Suoraan sisältöön

Kotikaupunkina Helsinki

Helsingissä asumisen pitkäjänteistä suunnittelua ohjaa valtuustokausittain laadittava asumisen ja siihen liittyvän maankäytön toteutusohjelma (AM-ohjelma). Kotikaupunkina Helsinki -ohjelma 2016 on hyväksytty kaupunginvaltuustossa 22.6.2016.

Yhtenä painopisteenä on kaupungin tasapainoinen kehittäminen ja uudistaminen siten, että sekä uudet että vanhat kaupunginosat säilyttävät elinvoimaisuutensa ja houkuttelevuutensa asuinympäristöinä. Tavoitteena on myös energiatehokas rakentaminen, tiiviimpi kaupunki ja sujuva liikkuminen. On myös tärkeää, että tarjolla on sopivia asuntoja eri elämänvaiheisiin. Asuntoja tulee myös olla riittävästi, ja myös kohtuuhintaisia vaihtoehtoja tarvitaan.

Ohjelman tavoitteiden toteutumisesta julkaistaan vuosittain seurantaraportti.

Ohjelmassa määritellään kaupungin tavoitteet

  • maapolitiikalle
  • kaavoitukselle
  • tontinluovutukselle
  • asuntotuotannon määrälle ja monimuotoisuudelle
  • asuntotuotannon hallinta- ja rahoitusmuodon mukaiselle rakentamiselle
  • talotyyppien kehittämiselle
  • erityisryhmien asumisen järjestämiselle

Uutta AM-ohjelmaa valmistellaan parhaillaan ja tavoitteena on viedä se päätöksentekoon syyskaudella 2020. Elokuussa 2020 järjestetään Kerro kantasi -kysely, jolla kerätään kaupunkilaisten mielipiteitä ohjelmasta.

AM-ohjelmaluonnokseen voi tutustua tästä [PDF]


JULKAISUT

Kotikaupunkina Helsinki -ohjelma 2016

 Tämän sivun lyhytosoite on hel.fi/asunto-ohjelma.23.06.2020 13:58