Suoraan sisältöön

Keskuspuiston opastussuunnitelma

Keskuspuistoon saadaan uusi opastus

Oletko eksynyt Keskuspuistoon? Haluatko löytää talvellakin ylläpidettäviä kävelyreittejä helposti? Jos vastasit näihin kyllä, uusi Keskuspuiston opastus on todellinen pelastus. Uuden maastoon rakennettavan karttaopasteisiin perustuvan opastuksen ansiosta voit suunnitella itsellesi haluamiasi ulkoilulenkkejä ja löydät perille.

Helsingin kaupunki suunnittelee uutta opastusta Keskuspuistoon. Opastus tehdään olemassa oleville ulkoilureiteille nykyisten ulkoilupalvelujen mukaisesti. Uuden opastuksen rakentaminen viivästyy ja sen tarkemmasta ajankohdasta tiedotetaan kun aikataulu selviää.

Ulkoilijoita palveleva opastus

Keskuspuiston uusi opastus vastaa runsaaseen käyttäjäpalautteeseen, jota on saatu luonnon- ja maisemanhoidon suunnittelun yhteydessä sekä muun asukaspalauteen kautta. Uusille maasto-opasteille on suuri tarve, sillä Keskuspuiston reitistö on laaja ja opastus on ollut puutteellinen.

Opastus toteutetaan Keskuspuiston ulkoilumajoille ja muihin keskeisimpiin kohtiin tulevin kartallisin pääopastein. Tärkeimpiin risteysalueisiin sijoitetaan kartallisia opasteita tai viittoja. Keskuspuiston pohjois - eteläsuuntainen pääreitti, ratsastusreitit, valaistut kuntohiihtolenkit ja maastopyöräreitti merkitään maastoon pollarein tai puihin ja valaisinpylväisiin kiinnitetyin pannoin.

Kesän ja talven reitit

Puiston mittava pyöräilyn ja kävelyn reitistö muuttuu talvella. Keskuspuisto on suosittu hiihtopaikka ja ladut pidetään hyvässä kunnossa päivittäisellä ylläpidolla. Uudessa opastuksessa erotellaan talvikautena auratut käveltävät ja pyöräiltävät reitit sekä ladut toisistaan selkeästi. Uutena ja toivottuna reittiyhteytenä opastetaan talvisin aurattu pyöräily- ja kävelyreitti Kuninkaantammesta Niskalaan ja Niskalasta Torpparinmäkeen.

Joissakin kohdissa latuverkosto on niin kattava, että pyöräily ja kävely ohjataan viereiseen katuverkkoon. Näin saadaan toteutettua toivottuja aurattuja kiertolenkkejä Keskuspuistoon.

Uutuutena Helsingin ensimmäinen opastettu maastopyöräreitti

Maastopyöräilyharrastajien kanssa yhdessä suunniteltu ja testattu reitti merkitään kartoille ja maastoon. Reitti sopii kaiken tasoisille harrastajille. Pahimmat ojien ylityskohdat tai märät alueet kunnostetaan helposti ylitettäviksi ja turvallisiksi. Maastoon merkitty maastopyöräreitti vähentää ympäröivän luonnon kulumista.

Mielipiteitä opasteista?

Opastussuunnitelman luonnos  oli kommentoitavana luonnosvaiheessa Kerrokantasi-palvelussa 28.10. -17.11.2019. 

Opastuksen yleissuunnitelma hyväksyttiin kaupunkiympäristölautakunnassa 12.5.2020. Rakennussuunnittelu on käynnissä.

Maastopyöräreitti ja latupohjia tehdään 2021. Tämän jälkeen opastus toteutetaan pohjoisesta alkaen määrärahojen puitteissa.

Havainnekuvia opasteista

Keskuspuiston karttaopaste (pdf)
Opastemallit (jpg) 
Opasteita sijoitettuna maastovalokuviin (jpg)

Lisätietoja:
Tiina Saukkonen, suunnitteluvastaava
Puisto- ja viheraluesuunnittelu
p. 09 310 38508, tiina.saukkonen@hel.fi


19.10.2020 08:58