Suoraan sisältöön

Asuminen ja terveys

Koronavirusepidemian aiheuttama poikkeustilanne

Ympäristöpalvelut pyytää huomioimaan, että asuinkiinteistöjen yhteiskäyttötilojen hygieenisyyteen kiinnitetään erityistä huomiota ja tarvittaessa tilojen siivousta tehostetaan.

Poikkeuksellisesti palvelemme vain sähköpostitse ja puhelimitse, käyntiasiakaspalvelua ei ole.

Asumisterveysneuvonta palvelee numerossa 09 310 15000 (ti klo 9-15, sekä ma, ke-to klo 9-12) ja kymp.asumisterveys@hel.fi.

Lisätietoja terveydensuojelun sivuilta.

Asuminen ja terveys

Asuntojen olosuhteiden tulee olla sellaiset, ettei niistä aiheudu tiloissa oleskeleville terveyshaittoja. 

Epäiltäessä terveyshaittaa asunnossa tulee aina ensin ottaa yhteyttä kiinteistön omistajaan tai ylläpidosta vastaavaan tahoon (yleensä isännöitsijä). 

Helsingissä asuntojen terveydellisten olojen valvonta kuuluu ympäristöpalveluiden tehtäviin. Ympäristöpalveluiden ympäristöterveysyksikkö antaa neuvontaa ja tekee asunnontarkastuksia asuntojen terveyshaittojen selvittämiseen liittyen. 

Vastuu mahdollisten terveyshaittojen selvittämisestä ja korjauksista kuuluu haitasta vastuussa olevalle taholle eli yleensä kiinteistölle. Mikäli kiinteistön omistajan kanssa syntyy erimielisyyttä haitan olemassaolosta tai korjaustarpeesta asunnossa, voi ympäristöpalvelut kunnan terveydensuojeluviranomaisena ottaa asian käsittelyyn ja tehdä asunnontarkastuksen terveyshaittaepäilyn perusteella.

Jätteet, jätehuolto ja lajittelu

Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY järjestää pääkaupunkiseudun (Espoo, Helsinki, Kauniainen, Vantaa) sekä Kirkkonummen asuinkiinteistöjen, julkisten palvelujen sekä yksityisten terveys- ja koulutuspalvelujen seka- ja biojätteen sekä osittain myös pakkausjätteen keräyksen ja kuljetuksen.

Lisätietoja jätehuollosta ja jätteiden lajittelusta saa HSY: n verkkosivuilta ja asiakaspalvelusta, puh. 09 1561 2110.

Pääkaupunkiseudulla jätehuoltoa ohjaavat Pääkaupunkiseudun ja Kirkkonummen yleiset jätehuoltomääräykset. Myös Helsingin kaupungin ympäristönsuojelumääräyksissä on jätteiden käsittelyä koskevia määräyksiä.

HSY:n kierrätyspisteistä Rinki-ekopisteitä

Kuluttajat voivat palauttaa Rinki-ekopisteisiin käytetyt kartonki-, lasi- ja muovipakkaukset sekä pienmetallin. Lisäksi pisteillä kerätään paperia ja useimmissa myös käyttökelpoisia vaatteita. Pisteiden sijainnin ja niissä kerättävät jätemateriaalit voi tarkistaa karttahausta osoitteessa rinkiin.fi/rinki-ekopisteet.

Vuoden 2019 alusta pääkaupunkiseudun kuluttajia palvelee Rinki-ekopisteisiin liittyvissä kysymyksissä ja palautteissa maksuton asiakaspalvelu: Puhelin 0800 133 888 (ark. 7-21, la 9-18) ja sähköposti: asiakaspalvelu(at)rinkiin.fi. Palautetta voi antaa helposti ja nopeasti verkkolomakkeella osoitteessa rinkiin.fi/ekopistepalaute. Uudet yhteystiedot löytyvät myös pisteiltä.

Vinkkejä kestävään kotiin ja konttoriin

Kestävä elämäntapa -sivustolta löydät ympäristöystävällisen asumisen ja liikkumisen vinkkejä, joita voi soveltaa erilaisiin asumismuotoihin sekä konttoriin.

Luontoliitto: Kestävä elämäntapa -sivusto
09.11.2020 17:00