Suoraan sisältöön

Kosteus ja homevauriot

Homeitiöitä on kaikkialla ympäristössämme. Kaikista rakennuksista on myös mahdollista löytää pieniä homepesäkkeitä esimerkiksi märkätiloista, putkistojen yhteydestä tai kosteudelle alttiina olevista ulkoseinä- tai kattorakenteista. 

Terveyshaittana pidettäviä homevaurioita syntyy siinä vaiheessa, kun rakenteessa on jatkuva kosteusrasitus, joka mahdollistaa normaalista poikkeavan mikrobien kasvun.

Homevaurioiden syitä

Kosteusvaurioiden syitä voivat olla esimerkiksi putkivuotopuutteelliset tai väärin tehdyt vedeneristeet märkätiloissa, riittämätön ilmanvaihto tai rakennusvirheet, jotka mahdollistavat kosteuden pääsyn tai tiivistymisen rakenteisiin.

Mikrobi-itiöitä saattaa kulkeutua sisätiloihin myös rakenteiden läpi esimerkiksi rakennuksen alustan maaperästä tai seinän eristetilasta, mikäli rakenteet eivät ole tarpeeksi tiiviit ja sisätilat ovat liian alipaineiset. Tällöin homeongelman yhtenä osatekijänä ovat rakennuksen ilmanvaihdon ongelmat.

Kosteusvaurion aiheuttajana voi olla myös tilojen käyttäjä. Huolimaton veden käsittely, ilmanvaihtoreittien tukkiminen tai huonosti tehdyt pesukoneiden ym. vesiliitännät ovat rakenneperäisten ongelmien ohella yleisiä syitä kosteusvaurioiden syntyyn.

Miten kosteus- ja homevaurio ilmenee?

Kosteus- ja homevaurio ilmenee usein kellarimaisena tai pistävänä hajuna. Hajun aiheuttavat mikrobikasvustojen aineenvaihduntatuotteet, joten hajun luonne vaihtelee mikrobilajin ja kasvualustan (rakennusmateriaali) mukaan. 

Rakenteissa oleva liiallinen kosteus ilmenee usein myös maali- tai rappauspinnan hilseilynä, puumateriaalin tummumisena, lattiapinnoitteen pullistumina tai jopa silmin nähtävänä mikrobikasvustona rakenteen pinnalla.

Pesuhuoneen ja muiden kosteiden tilojen pinnoilla voi kuitenkin esiintyä vähäistä mikrobikasvustoa eikä asiasta useinkaan tarvitse huolestua. Ongelmasta voi päästä eroon tehostamalla ilmanvaihtoa ja puhdistamalla pinnat säännöllisesti.

Rakenteiden kosteustilannetta voidaan tarvittaessa kartoittaa esim. pintarakennekosteusilmaisimilla.

Vaurion korjaus

Mikäli tiloissa on selvästi todettavissa kosteus- tai homevaurio, tulee seuraavaksi selvittää sen aiheuttaja sekä sen laajuus.

Homeisia rakenteita purettaessa ja korjattaessa on oltava erityisen huolellinen, ettei hometta sisältävä rakennuspöly leviä muihin tiloihin.

Tila tulee eristää ympäröivistä tiloista osastoimalla ja alipaineistamalla, jos on kyse laajemmasta korjauksesta. Korjaustyön päätteeksi tehdään huolellinen homepölysiivous.

Hometalkoot15.04.2020 11:53