Suoraan sisältöön

Hitaksesta kysyttyjä kysymyksiä

Mistä löytyy tietoa tulevista Hitas-kohteista?

Markkinoinnissa olevien uudiskohteiden luettelo löytyy kaupungin Hitas-sivustolta kohdasta uudiskohteet.  Luettelossa on mukana kaikki asuntopalveluille ilmoitetut uudiskohteet. Suurin Hitas-rakennuttaja on Helsingin kaupungin asuntotuotanto ja tulevia kohteita voi seurata myös asuntotuotannon verkkosivuilta. Uusien alueiden suunnitteilla olevia kohteita voi seurata Uutta Helsinkiä -sivustolta tai tulevista Hitas-hankkeista karttapalvelusta.

Miten saan huoneiston hinta-arvion esimerkiksi pankkia varten?

Oman huoneiston hinta-arvion saatte soittamalla palvelunumeroon 09 310 13033 (ma-to 9–11), tai lähettämällä sähköpostia osoitteeseen hitas@hel.fi. Lähiomaisen tai muiden omistaman huoneiston hinta-arviota voi kysyä valtakirjalla tai toimeksiantosopimuksella.

Kuinka kauan Hitas-laskelma on voimassa ja voiko sen uusia?

Laskelma on voimassa kolme kuukautta laskentapäivästä, tästä on poikkeuksia mm. rajahinnalla vahvistetuissa hinnoissa. Voimassaolo kerrotaan enimmäishintakirjeen etusivulla. Laskelman voi uusia lähettämällä meille sähköpostia osoitteeseen hitas@hel.fi  tai soittamalla palvelunumeroon 09 310 13033 (ma-to 9-11). Yli vuoden vanhoilla tai muuttuneilla omistajatiedoilla emme voi uusia laskelmaa.

Milloin Hitas-yhtiön hintasääntely päättyy?

Yhtiön ikä lasketaan valmistumispäivän mukaan. 30 vuoden täyttymisen jälkeen verrataan yhtiön ja saman postinumeroalueen keskineliöhintaa. Mikäli hintojen vertailu osoittaa, että yhtiön laskettu keskineliöhinta tai mahdollisesti sovellettava rajahinta ylittää saman postinumeroalueen kaikkien asuntojen neliöhinnan, Hitas-yhtiö vapautuu hintasääntelyn vaikutuksesta. Ne yhtiöt, joiden keskineliöhinta tai rajahinta alittaa saman postinumeroalueen kaikkien asuntojen neliöhinnan voivat hakea sääntelystä vapautumista yhtiöjärjestykseen perustuen. Asuntopalvelut lähettää jokaiselle yhtiölle kirjeen, jossa ilmoitetaan kuuluuko yhtiö hintasääntelyn vaikutuksen piiriin vai ei ja mahdolliset toimenpiteet sääntelystä vapautumiseksi.

Voinko omistaa useamman Hitas-asunnon?

Omistamisrajoitus koskee vain uudiskohteen ostajataloutta. Jos uuden Hitas-asunnon ostajatalous omistaa Hitas-asunnon, siitä tulee luopua omistusoikeudella ennen uuden Hitas-asunnon valmistumista. Luopuminen koskee myös hallintaoikeutta uuden asunnon valmistuessa. Omistamisrajoitus ei koske Puolihitas-kohteita.

Voinko ostaa useamman Hitas-asunnon uustuotannosta?

Ostajatalous voi olla osakkaana vain yhdessä uudessa Hitas-asunnossa. Ehto koskee myös ryhmärakennuttamishankkeita. Jos ostajatalous saa osto-oikeuden toiseen uuteen Hitas-asuntoon, niin kauppakirja voidaan allekirjoittaa vasta, kun aiemmin tehty sitova varaus tai kauppa on purettu. Puolihitas-asunnoissa ei tätä omistamisrajoitusta ole.

Voinko myyjänä pyytää tai ostajana maksaa Hitas-asunnosta enemmän kuin sen Hitas-enimmäishinta on?

Kauppahinta voi olla enintään Hitas-enimmäismyyntihinnan suuruinen. Hitas-järjestelmän tarkoitus on, että Hitas-asunnon hintaetu säilyy myös jälleenmyynnissä.

Kauppaan liittyvän kynnysrahan maksaminen tai esimerkiksi irtaimiston myyminen ylihinnoiteltuna asuntokauppaan liitettynä on Hitas-järjestelmän vastaista. Myös myyjän vastikkeetonta asumista, ennen hallintaoikeuden siirtymistä ostajalle, pidetään Hitas-enimmäishinnan ylittämisenä.

Jos asunnolla on useita kiinnostuneita ostajia, saattaa myyjä pyytää itselleen jotain asuntokauppaan liittyvää etua. Myyjä voi myös saada ostajilta oma-aloitteisesti tarjouksia ylimääräisestä kauppakirjan ulkopuolisesta rahasta, esimerkiksi ylihinnoitellusta irtaimistosta tai vastikkeettomasta asumisesta.

Asuntopalvelut saa ajoittain ostajaehdokkailta ilmoituksia, joissa epäillään vilppiä Hitas-asuntokaupassa. Näiden ilmoitusten perusteella selvitetään sekä myyjän että ostajan osuus kaupassa.

Kaupungilla on aina yhtiöjärjestykseen perustuva lunastusoikeus Hitas-asuntojen kaupoissa.13.09.2021 16:44