Hoppa till innehållet

Översikt över Helsingfors coronavirusläge


Situationen 2.8.2021 – Helsingfors

 • Antal infektioner 29,659
 • Helsingfors andel av Finlands infektioner 27,5%
 • Antal nya infektioner:
  - föregående 7 dagar 1,157
  - föregående 7 dagar per 100 000 invånare 177
  - antal nya infektioner, föregående 14 dagar 1,965
  - föregående 14 dagar per 100 000 invånare 300
 • Avlidna helsingforsborna 355
 • Coronapatienter vid Helsingfors stads sjukhus 4
 • Coronapatienter från Helsingfors vårdas även på vårdavdelningar och intensivvårdsavdelningar vid HUS sjukhus

Situationen 1.8.2021 – Helsingfors

 • Antal infektioner 29,511
 • Helsingfors andel av Finlands infektioner 27,5%
 • Antal nya infektioner:
  - föregående 7 dagar 1,131
  - föregående 7 dagar per 100 000 invånare 173
  - antal nya infektioner, föregående 14 dagar 1,899
  - föregående 14 dagar per 100 000 invånare 290
 • Avlidna helsingforsborna 355
 • Coronapatienter vid Helsingfors stads sjukhus 4
 • Coronapatienter från Helsingfors vårdas även på vårdavdelningar och intensivvårdsavdelningar vid HUS sjukhus

Länkar:

Antalet coronavirusinfektioner i Helsingfors enligt postnummer (Excel, 28.07.2021) / PDF

Antalet coronavirusinfektioner i Helsingfors enligt postnummer (Excel, 30.06.2021) / PDF

THL: Lägesöversikt om coronaviruset

Coronavirusstatistik framställd i grafiska diagram


Eventuella exponeringar på allmänna platser i Helsingfors

Se listan över eventuella exponeringar


Exponering och smittofall för coronaviruset i daghem, skolor och läroinrättningar 19.-25.7.2021

Uppgifterna för daghem publiceras hela sommaren, nästa gång 4.8. Uppdateringen görs vanligtvis före kl. 17.  

Uppgifterna för skolor och läroanstalter uppdateras nästa gång 18.8. Coronaläget kan påverka publiceringstidtabellen.

I tabellen visas antalet personer som har smittats med corona och som har vistats i daghem, skolor och läroanstalter inom Helsingforsområdet. I samband med att tabellen publiceras anges även antalet personer som har exponerats till följd av dem. Uppgifterna gäller förra veckan.

Helsingfors har publicerat uppgifter varje vecka allt sedan 23.9.2020. (*) Uppgifter om små skolor och daghem publiceras inte av integritetsskyddsskäl. Uppgifterna uppdateras varje onsdag.

Exponerade personer har försatts i karantän. Alla vårdnadshavare, barn, studerande och anställda har informerats om exponeringarna i de daghem, skolor och läroanstalter där exponeringar har skett.

I Helsingfors finsk- och svenskspråkiga daghem (stadens egna och privata) finns sammanlagt 30 200 barn. Stadens finsk- och svenskspråkiga grundskolor har sammanlagt 44 260 elever, medan privata och statliga skolor på grundskolenivå har cirka 10 400 elever. Sammanlagt rör det sig om 54 660 elever. I gymnasierna studerar 15 000 och i yrkesinriktade läroanstalter 34 000 studerande.

I daghemmen, skolorna och läroanstalterna har man vidtagit försiktighetsåtgärder i syfte att bekämpa coronan. I daghemmen och skolorna har cirka en person av hundra som man fastslagit att har exponerats smittats (läget 2/21). Det är viktigt att försiktighetsåtgärder följs fortsättningsvis aktivt.

Antal daghem, skolor och läroinrättningar Fall sammanlagt (barn, elever, studerande och personal)​
Antal exponeringar sammanlagt (barn, elever, studerande och personal)
Exponering i följande daghem


Jousi 1 1
Kuninkaantammi 1 32
Tuorinniemi 1 8

Exponering och smittofall för coronaviruset i daghem, skolor och läroinrättningar 12.-18.7.2021

Antal daghem, skolor och läroinrättningar Fall sammanlagt (barn, elever, studerande och personal)​
Antal exponeringar sammanlagt (barn, elever, studerande och personal)
Exponering i följande daghem

(inga nya exponeringar)
0 0


Antalet coronavirusinfektioner i Helsingfors enligt postnumret — 28.07.2021Information per postområde 28.07.2021

Excel 28.07.2021: Antalet coronavirusinfektioner i Helsingfors enligt postnummer

PDF 28.07.2021: Antalet coronavirusinfektioner i Helsingfors enligt postnummer


Antalet coronavirusinfektioner i Helsingfors enligt postnumret — 30.06.2021


Information per postområde 30.06.2021

Excel 30.06.2021: Antalet coronavirusinfektioner i Helsingfors enligt postnummer

PDF 30.06.2021: Antalet coronavirusinfektioner i Helsingfors enligt postnummer03.08.2021 12:09