Suoraan sisältöön

Ajankohtaista elintarvikevalvonnasta

Uusi elintarvikelaki ja valvonnan perusmaksu vuonna 2022

Uusi elintarvikelaki tuli voimaan 21.4.2021 ja sen keskeiset muutokset liittyvät maksuihin. Tarkastusmaksujen lisäksi vuoden 2022 alusta peritään valvonnan perusmaksua, joka mahdollistaa neuvovan valvontatyön. Valvonnan perusmaksu on 150 euroa vuodessa valvontakohdetta kohden. Valvonnan perusmaksua ei peritä rekisteröidyiltä alkutuotantopaikoilta, kyläkaupoilta eikä yleishyödyllisiltä yhteisöiltä kuten ruoka-aputoimijoilta.
Uusi elintarvikelaki 297/2021
Valvonnan maksut. Helsingin kaupungin ympäristöterveydenhuollon taksa 1.1.2022 alkaen.

Ruokaviraston määräys elintarvikevalvonnan valvontatiedoista

Ruokavirasto on päivittänyt määräystä elintarvikevalvonnan valvontatiedoista. Uusi määräys tuli voimaan 8.10.2021.
Määräyksen päivitystarpeet ovat syntyneet muun muassa elintarvikelainsäädännön muutoksista ja siinä on muun muassa tarkennettu, miten Oiva-raportti on julkaistava internet-sivulla. Määräyksellä velvoitetaan elintarvikevalvontaviranomaiset julkaisemaan valvonnan tulokset niin sanottu Oiva-raportteina ja elintarvikealan toimijat julkistamaan omat valvontatuloksensa.
Ruokaviraston määräys 12/2021: elintarvikealan yhteiset vaatimukset

Tartuntatautilain valvonta myymälöissä ja muissa kohteissa

Helsingin kaupungin ympäristöpalvelut valvoo tartuntatautilain mukaisia vaatimuksia muun muassa myymälöissä vuoden 2021 loppuun saakka. Valvontatarve vaihtelee koronatilanteen ja aluehallintoviraston päätösten mukaan. Koronan leviämisen ehkäisemiseen liittyvät vaatimukset koskevat laajasti sekä yksityisiä että julkisia tiloja ja toimijoita. Aluehallintovirasto vastaa ravintoloiden tartuntatautilain mukaisesta valvonnasta.

Tartuntatautilain tarkastuksilla tarkastetaan hygieniajärjestelyitä ja turvaväleihin liittyviä ohjeistuksia normaalin valvonnan yhteydessä. Lisäksi tarkastuksia tehdään epidemiologisen arvion perusteella ja aluehallintoviraston pyynnöstä.
Tartuntatautilain vaatimuksiin liittyviä kysymyksiä ja vastauksia on valtakunnallisesti kerätty aluehallintoviraston verkkosivuille. Aluehallintovirasto ylläpitää myös koronainfoa, josta voi kysyä lisätietoja tartuntatautilain yrityksiä koskeviin tulkintoihin koronainfo@avi.fi, puhelinnumero: 0295 016 666, ma–pe klo 8–11.30 ja 12.30–16.

Asiakaspalautetta helsinkiläisten kohteiden tartuntatautilain vaatimuksiin liittyen voi lähettää Palautekanavalle .04.01.2022 13:41