studerande och anställda har informerats om exponeringarna i de daghem, skolor och läroanstalter där exponeringar har skett.

I Helsingfors finsk- och svenskspråkiga daghem (stadens egna och privata) finns sammanlagt 30 200 barn. Stadens finsk- och svenskspråkiga grundskolor har sammanlagt 44 260 elever, medan privata och statliga skolor på grundskolenivå har cirka 10 400 elever. Sammanlagt rör det sig om 54 660 elever. I gymnasierna studerar 15 000 och i yrkesinriktade läroanstalter 34 000 studerande.

I daghemmen, skolorna och läroanstalterna har man vidtagit försiktighetsåtgärder i syfte att bekämpa coronan. I daghemmen och skolorna har cirka en person av hundra som man fastslagit att har exponerats smittats (läget 2/21). Det är viktigt att försiktighetsåtgärder följs fortsättningsvis aktivt.

Antal daghem, skolor och läroinrättningar Fall sammanlagt (barn, elever, studerande och personal)​
Antal exponeringar sammanlagt (barn, elever, studerande och personal)
Exponering i följande daghem

Päiväkoti Fylgia-Solhem 1 Spårning av exponerade pågår
Päiväkoti Kallahti 1 15
Päiväkoti Linnunlaulu 1 12
Päiväkoti Leppäsuo 1 0
Päiväkoti Porolahti 1 Spårning av exponerade pågår
Päiväkoti Puuskakulma 2 23
Päiväkoti Sörkkä * *
Päiväkoti Varhela 1 17
Exponering i följande grundskolor Fall sammanlagt (barn, elever, studerande och personal) Antal exponeringar sammanlagt (barn, elever, studerande och personal)
Hertsikan ala-aste 1 9
Herttoniemen yhteiskoulu 1 <5
Keinutien ala-aste 1 <5
Lauttasaaren ala-aste 2 30
Maatullin ala-aste 1 17
Myllypuron peruskoulu 2 24
Paloheinän ala-aste 1 <5
Pukinmäenkaaren koulu 1 9
Vallilan ala-aste 1 6
Vuoniityn peruskoulu 1 Spårning av exponerade pågår
Exponering i följande gymnasier, läroverk och/eller högskolor Fall sammanlagt (barn, elever, studerande och personal) Antal exponeringar sammanlagt (barn, elever, studerande och personal)
Maunulan yhteiskoulu ja Helsingin matikkalukio 1 0
Metropolia / Kvarnbäcken 1 <5
Töölön yhteiskoulun lukio 1 <5


Exponering och smittofall för coronaviruset i daghem, skolor och läroinrättningar 19.-25.04.2021

Antal daghem, skolor och läroinrättningar Fall sammanlagt (barn, elever, studerande och personal)​
Antal exponeringar sammanlagt (barn, elever, studerande och personal)
Exponering i följande daghem

Päiväkoti Herttoniemi 1 11
Päiväkoti Lasten Kartano 1 11
Päiväkoti Leppäsuo 1 0
Päiväkoti Mustakivi * *
Päiväkoti Puotinharju 1 25
Perhepäiväkoti Pikkupirtti * *
Päiväkoti Pilke * *
Päiväkoti Riikka 1 0
Exponering i följande grundskolor Fall sammanlagt (barn, elever, studerande och personal) Antal exponeringar sammanlagt (barn, elever, studerande och personal)
Helsingin ranskalais-suomalainen koulu 1 0
Hietakummun ala-aste 1 10
Hertsikan ala-aste 1 14
Käpylän peruskoulu 1 22
Lauttasaaren ala-aste 3 36
Vuoniityn peruskoulu 1 <5
Exponering i följande gymnasier, läroverk och/eller högskolor Fall sammanlagt (barn, elever, studerande och personal) Antal exponeringar sammanlagt (barn, elever, studerande och personal)
Helsingfors universitet 1 0
Sibelius lukio  1 <5
Stadin ammattiopisto / Ilkkavägen 1 0
Stadin ammattiopisto / Meritalo 1 <5
Vuosaaren lukio 1 <5

Antalet coronavirusinfektioner i Helsingfors enligt postnumret — 05.05.2021

Uppgifterna publiceras följande gång 19.05.2021.


Information per postområde 05.05.2021

Excel 05.05.2021: Antalet coronavirusinfektioner i Helsingfors enligt postnummer

PDF 05.05.2021: Antalet coronavirusinfektioner i Helsingfors enligt postnummer

 • Smittoläget i Helsingfors har utvecklats i en positiv riktning. Minskningen i antalet smittor verkar dock hålla på att utjämnas.
 • Under hela den två veckor långa granskningsperioden har det konstaterats cirka 34 nya fall per dag. Under den första halvan av granskningsperioden konstaterades i genomsnitt 36 nya fall per dag och under den senare halvan cirka 32 fall per dag.
 • Kvantitativt sett bor det största antalet personer som smittats på områden med stora postnummer, alltså i Gårdsbacka-Ärvings och i Södra Nordsjö. Dessutom konstaterades över 20 smittor i Rönnbacka under granskningsperioden. När antalet smittade ställs i relation till befolkningsmängden på området finns det just nu flest smittade i Hålviken, Rönnbacka och Parkstad.
 • I granskningen enligt åldersgrupp utgör 20–29-åringarna den största gruppen vad gäller smittor. I relation till åldersgruppens storlek förekommer det ändå flest fall av smitta bland 10–19-åringar. Skillnaderna mellan åldersgrupperna vad gäller både de relativa och de absoluta antalen smittor är ändå ganska små mellan den största och näststörsta (i vissa fall också tredje och fjärde största) gruppen.
 • I cirka hälften av fallen är smittkällan hemma eller i den närmaste kretsen. Exponering i arbetet och å andra sidan utlandsresor står också ut bland smittkällorna.
 • Antalet smittor bland personer som pratar något annat språk än finska eller svenska utgör just nu klart mer än en tredjedel av alla fall (43 %).
 • Under den här granskningsperioden har varianter konstaterats hos två tredjedelar av de smittade. Resultaten beträffande detta är dock fortfarande preliminära.
 • För tillfället försätts cirka 130–200 personer i karantän per dag på grund av exponering genom närkontakt.
 • För tillfället får man snabbt tid till provtagning, i praktiken samma dag. Helsingfors provtagningsställe med låg tröskel har varit populärt.
 • Under de två senaste veckorna har cirka 1,6 % av Helsingforsbornas prover varit positiva. Inom hamnverksamheten har motsvarande tal varit 2,2 %.
 • Människor har aktivt sökt sig till testning, dock klart mindre aktivt än i mars. I genomsnitt har det tagits 2 000 prover per dag i Helsingfors.

Antalet coronavirusinfektioner i Helsingfors enligt postnumret — 21.04.2021


Information per postområde 21.04.2021

Excel 21.04.2021: Antalet coronavirusinfektioner i Helsingfors enligt postnummer

PDF 21.04.2021: Antalet coronavirusinfektioner i Helsingfors enligt postnummer07.05.2021 10:32