Suoraan sisältöön

Elintarvikkeiden vienti ja tuonti

Elintarvikkeiden tuonti muista EU-maista

EU:n sisämarkkinoilla elintarvikkeet liikkuvat pääsääntöisesti vapaasti, mutta tästä on joitakin poikkeuksia erityisesti eläinperäisten elintarvikkeiden osalta. Tulli valvoo maahantuotavien ei-eläinperäisten elintarvikkeiden turvallisuutta ja määräystenmukaisuutta sekä EU:n ulko- että sisäkaupassa. Tietoa ei-eläinperäisten elintarvikkeiden tuonnista löydät Tullin verkkosivuilta (linkki sivun alalaidassa).

Eläinperäisten elintarvikkeiden tuonti muista EU-maista

Toimijoiden tulee tehdä ilmoitukset toiminnan aloittamisesta ja lopettamisesta sekä kuukausittaiset yhteenvetoilmoitukset  vastaanotetuista eläimistä saatavista elintarvikkeista.

Uudistuneen elintarvikelain (297/2021) mukaan kunnat vastaavat eläinperäisten elintarvikkeiden sisämarkkinatuonnin valvonnasta. Eläinperäisten elintarvikkeiden sisämarkkinatuonnin valvonta toteutetaan osana yleistä elintarvikevalvontaa Oiva-tarkastusten yhteydessä.

Kuukausi-ilmoitukset sisämarkkinoilta vastaanotetuista eläinperäisistä elintarvikkeista toimitetaan toistaiseksi edelleen Ruokavirastoon, kuten aiemminkin.

Eläinperäisten elintarvikkeiden sisämarkkinatuontia koskevat aloitus-, muutos- ja lopetusilmoitukset toimitetaan Helsingin kaupungin elintarviketurvallisuusyksikköön erillisellä lomakkeella. Tuontitoiminnan aloituksen yhteydessä tulee lisäksi tehdä ilmoitus elintarvikehuoneiston toiminnan aloittamisesta tai olennaisesta muuttamisesta.

Ilmoituslomakkeet eläinperäisten elintarvikkeiden sisämarkkinatuonnista Word Pdf.

Tulevista muutoksista ilmoitusmenettelyissä tiedotetaan Ruokaviraston verkkosivuilla (linkki sivun alalaidassa). Helsingissä toimivat elintarvikealan toimijat voivat tarvittaessa olla yhteydessä sähköpostitse: elintarviketurvallisuus@hel.fi.

Elintarvikkeiden tuonti EU:n ulkopuolelta

EU:n ulkopuolelta voi tuoda elintarvikkeita, jos ne täyttävät EU:n ja Suomen vaatimukset eikä niille ole asetettu tuontikieltoa. Ei-eläinperäisten elintarvikkeiden tuontia EU:n ulkopuolelta valvoo Tulli.  Eläinperäisten elintarvikkeiden (liha, kala, maito ym.) tuontia EU:n ulkopuolelta valvoo Ruokavirasto. Lisätietoja löytyy Tullin ja Ruokaviraston internetsivuilta, linkit löydät sivun alalaidasta.

Elintarvikkeiden vienti

Vietäessä Suomessa valmistettuja elintarvikkeita toiseen EU-maahan ei yleensä vaadita vientitodistuksia tai muita lupia. Kuitenkin esimerkiksi pakkausmerkintöjen osalta tulee varmistua, että ne on tehty kohdemaan vaatimusten mukaan.

EU:n ulkopuolisiin  maihin vienti edellyttää, että tuotteet täyttävät vientimaan vaatimukset. Ruokaviraston internetsivuilta löytyy runsaasti maakohtaista tietoa vientivaatimuksista, linkki löytyy sivun alalaidasta.

Jos tarvitset vientitodistuksen elintarvikkeiden vientiä varten, ota yhteyttä Helsingin elintarvikeneuvontaan elintarviketurvallisuus@hel.fi.21.11.2022 13:31