Suoraan sisältöön

Voiko kodin rekisteröidä elintarvikehuoneistoksi?

Saako omassa kotikeittiössä valmistaa ruokaa myyntiin? Entä mitä vaaditaan, kun kakkuja leivotaan kotona ammattimaisesti, virallisena yrityksenä? Pitääkö vuokrata suurtalouskeittiön tilat vai voiko kodin rekisteröidä elintarvikehuoneistoksi?

Elintarvikkeiden ammattimainen valmistus kodin yhteydessä on mahdollista, jos toiminta pystytään järjestämään hygieenisellä tavalla eikä asuminen aiheuta riskiä käsiteltäville elintarvikkeille.
Koti ei kuitenkaan koskaan voi olla eläinperäisiä elintarvikkeita valmistava laitos kuten esimerkiksi makkaratehdas tai kalansavustamo.

Pop up –toiminta eli ruoanvalmistus myyntiin enintään 12 kertaa vuodessa ei edellytä rekisteröintiä elintarvikehuoneistoksi. Myöskään pullan tai muun kuumentamalla valmistetun, ei-helposti pilaantuvan leipomotuotteen valmistus kotona ja myynti esim. torilla tai kesäkahvilassa ei edellytä ilmoitusta, kun myynti on alle 15 000 euroa vuodessa.

Huolehdi hygieniasta, kylmäsäilytyksestä, omavalvonnasta ja pakkausmerkinnöistä

 Asumisesta ei saa aiheutua vaaraa kotona valmistettaville elintarvikkeille. Omat ruuat tulisi säilyttää erillään myyntiin menevistä ruuista. Lemmikkieläimiä ei saa päästää keittiöön. Toiminnassa tulee myös huomioida, etteivät perheenjäsenten mahdolliset sairastumiset aiheuta elintarvikehygieenistä vaaraa.

Mikäli tuotevalikoimaan kuuluu kylmäsäilytystä vaativia tuotteita, tulee varata riittävästi kylmätilaa niiden säilyttämiseen. Valmistuksessa tulee noudattaa hyvän hygienian mukaisia toimintatapoja. Ennen toiminnan aloittamista tulee laatia omavalvonta oman toiminnan riskit arvioiden.

Myytävien tuotteiden osalta tulee huomioida, että pakkausmerkinnät täyttävät lainsäädännön vaatimukset. Tietoja pakkausmerkinnöistä löytyy Ruokaviraston internet-sivuilta. Linkki Ruokaviraston ohjeisiin löytyy sivun alalaidasta.

Rekisteröityminen elintarvikehuoneistoksi ja toiminnan valvonta

Mikäli toiminta on ammattimaista ja säännöllistä, tulee huoneisto rekisteröidä elintarvikehuoneistoksi. Ilmoituksen käsittely on maksullista. Ilmoitus on tehtävä elintarviketurvallisuusyksikköön viimeistään 4 viikkoa ennen toiminnan aloittamista.

Kodissa sijaitsevaa elintarvikehuoneistoa valvotaan kuten mitä tahansa muutakin huoneistoa, ja tarkastuksia tehdään säännöllisesti riskinarvioinnin perusteella.

Suunniteltaessa kodin rekisteröimistä elintarvikehuoneistoksi, tulee asukkaan varmistaa, että toiminnalle ei ole estettä kiinteistön omistajan tai tämän edustajan puolelta (taloyhtiön isännöitsijä, hallituksen puheenjohtaja, vuokranantaja). Asunnossa harjoitettava toiminta ei saa aiheuttaa haittaa (melu, haju tms.) naapureille.

Ohje kotitoimijoille (Pdf) Ilmoituslomakkeet
26.05.2021 15:02