Suoraan sisältöön

Terveydensuojelu

Viikinkaari 2a
00790 Helsinki
PL 58235, 00099 Helsingin kaupunki
09 310 2611
Lue lisää
Toimipiste kartalla

Tupakka- ja lääkelain mukainen valvonta

Ympäristöterveysyksikön tehtäviin kuuluu tupakkatuotteiden, sähkösavukkeiden ja nikotiininesteiden myynti sekä tupakointikieltojen ja -rajoitusten noudattamisen valvonta. Myös tupakointivälineet, tupakan vastikkeet ja tupakkajäljitelmät kuuluvat valvonnan piiriin. Lisäksi valvotaan lääkelain mukaisten nikotiinivalmisteiden myyntiä.

Tupakointikieltojen hakeminen asuntoyhteisöön

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston (Valvira) internetsivuilta löytyvät ohjeet ja hakemuslomake asuntoyhteisöjen tupakointikieltojen hakemista varten. (Asuntoyhteisot - Valvira)

Helsingissä sijaitsevien asuntoyhteisöjen tupakointikieltohakemukset pyydetään toimittamaan osoitteeseen: Helsingin kaupunki, Kirjaamo/Ympäristöpalvelut, PL 10, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI tai helsinki.kirjaamo@hel.fi.

Hakemusten käsittelystä peritään maksu. Helsingin kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto päättää maksujen suuruudesta Helsingissä.

Tupakkatuotteiden, nikotiininesteiden ja nikotiinivalmisteiden myyntilupahakemukset

Tupakkatuotteiden, nikotiininesteiden ja nikotiinivalmisteiden vähittäismyynti on luvan varaista. Tupakkatuotteiden ja nikotiininesteiden tukkumyynnistä on tehtävä ilmoitus. Hakemusten ja ilmoitusten käsittelystä peritään maksu (ympäristöterveydenhuollon taksa). Tupakkatuotteiden ja nikotiininesteiden sekä nikotiinivalmisteiden vähittäismyyntiluvan haltijoilta peritään lisäksi vuosittain valvontamaksu. Ympäristöterveysyksikköön voi ottaa yhteyttä tarvittaessa tupakkalupa@hel.fi.

Tupakkatuotteet ja nikotiininesteet

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston (Valvira) internetsivuilta löytyvät ohjeet sekä hakemus- ja ilmoituslomakkeet tupakkatuotteiden vähittäismyyntiluvan hakemista sekä tukkumyynti-ilmoitusta varten. (Tupakka – Valvira).

Helsingissä sijaitsevien tupakkatuotteiden vähittäismyyntipaikkojen hakemukset ja ilmoitukset pyydetään toimittamaan sähköisen järjestelmän kautta tai osoitteeseen: Helsingin kaupunki, Ympäristöpalvelut, PL 58235, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI tai tupakkalupa@hel.fi.

Nikotiinivalmisteet

Kunta myöntää lääkelain mukaisten nikotiinivalmisteiden myyntiluvat vähittäismyymälöihin, kioskeihin, huoltoasemille sekä ravitsemisliikkeisiin. Lupa voidaan myöntää vain sellaisiin myyntipaikkoihin, joihin on myönnetty tupakkatuotteiden ja nikotiininesteiden vähittäismyyntilupa. Helsingissä nikotiinivalmisteiden vähittäismyyjät toimittavat hakemukset osoitteeseen Helsingin kaupunki, Kirjaamo/Ympäristöpalvelut, PL 10, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI tai helsinki.kirjaamo@hel.fi.

Vuosittaiset valvontamaksut

Tupakkatuotteiden ja nikotiininesteiden vähittäismyynnin vuosittainen valvontamaksu on tällä hetkellä Helsingissä 500 euroa myyntipistettä kohden, kun myynnissä on joko tupakkatuotteet tai nikotiininesteet, tai 1 000 euroa myyntipistettä kohden, kun myynnissä on sekä tupakkatuotteet että nikotiininesteet.

Tämä tarkoittaa, että yhden kassan (=myyntipiste) myymälässä valvontamaksu on 500 tai 1 000 euroa riippuen siitä, myydäänkö kaupassa sekä tupakkatuotteita että nikotiininesteitä vai ainoastaan toista niistä. Esimerkiksi viiden kassan myymälässä, jossa myynnissä on tupakkatuotteet, valvontamaksu on 2 500 euroa. Vuosittain laskutetaan kaikki valvontamaksun määräytymispäivänä 1. tammikuuta voimassaolevat luvat. Ensimmäisenä vuonna maksun määräytymispäivä on myyntiluvan myöntämispäivä. Maksuja ei palauteta.

Nikotiinivalmisteiden vuosittainen valvontamaksu on 125 euroa myyntipaikkaa kohden. Vuosittain laskutetaan kaikki valvontamaksun määräytymispäivänä 1. tammikuuta voimassaolevat luvat. Ensimmäisenä vuonna maksun määräytymispäivä on myyntiluvan myöntämispäivä. Maksuja ei palauteta.

Lupatietojen muutokset ja myynnin lopettaminen

Tupakkatuotteiden, nikotiininesteiden ja nikotiinivalmisteiden lupatietojen muuttumisesta sekä toiminnan lopettamisesta on ilmoitettava etukäteen ympäristöterveysyksikköön. Myyntipisteiden lukumäärän ja myynnissä olevien tuoteryhmien muutokset vaikuttavat tupakkatuotteiden ja nikotiininesteiden vuosittaiseen valvontamaksuun. Vuosittain laskutetaan kaikki valvontamaksun määräytymispäivänä 1. tammikuuta voimassaolevat luvat ympäristöyksikössä tiedossa olevilla lupatiedoilla. Maksuja ei palauteta.

Luvanhaltijan y-tunnuksen tai myyntipaikan osoitteen muuttuessa on haettava uusi lupa.

Lupatietojen muutoksista ja toiminnan lopettamisesta voi ilmoittaa vapaamuotoisesti joko sähköpostitse tupakkalupa@hel.fi tai postitse Helsingin kaupungin ympäristöpalvelut, PL 58235, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI. Ilmoituksessa tulee olla seuraavat tiedot: myyntiluvan haltija, myyntipaikka, lupanumero, muutoksen/myynnin lopettamisen päivämäärä.

Nikotiininesteiden myyntiin ottaminen

Vähittäismyyntiluvan haltija, jonka lupa on myönnetty ennen 15.8.2016 (vanhan tupakkalain nojalla), saa myydä samassa myyntipaikassa myös nikotiininesteitä, kun on tehnyt kirjallisen ilmoituksen asiasta ja toimittanut päivitetyn omavalvontasuunnitelman sekä selvityksen myyntipisteiden lukumäärästä ja sijainnista. Uuden tupakkalain mukaiset luvat katso kohta Lupatietojen muutos ja myynnin lopettaminen.

Ilmoitusten käsittelystä peritään 95 euron maksu. Nikotiininesteiden myyntiin ottaminen vaikuttaa vuosittaisen valvontamaksun suuruuteen.JAA
18.10.2018 12:50