Suoraan sisältöön

Ajankohtaista elintarvikevalvonnasta

Tartuntatautilain valvonta myymälöissä ja muissa kohteissa

Helsingin kaupungin ympäristöpalvelut on aloittanut tartuntatautilain muutokseen liittyvän valvonnan ja tarkastukset viikolla 10. Koronan leviämisen ehkäisemiseen liittyvät vaatimukset koskevat laajasti sekä yksityisiä että julkisia tiloja ja toimijoita. Tarkastuksia tehdään mm. myymälöihin ja kauppakeskuksiin. Aluehallintovirasto vastaa edelleen ravintoloiden tartuntatautilain mukaisesta valvonnasta.

Tartuntatautilain tarkastuksilla tarkastetaan hygieniajärjestelyitä ja turvaväleihin liittyviä ohjeistuksia normaalin valvonnan yhteydessä. Lisäksi tarkastuksia tehdään epidemiologisen arvion perusteella ja aluehallintoviraston pyynnöstä.

Kaikissa asiakastiloissa tulee:
  • olla mahdollisuus käsien puhdistamiseen joko kädet pesemällä tai käsidesillä
  • olla esillä riittävät hygieniaohjeistukset
  • sijoittaa mahdolliset asiakaspaikat riittävän etäälle toisistaan ja muutoinkin oleskelu on järjestettävä mahdollisimman väljästi turvavälit huomioiden
  • tehostaa tilojen ja pintojen puhdistamista normaalitasosta
  • olla asiakkaiden nähtävillä kirjallinen suunnitelma siitä, miten asiakkaiden lähikontaktit estetään. Vaatimus koskee asiakastiloja, joissa voi olla yli 10 henkilöä samanaikaisesti. Mallipohja ja tarkempia ohjeita suunnitelman laatimiseen on aluehallintoviraston verkkosivuilla (linkki alla).
Tartuntatautilain vaatimuksiin liittyviä kysymyksiä ja vastauksia on valtakunnallisesti kerätty aluehallintoviraston verkkosivuille. Aluehallintovirasto ylläpitää myös koronainfoa, josta voi kysyä lisätietoja tartuntatautilain yrityksiä koskeviin tulkintoihin koronainfo@avi.fi, puhelinnumero: 0295 016 666, ma–pe klo 8–11.30 ja 12.30–16.

Asiakaspalautetta helsinkiläisten kohteiden tartuntatautilain vaatimuksiin liittyen voi lähettää https://www.hel.fi/palaute .


28.04.2021 13:08