Hoppa till innehållet

Coronavirustestning i Helsingfors

Dessa sidor uppdateras inte längre.

När ska jag söka mig till test?

12-åringar och äldre

Sök dig till coronavirustest endast om du har symtom som tyder på coronavirusinfektion, OCH

 • om du hör till en riskgrupp för allvarlig coronavirussjukdom eller
 • är gravid eller
 • inte har fått coronavirusvaccin och inte har haft coronavirussjukdom eller
 • hör till riskgruppen för vaskulär ocklusion eller
 • är yrkesverksam inom social- och hälsovården och arbetar inom omedelbart klient- och patientarbete eller
 • arbetar inom omsorgs- eller handikapptjänster eller
 • en expert inom hälso- och sjukvården har hänvisat dig till test.

Barn under 12 år

Barn under 12 år testas för coronaviruset om de har även lindriga symtom som tyder på coronaviruset, OCH

 • barnet hör till en riskgrupp för allvarlig coronavirussjukdom på grund av sjukdom eller medicinering eller
 • barnet bor i samma hushåll med eller regelbundet träffar familjemedlemmar eller personer i den närmaste kretsen som fyllt 16 år och som inte har fått en fullständig vaccinationsserie* eller som har bristfälligt immunskydd (motståndskraft) mot coronaviruset, eller
 • om barnets symtom enligt en läkares bedömning förutsätter ett test.

(*har fått två coronavaccindoser eller haft en coronavirusinfektion och fått en vaccindos)

Hur kan jag söka mig till test?

Börja med att göra en symtombedömning. Tjänsten Omaolo hänvisar dig vid behov till test. Om du har besvärliga symtom kommer en expert att bedöma din situation efter att du fyllt i symtombedömningen. Som vårdnadshavare kan du sköta ärenden för ett barn under 15 år.

Om du inte kan göra en symtombedömning ska du kontakta din hälsostation per telefon eller via Maisa vardagar klockan 8–16.

Boka tid för vaccination i tjänsten Maisa.fi eller genom att ringa din hälsostation mån-fre kl. 8–16. Du kan också fråga om råd i chattboten på hel.fi-sidorna (livechatt-möjlighet vardagar kl. 9–14) som du kan komma till från ikonen i nedre högra hörnet på denna sida.

Coronatestpunkter i Helsingfors

Obs! Coronavirustest görs med tidsbeställning vid testningspunkter listade nedan.

Testpunkter:

Nedre Dickursby, Oxpannsvägen 31 (9Lives)
Biomedicum, Haartmansgatan 8 (HUS)
Elielplatsen (9Lives)

Du får behövliga ytterligare uppgifter per sms efter att du har fyllt i symtombedömningen på Omaolo och blivit uppmuntrad att gå på test. 

Den angivna tiden för testet är en uppskattning, var beredd på att vänta.

Agera enligt följande då du anländer till testet

 • Använd munskydd på vägen till och från coronavirustestet.
 • Iaktta god handhygien under resan.
 • Hosta och nys i en engångsnäsduk eller i ärmen.
 • Håll dig på avstånd från andra människor.

Avbokning av provtagningstid för coronavirus

Du kan ändra eller avboka en tid för coronavirustest för dig eller ditt barn på adressen korona.vihta.com. För att ändra eller avboka en tid behöver du en bokningsnyckel och PIN-kod som du fått i textmeddelandet angående tidsbokningen. Du kan också använda stark autentisering på sidan.

Om du avbokar en tid som du har bokat och väljer en ny tid, kan du också välja en annan provtagningspunkt.

Hemtest

Om dina symtom är lindriga och du inte hör till en riskgrupp för allvarlig coronavirussjukdom och du inte hör till någon av de ovannämnda grupperna, kan du välja att ta ett hemtest.

Ett positivt hemtestresultat behöver inte bekräftas med ett laboratorietest, om dina symtom är lindriga och inte kräver att du kontaktar hälso- och sjukvården.

Vi ber dem som behöver testning på grund av resandet att besöka privata vaccinationsställen.

Hemtestresultatet är pålitligare om du tar testet flera dagar i rad eller med två till tre dagars mellanrum. Om hemtestresultatet för en person med symtom är negativt, kan testet tas om efter två till tre dagar om symtomen inte går över.

Hemtest för coronaviruset (THL)

Jag är en fritidsresenär och vill söka mig till coronavirustest. Hur ska jag gå tillväga?

Coronavirustest som görs inom den offentliga hälsovården är inte avsedda för fritidsresenärer. Fritidsresenärer ska söka sig till coronavirustest hos privata serviceproducenter.

När du anländer till Finland och Helsingfors från utlandet

Resor och coronaviruspandemin (THL)

Intyg över coronatest

Som intyg över coronavirustest ska främst användas EU:s coronaintyg som även omfattar intyg över coronatest. Du kan ladda ned intyget på Mina Kanta-sidor. Intyget innehåller ditt senaste testresultat. Testresultatintyget uppdateras på Mina Kanta-sidorna när testresultatet blivit färdigt. I allmänhet finns coronaintyget på Mina Kanta-sidor inom ett dygn efter provtagningen.  Läs mer: EU:s coronaintyg fås från Mina Kanta-sidor.

Läs mer: Frågor och svar angående coronaviruset: Coronaintyg

Ytterligare information

Frågor och svar angående coronaviruset
Stadens nyheter om coronaviruset
Coronavirus information in different languages
15.05.2023 07:48