Hoppa till innehållet

Minneslista för besök hos äldre och de som tillhör riskgrupper

Minneslista för besök hos äldre och de som tillhör riskgrupper

Man kan minska på coronavirusets smittorisk med några enkla åtgärder. Här finns en minneslista om hur besöken kan göras så trygga som möjligt.

 • Om möjligt, kontakta din närmaste i första hand per telefon eller videosamtal eller träffa din närmaste utomhus.

 • Om du besöker de äldre eller andra riskgrupper, ta hänsyn till den eventuella smittorisken via andra kontakter och följ myndigheternas instruktioner. Undvik onödig närkontakt.

 • Besök inte de äldre och eller personer i andra riskgrupper om du har ens lindriga symtom som tyder på coronavirus. Typiska symtom för coronaviruset är bl.a. feber, halsont, hosta, huvudvärk, störningar av lukt- och smaksinnet, snuva, muskelvärk, andnöd, trötthet, illamående och diarré.

 • När du besöker dina närmaste hemma:

  • Undvik att skaka hand och kramas.

  • Undvik också annan närkontakt som inte är behövlig för assistering eller vård av din närmaste.

  • Håll också tillräckligt avstånd om möjligt. 

  • Håll besöken så korta som möjligt. T.ex. längden på ett kort hälsningsbesök skulle gärna få vara ca 15 minuter.

  • Använd ansiktsmask eller mun- och nässkydd under hela besöket.

  • Ta hand om handhygienen både före och efter besöket och t.ex. efter att du har rört dörrhandtag. Tvätta händerna och använd handdesinfektionsmedel. Torka händerna med engångs pappershanddukar eller en egen handduk under besöket.

Ytterligare information om skyddande av äldre och närstående mot coronaviruset finns på THL:s webbplats.


Ytterligare information

Frågor och svar angående coronaviruset
Stadens nyheter om coronaviruset
Coronavirus information in different languages
10.02.2022 10:33