Suoraan sisältöön

Julkisten tilojen terveyshaittojen valvonta

Ympäristöpalvelut valvoo Helsingissä, että päiväkodit, koulut, majoitustilat, liikuntatilat, uimahallit, yleiset saunat, kauneushoitolat ja muut vastaavat julkiset tilat eivät aiheuta terveyshaittaa.

Jos epäilet tiloissa terveyshaittaa, ilmoita välittömästi epäilyksestäsi toiminnasta vastaavalle henkilölle (esimerkiksi koulun rehtori, päiväkodin johtaja, tilan yrittäjä) ja tarvittaessa kiinteistön omistajalle tai isännöitsijälle.

Mikäli haitan olemassaolon toteamiseksi tai korjaustarpeen arvioimiseksi on tarpeen, voimme ottaa asian käsittelyyn ja tarvittaessa tarkastaa tilat sekä ottaa kantaa terveyshaitan olemassaoloon. Jos toteamme terveyshaitan, velvoitamme vastuussa olevat tahot poistamaan haitan kohtuullisessa ajassa.

Jos on kyse Helsingin kaupungin omistamien kiinteistöjen (esim. kaupungin koulut, päiväkodit, nuorisotalot) terveyshaittojen poistamisesta, haittojen selvitys ja niiden poistaminen kuuluu kaupunkiympäristön toimialan rakennusten ja yleisten alueiden tilat      –palvelulle, jossa työskentelevät mm. kiinteistöjen tekniset isännöitsijät.

Osallistumme asiantuntijana kaupungin sisäilmaryhmän ja kaupungin toimialojen moniammatillisten sisäilmaryhmien toimintaan. Toimialojen sisäilmaryhmät seuraavat yksittäisten kohteiden (kuten kaupungin omistamien päiväkotien, koulujen ja nuorisotalojen) sisäilmaongelmien hoitoa. Kaupungin sisäilmaryhmä puolestaan kehittää yhteisiä toimintatapoja kaupungin kiinteistöjen sisäilmaongelmien ratkaisemiseksi.26.05.2021 14:21

Mistä tunnistaa sisäilmaongelman?

Rakenteellisen vaurion voi tunnistaa homeen tai maakellarin hajusta. Piilevät ongelmat saattavat ilmetä fyysisinä oireina.