Suoraan sisältöön

Ajankohtaista elintarvikevalvonnasta

Helsingissä on tiedossa noin 150 osterien aiheuttamaa ruokamyrkytystä

Tiedossa on noin 150 henkilöä, jotka ovat ilmoittaneet sairastuneensa syötyään ostereita helsinkiläisissä ravintoloissa 8.–26.2.2023. Sairastumiset liittyvät ranskalaisiin ja hollantilaisiin ostereihin. Sairastumisia on useista eri ravintoloista. Ravintoloita on tarkastettu ja niistä on haettu näytteitä sekä pyydetty jäljitettävyystietoja. Osterien maahantuojat ovat vetäneet eriä pois markkinoilta. Elintarvikenäytteiden tutkiminen on kesken. Potilasnäytteistä osa on valmistunut ja epidemiaan liittyen norovirusta on tähän mennessä löytynyt seitsemältä henkilöltä. Ostereita syöneet henkilöt ovat olleet aktiivisesti yhteydessä ympäristöpalveluihin, ja ilmoituksia on nyt tarpeeksi epidemian selvitystyöhön.

Lisätietoja löydätte täältä.

Toimenpideohje norovirusepidemian ehkäisemiseksi

Elintarvikealan toimijoille suunnattu ohje norovirusepidemioiden ehkäisemisestä on päivitetty. Ohjeen löydätte täältä.

Elintarvikeneuvonta palvelee jatkossa sähköisesti

Elintarvikevalvonnan neuvontapuhelin on lakkautettu 1.1.2023. Elintarvikevalvonnan tavoittaa jatkossa sähköisesti. Voitte tehdä ilmoituksen elintarvikehuoneiston toiminnasta, ruokamyrkytyksestä tai haittahavainnosta suoraan sähköisessä asioinnissa: ilppa.fi. Muissa asioissa voitte olla yhteydessä sähköpostitse:  kymp.elintarviketurvallisuus@hel.fi.

Elintarvikevalvonnan valvontasuunnitelma on päivitetty vuodelle 2023

Päivitetty valvontasuunnitelma on löydettävissä täällä.

Ohjeistusta sähkökatkoihin varautumisesta myymälöille ja tarjoilupaikoille

Ruokavirasto on julkaissut ohjeistuksen sähkökatkoihin varautumisesta elintarvikkeiden myyjille ja tarjoilupaikoille. Ohjeistus löytyy Ruokaviraston sivuilta.

Ravintoloiden ja myymälöiden omavalvontamallit on päivitetty

Elintarviketurvallisuusyksikkö on päivittänyt ravintoloille ja myymälöille tarkoitettuja omavalvontasuunnitelman mallipohjia. Omavalvonnan mallipohjaa on päivitetty lainsäädännön muutoksien mukaisesti. Omavalvontajärjestelmän riittävyyttä arvioidaan myös Oiva-tarkastuksilla. Linkki päivitettyihin omavalvonnan mallipohjiin.

Ohjeistusta medium-paistetuista jauhelihapihveistä

Ruokavirasto on julkaissut tarjoilupaikoille tarkoitetun ohjeistuksen medium-paistetuista jauhelihapihveistä ja niistä annettavista tiedoista. Ruokavirasto suosittelee, että kaikki jauhelihatuotteet tarjoiltaisiin kunnolla kypsennettynä. Raaka naudan jauheliha on riskielintarvike EHEC-bakteerin esiintymisen suhteen. Maailmalla on esiintynyt useampia laajoja EHEC-bakteerin aiheuttamia ruokamyrkytysepidemioita, jotka ovat liittyneet huonosti kypsennettyihin jauhelihapihveihin. Ohjeistuksen liitteineen löydätte Ruokaviraston sivuilta.

Uusi elintarvikelaki ja valvonnan perusmaksu vuonna 2022

Uusi elintarvikelaki tuli voimaan 21.4.2021 ja sen keskeiset muutokset liittyvät maksuihin. Tarkastusmaksujen lisäksi vuoden 2022 alusta peritään valvonnan perusmaksua, joka mahdollistaa neuvovan valvontatyön. Valvonnan perusmaksu on 150 euroa vuodessa valvontakohdetta kohden. Valvonnan perusmaksua ei peritä rekisteröidyiltä alkutuotantopaikoilta, kyläkaupoilta eikä yleishyödyllisiltä yhteisöiltä kuten ruoka-aputoimijoilta.
Uusi elintarvikelaki 297/2021
Valvonnan maksut. Helsingin kaupungin ympäristöterveydenhuollon taksa 1.1.2022 alkaen.

Ruokaviraston määräys elintarvikevalvonnan valvontatiedoista

Ruokavirasto on päivittänyt määräystä elintarvikevalvonnan valvontatiedoista. Uusi määräys tuli voimaan 8.10.2021.
Määräyksen päivitystarpeet ovat syntyneet muun muassa elintarvikelainsäädännön muutoksista ja siinä on muun muassa tarkennettu, miten Oiva-raportti on julkaistava internet-sivulla. Määräyksellä velvoitetaan elintarvikevalvontaviranomaiset julkaisemaan valvonnan tulokset niin sanottu Oiva-raportteina ja elintarvikealan toimijat julkistamaan omat valvontatuloksensa.
Ruokaviraston määräys 12/2021: elintarvikealan yhteiset vaatimukset01.03.2023 15:21