Suoraan sisältöön

Aluesuunnitelmat

Sivulla on listattu tekeillä olevat ja valmistuneet aluesuunnitelmat. 

Aluesuunnitelma koskee yhtä tai useampaa kaupunginosaa ja se on voimassa kymmenen vuotta kerrallaan. Aluesuunnitelmissa selvitetään katu- ja viheralueiden palveluiden, rakenteiden ja varusteiden nykytila, kirjataan niiden parantamistarpeet sekä laaditaan kohteiden kiireellisyysjärjestys. Suunnitelmaa laadittaessa tehdään verkostotarkasteluja palveluiden kehittämiseksi, huomioiden alueen palvelut, alueelliset ominaispiirteet sekä toiminnalliset ja maisemalliset tavoitteet.  Aluesuunnitelmassa ei käsitellä koulujen ja päiväkotien pihoja, sillä ne kuuluvat kasvatuksen ja koulutuksen toimialan vastuulle. Liikuntapuistot ja lähiliikuntapaikat taas ovat pääsääntöisesti kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan vastuulla. Aluesuunnitelma ei myöskään käsittele maankäytön suunnittelua, kuten asemakaavoitusta.

Suunnittelu alkaa alueella asukaskyselyllä, josta saatavat palautteet ja yhteenvedot ovat osa lähtötietoa. Varsinainen aluesuunnitelman laadinta alkaa noin puolen tai vuoden kuluttua asukaskyselystä. Suunnitteluun osallistumisen ja vaikuttamisen mahdollisuuksista tiedotamme tämän sivuston lisäksi aina erikseen myös alueen asukkaita ja muita osallisia. 

Aluesuunnitelmien yhteydessä määritellään myös suunnittelualueen luonnon hoidolle ja monimuotoisuudelle tavoitteet. 
Kuviokohtainen luonnonhoidon toteutussuunnitelma laaditaan aluesuunnitelman hyväksymisen jälkeen.

Aluesuunnitelmat hyväksyy kaupunkiympäristö toimialan lautakunta ohjeellisesti noudatettavaksi. 

Tiedot aluesuunnitelmien vastuuhenkilöistä ja heidän yhteystietonsa saa kaupunkiympäristön asiakaspalvelusta p. 09 310 22111. Halutessasi tutustua suunnitelmaan josta ei ole verkkoversiota, ota yhteys asiakaspalveluumme.

 

Tekeillä olevat suunnitelmat

   

Valmistuneet aluesuunnitelmat (tiedostomuotona pdf)

Kaupunkirakenteessa tapahtuu vuosittain muutoksia, joten voimassa olevissa suunnitelmissa voi olla kohteita, jotka eivät välttämättä kuvaa nykytilannetta oikein. Aluetta koskevaa ajantasaista tietoa saa kaupunkiympäristö toimialan suunnittelijoilta. 

Tämän sivun lyhytosoite on hel.fi/aluesuunnitelmat.

 04.05.2020 09:50