Suoraan sisältöön

Elintarvikehuoneistot ja laitokset

Elintarvikehuoneiston perustaminen

Ravintola, kahvila, myymälä, kioski, leipomo tai vastaava

Elintarvikehuoneiston toiminnan aloittamisesta, toiminnan olennaisesta muuttamisesta, keskeyttämisestä, lopettamisesta tai toimijan vaihtumisesta tulee tehdä ilmoitus. Ilmoitusvelvollisuus koskee myös ns. agentuuritoimintaa kuten elintarvikkeiden maahantuontia, välitystä, valmistuttamista tai vastaavaa toimintaa, vaikka toimijalla ei ole omaa fyysistä elintarvikehuoneistoa.

Tee ilmoitus ensisijaisesti sähköisesti ympäristöterveydenhuollon valtakunnallisessa ilmoituspalvelussa ilppa.fi. Ilppa-sovellukseen voi kirjautua suoraan suomi.fi-tunnistautumisella yksityinen elinkeinonharjoittaja tai yrityksen nimenkirjoittaja eli yrityksen virallinen edustaja. Muille ilpan käyttäjille tarvitaan yrityksen virallisen edustajan Suomi-fi.-palvelussa antama valtuutus, jonka voi tehdä Suomi.fi -sivustolla. Ruokaviraston sivuilta löytyy tarkempia ohjeita Ilppa-palvelun käytöstä. Ilpassa näet käsittelyn jälkeen ilmoittamasi toimipaikan tiedot ja siihen tehdyt muutokset. 

Voit tehdä ilmoituksen myös sähköpostitse lähettämällä täytetyn ilmoituksen osoitteeseen kymp.elintarviketurvallisuus@hel.fi tai postittamalla täytetyn paperilomakkeen osoitteeseen: Helsingin kaupungin ympäristöpalvelut, elintarviketurvallisuusyksikkö, PL 58235, 00099 Helsingin kaupunki.

Kirjallinen tai sähköinen ilmoitus elintarvikehuoneiston perustamisesta on toimitettava elintarviketurvallisuusyksikköön viimeistään neljä viikkoa ennen toiminnan aloittamista tai olennaista muuttamista. Ilmoitukseen on liitettävä elintarvikehuoneiston pohjapiirros, josta ilmenevät tilat ja niiden käyttötarkoitus sekä laitteiden ja kalusteiden sijoittelu.

Ilmoituksen käsittely

Valvoja tarkistaa, että tiedot ovat riittävät kohteen rekisteröintiä varten, ja pyytää tarvittaessa sinulta lisätietoja. Ilmoittamasi toiminta rekisteröidään ja ympäristöpalvelut lähettää todistuksen ilmoituksen käsittelystä. Ilmoituksen käsittelystä peritään 180 euron maksu.

Elintarvikehuoneiston ilmoituksen käsittely sisältää sitä koskevien tietojen kirjaamisen valvontaviranomaisen ylläpitämään valvontakohdetietokantaan sekä elintarvikehuoneiston alustavan riskinarvioinnin.

Huoneisto tarkastetaan riskiperusteisessa aikataulussa (1, 3 tai 6 kuukauden sisällä toiminnan aloittamisesta). Elintarvikehuoneiston tulee täyttää elintarvikehuoneistolle asetetut elintarvikelainsäädännön vaatimukset.

Kunnan elintarvikevalvontasuunnitelman mukaisista tarkastuksista, näytteenotoista ja tutkimuksista veloitetaan niistä aiheutuneet kustannukset. Tarkastusten ja näytteenottojen määrä perustuu toiminnan riskinarviointiin sekä omavalvonnan toimivuuteen.

Liha-, kala- maito- tai varastolaitos

Liha-, kala- tai maitolaitos pitää hyväksyttää ennen toiminnan aloittamista.

Toimijan tulee tehdä hakemus sähköpostitse osoitteeseen helsinki.kirjaamo@hel.fi tai postittaa täytetty paperilomake liitteineen osoitteeseen: Helsingin kaupunki kirjaamo/ympäristöpalvelut/ elintarviketurvallisuusyksikkö, PL 10, 00099 Helsingin kaupunki.

Hakemuksen liitteeksi tulee toimittaa pohjapiirustus, LVI-piirustus ja omavalvontasuunnitelma. Laitoksiksi luokiteltavista elintarvikehuoneistoista tehdään hyväksymispäätös ennen toiminnan aloittamista. Hakemuksen käsittelystä peritään maksu.22.03.2023 15:43