Hoppa till innehållet

Frågor och svar angående coronaviruset

Information om coronaviruset

Vaccineringarna

Du fär coronavirusvaccin vid hälsostationer med tidsbokning. Du kan boka tid på adressen maisa.fi, i Maisa-applikationen eller genom att ringa hälsostationerna.

Läs mer om coronavirusvaccinationer

Hur skydda sig mot coronavirussjukdomen?

  • Låt vaccinera dig enligt rekommendationerna så undviker du att insjukna allvarligt.
  • Tvätta händerna noggrant med tvål och vatten i minst 20 sekunder.
  • Undvik att vidröra ögon, näsa eller mun om du inte just har tvättat händerna.
  • Överväg att använda munskydd och håll avståndet till andra människor i offentliga lokaler och i transportmedel. 
  • Jobba delvis på distans, om det är möjligt.

Användning av en munskydd

Läs: Rekommendation att använda munskydd

Hurudana symtom orsakas av coronavirussmittan?

Symtomen omfattar bland annat feber, hosta, huvudvärk, illamående, diarré, muskelvärk, halsont, snuva, andnöd, förlorat lukt- eller smaksinne. Läs mer på Institutet för hälsa och välfärds webbsida: Behandling av coronavirussjukdomen och vårdanvisningar

Vad gör jag om jag misstänker att jag är smittad?

När ska jag söka mig till test? I vilka situationer behöver jag en läkares bedömning?

Var behandlas coronaviruspatienter i Helsingfors?

Helsingforsbor med luftvägssymtom och covid-19 vårdas vid behov på den egna hälsostationen.

Bedöm symtom först i webbtjänsten Omaolo.fi eller fråga råd av chatbotten på www.hel.fi (livechat vardagar kl. 9-14).

Om du inte kan bedöma dina symtom i Omaolo, ring coronavirusrådgivningen tfn 09 310 10024 mån‒fre kl. 8–16. Observera att man inte kan boka tid för coronavaccination från coronavirusrådgivningen. Boka tid för vaccination i tjänsten Maisa.fi eller genom att ringa din hälsostation mån-fre kl. 8–16. Du kan också fråga om råd i chattboten på hel.fi-sidorna (livechatt-möjlighet vardagar kl. 9–14) som du kan komma till från ikonen i nedre högra hörnet på denna sida.

Hur ska hörselskadade ta kontakt i coronavirusfrågor?

Det går att ta kontakt med hjälp av en tolk. Om tolktjänster hittar du information till exempel på FPA:s sidor här: Tolktjänst för personer med funktionsnedsättning

Via Maisa www.maisa.fi får du också kontakt med yrkesutbildade personer. Genom att fylla i symtombedömningen på Omaolo-tjänsten omaolo.fi kan du i medicinskt brådskande ärenden kontakta en yrkesutbildad person dygnet runt.

Var får man tilläggsinformation om coronasituationen i Helsingfors och Finland?

Helsingfors publicerar aktuell information på webbsidan:

Institutet för hälsa och välfärd (THL) följer med den nationella och internationella situationen och ger instruktioner om hur man kan förebygga smitta (www.thl.fi).

Resor

Vilka vaccin godkänns?

En lista på godkända vaccin finns på THL:s webbplats  Resor och coronaviruspandemin

Coronaintyg

Varifrån kan man få intyg relaterade till corona?

Som primärt intyg relaterat till corona används EU:s coronaintyg som omfattar intyg över coronavaccination, intyg över personens senaste testresultat och intyg över en genomliden coronavirussjukdom.

Man kan enkelt få EU:s coronaintyg via tjänsten Mina Kanta-sidor. 

Ytterligare information: EU:s coronaintyg fås från Mina Kanta-sidorna

Frågor och svar angående skolor

Man får inte komma till skolan och läroanstalten om man är sjuk

Barn och unga med lindriga symtom i luftvägarna (hosta, snuva, feber i några dagar) bör stanna hemma. När symtomen är borta eller när barnet har mått klart bättre i några dagar, kan han eller hon gå tillbaka till läroanstalten, skolan eller daghemmet. 

Rekommendationerna för användning av masker har upphörts

De separata rekommendationerna för användning av masker som getts till skolor och andra läroanstalter i huvudstadsregionen upphör. Man får fortfarande använda mask om man vill och masker delas ut avgiftsfritt till eleverna och personalen i städernas skolor och läroanstalter.

Frågor och svar angående småbarnspedagogiken

Kan ett snuvigt barn tas till daghem?

Barn och unga med lindriga symtom i luftvägarna (hosta, snuva, feber i några dagar) bör stanna hemma. När symtomen är borta eller när barnet har mått klart bättre i några dagar, kan han eller hon gå tillbaka till läroanstalten, skolan eller daghemmet. 

Kan ett symptomfritt barn som fått ett positivt testresultat komma till dagis?

Testning av symptomfria barn rekommenderas inte. Om ett symptomfritt barn ändå har fått ett positivt resultat av ett hemtest rekommenderas det att barnet vårdas hemma i minst fem dygn. Ett barn med lustvägssymptom ska vårdas hemma tills symptomen försvunnit eller lättat betydligt och barnet orkar delta i småbarnspedagogiken.

Beaktas barnets frånvaro på grund av corona i dagvårdsavgiften?

Om barnet på grund av sjukdom och/eller coronakarantän är frånvarande från småbarnspedagogiken i minst elva verksamhetsdagar under samma kalendermånad, tas en avgift ut som motsvarar hälften av månadsavgiften. Ingen klientavgift tas ut ifall barnet på grund av sjukdom är frånvarande alla verksamhetsdagar i månaden.

Under tiden för frivillig karantän tas den ordinarie avgiften ut.

Rekommendationerna för användning av masker har upphörts

De separata rekommendationerna för användning av masker som getts till skolor och andra läroanstalter i huvudstadsregionen upphör. Man får fortfarande använda mask om man vill och masker delas ut avgiftsfritt till eleverna och personalen i städernas skolor och läroanstalter.

Andra frågor gällande coronaviruset

Jag är ensamförsörjare och orolig för att jag själv insjuknar på grund av coronaviruset. Hur klarar jag då av ta hand om mitt barn?

Socialarbetarna vid barnfamiljers socialrådgivning hjälper dig. Telefonen betjänar vardagar kl. 9–12 på numret 09 3101 5454. Tjänsten har låg tröskel och du kan vända dig till oss om du är orolig. Vi kan tillsammans fundera på olika alternativ för hjälp i fall du skulle bli sjuk, så att du själv kan vila ut och bli återställd. Den elektroniska knappen ”Behöver hjälp” finns på www.hel.fi/familjestod. Om du vill ha rådgivning om socialtjänster eller veta hur du söker förmåner eller stöd, kan du ta kontakt med socialrådgivningen vid vuxensocialarbete vardagar kl. 9–16 på numret 09 310 44400. Du kan också gå in på chatten som finns på www.hel.fi/sosiaalineuvonta. Chatten betjänar på finska.

Kan man fortfarande besöka sjukhus, seniorcenter eller serviceboenden?

Läs anvisningar: Besök på seniorcenter, servicehus och Helsingfors sjukhus05.05.2023 14:51