Suoraan sisältöön

Terveydensuojelu

Terveydensuojeluviranomainen ja koronavirusepidemia

Terveydensuojeluviranomainen ei ole tartuntatautilain mukainen viranomainen, mutta infektioepidemia otetaan valvonnassa huomioon. Ympäristöpalvelut antaa ohjeita ja neuvoja sekä valvoo hygieenisiä toimintatapoja. Ympäristöterveysyksikkö tekee poikkeustilanteessa vain välttämättömiä ja kiireellisiä tarkastuksia. Tarkastusten välttämättömyys harkitaan aina tapauskohtaisesti. Poikkeuksellisesti palvelemme vain sähköpostitse ja puhelimitse, eikä käyntiasiakaspalvelua ole.

Koronaviruksen torjumiseksi tulee noudattaa valtakunnallisia voimassa olevia koronavirusohjeistuksia. Hallitus on linjannut, että julkiset kokoontumiset rajoitetaan kymmeneen henkilöön. Hallitus myös suosittelee välttämään tarpeetonta oleilua yleisillä paikoilla. Lisäksi on suositeltavaa noudattaa vähintään yhden metrin turvaväliä. Nämä ohjeistukset tulee ottaa huomioon myös ulkotiloissa oleskeltaessa.

Koronavirusinfektioiden ennaltaehkäisyssä on ensiarvoisen tärkeää huolehtia riittävästä hygieniasta

Käsihygieniaan on kiinnitettävä erityistä huomiota. Tämä koskee sekä julkisten tilojen henkilökuntaa että niiden käyttäjiä. Käsienpesupisteiden on oltava asianmukaisesti varustettuja (saippua, kertakäyttöiset kuivauspyyhkeet) ja lisäksi voidaan käyttää käsihuuhdetta. On tärkeää huolehtia oikeasta yskimistavasta (THL:n ohjeet käsienpesusta ja yskimisestä). Kun kertakäyttökäsineitä käytetään, on käsineet vaihdettava uusiin riittävän usein.

Nykyisten arvioiden mukaan koronavirukseen tehoavat tavanomaiset siivous- ja desinfektioaineet, kuten kloori. Koronavirus sietää huonosti korkeita lämpötiloja, korkeaa tai matalaa pH:ta ja auringonvaloa. Tilojen siivousta on hyvä tehostaa (siivousohje). On myös syytä huomioida WC-hygienia, sillä koronavirusinfektiossa virusta ilmeisesti erittyy etenkin sairauden loppuvaiheessa ulosteeseen. WC-istuimen kansi on suljettava huuhdeltaessa, jotta voidaan vähentää pisaratartunnan riskiä. Varotoimenpiteenä on hyvä kiinnittää huomiota myös vesilukkojen toimintaan.

Riski koronaviruksen leviämiseen juomaveden välityksellä on tämän hetkisen tiedon perusteella erittäin pieni. Raakavesien saastuminen viruksilla jäteveden tai suoraan ulosteiden tai yskösten välityksellä on epätodennäköistä. Jos vesilaitoksen raakaveteen päätyisi koronaviruksia, vedenkäsittely, erityisesti desinfiointi kloorilla, UV-valolla ja/tai otsonilla, tuhoaa virukset oletettavasti tehokkaasti.

Ajankohtaista ja lisätietoa koronaviruksesta voi lukea THL:n sivulta. Aluehallintovirastojen verkkosivuilla on UKK- Usein kysytyt kysymykset -koronavirus COVID-19 palsta. Valtioneuvoston sivuilla on tietoa valtakunnallisesta Tietoa koronaviruksesta –puhelinneuvonnasta (numero 0295 535 535), jota on myös täydennetty chatilla. Myös Helsingin kaupungin sivuilta voi lukea ajankohtaisia tiedotteita.

Terveydensuojelu

Terveydensuojelun tavoitteena on ennaltaehkäistä, vähentää ja poistaa elinympäristössä esiintyviä terveyshaittoja.

Terveydensuojelun valvontaa tehdään mm. talousvettä toimittavissa laitoksissa, uima-allastiloissa, uimarannoilla, asunnoissa, päiväkodeissa, kouluissa, hoitolaitoksissa, lastensuojeluyksiköissä, majoitustiloissa, kauneus-, tatuointi- ja solariumhuoneistoissa, liikuntatiloissa ja yleisissä saunoissa.

Terveydensuojeluvalvontaa tehdään kohteita tarkastamalla, näytteitä analysoimalla (talous-, uimaranta- ja uima-allasvedet) sekä käsittelemällä asukkaiden ja asiakkaiden yhteydenottoja.

Terveydensuojelun suunniteltu valvonta (mm. tarkastukset) on pääsääntöisesti maksullista. Myös vesinäytteiden otto on yrittäjälle maksullista, tällöin näytteiden oton ja analysoinnin laskuttaa yleensä suoraan näytteet ottava ja tutkiva laboratorio.

Ympäristöpalveluihin voi ottaa yhteyttä, jos tarvitsee neuvoja tai haluaa ilmoittaa hygienia- tai terveyshaitasta:

Maksut (pdf)

Terveydensuojelulaki

Toimiva ja terveellinen asuntoJAA
31.03.2020 16:10

Rottahavainnot

Rotan ja muiden tuhoeläinten hävittäminen kuuluu kiinteistönomistajan vastuulle. Rottahavainnoista viher- ja katualueilla voi ilmoittaa kaupunkiympäristön toimialan asiakaspalveluun.

Lue lisää rotista