Suoraan sisältöön

Hyönteiset

Maassamme elää noin 5 200 kaksisiipislajia (esim. kärpäset ja sääsket), noin 3 600 kovakuoriaislajia, noin 2 600 perhoslajia sekä noin 5 700 pistiäislajia. Helsingistä tunnettujen hyönteislajien lukumäärää ei liene kukaan laskenut. Esimerkkinä lajirunsaudesta voidaan mainita Helsingin päiväperhosten lajimäärä kautta aikojen, 91, mikä on 74 % kaikista Suomesta tavatuista lajeista. Nykyinen lajimäärä lienee kuitenkin 45:n tienoilla.

Neitoperhonen

Kaupunkiympäristössä on hyönteisille sekä suotuisia että epäedullisia piirteitä. Perhosille tärkeät elinympäristöt väistämättä supistuvat; esimerkiksi keidassuot ovat Helsingistä miltei kadonneet. Toisaalta suurten kaupunkien keskilämpötilat ovat ympäristöään korkeampia, joten Helsingissä on tältä kannalta suotuisammat olot etelästä Suomeen leviäville hyönteislajeille kuin ympäröivällä maaseudulla.

Hyönteislajiston monimuotoisuudelle tärkeitä ovat monet ihmisen luomat ympäristöt, kuten linnoitusten kedot, hiekka- ja sorapohjaiset joutomaat eli ruderaatit sekä täyttömäet. Siirtolapuutarhat ja palstaviljelmät vetävät puoleensa erityisesti pölyttäjiä. Erityisen lajirikkaita ja paljon harvinaista lajistoa elättäviä alueita Helsingissä ovat Santahamina ja Vallisaari. Helsingin metsiä ei kasvateta talousmetsinä, joten niissä on tavanomaisia talousmetsiä enemmän lahopuuta, mikä hyödyttää monia hyönteisiä, kuten suurta joukkoa kovakuoriaisia ja pistiäisiä. Monet kaupungin metsien hyönteisistä odottavat löytäjäänsä, sillä niitä on tutkittu viime aikoina vähän.


Kuva: Jan W. Alhfors  30.03.2020 12:47