Skip to content

Korona fayraska

Korona fayraska? 09 310 10024, 116 117

Soomali (somali)

Boggaan waxaad ka heleysaa macluumaad ku saabsan fayraska Korona oo af soomali ah.

Tallaalka Koronaha ee Helsinki

Magaalada Helsinki waxay warbixin ka bixineysaa fayraska Korona 

Maxaad sameynaysaa haddii aad jirrayo


Miyaan qabaa fayruska korona?

Sida loo ballansado baaritaanka fayruska korona iyo waxa la sameeyo markaad ku jirto karantiil

Laqabsashada xaalada fayruska korona bulsho ahaan

Waaxda Caafimaadka iyo Daryeelka (THL) waxay macluumaad ka bixinayaan fayraska KoronaInfoFinland.fi - Korona fayraska COVID-19


Sii aqri

  • 23.4.2020: Magalada wacey siyaadineysaa wadashaqeynta lala yeelanaayo bulshooyinka ku hadla luuqadda af-somaaliga iyo kordhinta isgaarsiinta coronada ee luqadaha kala duwan
  • 14.4.2020: Luuqadda soomaliga dadka ku hadlo cudurka korona wuu ku soo siyaadey magaalada Helsinki


  • 14.04.2021 18:34