Suoraan sisältöön

Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma

Ympäristöterveydenhuollon tavoitteena on lainsäädännön avulla turvata kaikille kuntalaisille mahdollisuus terveelliseen ja turvalliseen elinympäristöön. Tämä tarkoittaa esimerkiksi puhdasta juomavettä, hyvää sisäilmaa ja turvallisia elintarvikkeita. Ympäristöterveydenhuoltoon kuuluvat terveydensuojelulain, elintarvikelain, tupakkalain ja eläinlääkintähuoltolain mukaiset tehtävät.

Ympäristöterveydenhuollon lainsäädäntö edellyttää kunnalta ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelmaa. Valvontasuunnitelma antaa kattavan kuvan siitä, mitä ympäristöterveydenhuollossa tehdään ja miten valvonta toteutetaan.

Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman mukainen valvonta on pääsääntöisesti maksullista (ympäristöterveydenhuollon taksa).

Ympäristöpalveluihin voi ottaa yhteyttä:03.06.2022 12:46