Suoraan sisältöön

Julkisten tilojen terveyshaittojen valvonta

Ympäristöpalvelut valvoo Helsingissä terveydensuojeluviranomaisena, että julkiset tilat tai muut vastaavat oleskelutilat eivät aiheuta terveyshaittaa. Edellä mainittuja julkisia tiloja ja oleskelutiloja ovat esimerkiksi päiväkodit, koulut, oppilaitokset, majoitustilat, liikuntatilat, uimahallit, yleiset saunat ja kauneushoitolat.

Terveyshaittojen selvittämiseen liittyviä tarkastuksia tehdään käyttäjien ja asiakkaiden pyynnöstä sekä suunnitelmallisena valvontana.

Epäiltäessä terveyshaittaa tulee aina ensisijaisesti ottaa yhteyttä toiminnanharjoittajaan (esimerkiksi koulun rehtoriin, päiväkodin johtajaan, hotelliyrittäjään, liikuntakeskuksen yrittäjään, saunan tai uimahallin toiminnanharjoittajaan tai kauneushoitolayrittäjään) ja/tai kiinteistön omistajaan tai ylläpidosta vastaavaan tahoon (yleensä isännöitsijä).

Mikäli asianosaisten kanssa syntyy erimielisyyttä haitan olemassaolosta tai korjaustarpeesta, voi ympäristöpalvelut ottaa asian käsittelyyn, tarkastaa tilat ja ottaa kantaa terveyshaitan olemassa oloon. Mikäli terveyshaitta todetaan, velvoitetaan vastuussa oleva taho poistamaan haitta kohtuullisessa ajassa.

Kun on kyse Helsingin kaupungin omistamien kiinteistöjen (esim. kaupungin koulut, päiväkodit, nuorisotalot) terveyshaittojen poistamisesta, haittojen selvitys ja niiden poistaminen kuuluu pääsääntöisesti kaupunkiympäristön toimialan rakennusten ja yleisten alueiden ylläpidolle, jossa työskentelevät mm. kiinteistöjen tekniset isännöitsijät.

Lisäksi kaupungin omistamien kiinteistöjen ollessa kyseessä ympäristöpalvelut osallistuu asiantuntijana kaupungin toimialojen omien moniammatillisten sisäilmaryhmien ja kaupungin sisäilmaryhmän toimintaan.

Toimialojen sisäilmaryhmät seuraavat yksittäisten kohteiden (kuten kaupungin omistamien päiväkotien, koulujen ja nuorisotalojen) sisäilmaongelmien hoitoa. Kaupungin sisäilmaryhmä puolestaan kehittää kaupungin eri toimialoille mm. yhteisiä toimintatapoja sisäilmaongelmien ratkaisemiseksi.06.12.2019 06:08

Mistä tunnistaa sisäilmaongelman?

Rakenteellisen vaurion voi tunnistaa homeen tai maakellarin hajusta. Piilevät ongelmat saattavat ilmetä fyysisinä oireina.