Suoraan sisältöön

Linnut

Helsingin ja sen viheralueiden linnusto on varsin runsas ja monimuotoinen, sillä kaupungin alue sisältää laajan kirjon linnuille sopivia ympäristöjä.

Helsingissä pesii yli 150 lintulajia, joiden lisäksi havaitaan kaupungissa talvehtivia ja läpimuuttavia lajeja. Useat pesimälajeista ovat uhanalaisia tai silmälläpidettäviä. Tällaisten lajien keskittymiä ovat mm. Vanhankaupunginlahden–Viikin, Kallahdenniemen–Rastilan sekä Mustavuoren alue ympäristöineen.

Linnut kaupungissa

Kaupungistuminen on yksi syistä, jotka ovat vaikuttaneet viimeisten vuosikymmenien aikana Suomen pesimälinnustossa tapahtuneisiin voimakkaisiin muutoksiin. Kaupunkialueiden laajentuessa luonnonmukaiset elinympäristöt häviävät tai muuttuvat yhä pirstoutuneemmiksi.

Kaupunkiympäristössä on myös useita erityispiirteitä, jotka vaikuttavat eri lintulajien menestymiseen siellä. Nopeimmin kaupungistumiseen sopeutuvat ns. yleislajit, jotka ovat joustavia ravinnon ja elinympäristön suhteen sekä sellaiset lajit, joiden alkuperäinen elinympäristö muistuttaa kaupunkiympäristöä.

Lintupaikkoja Helsingissä

Helsingin keskusta sijaitsee mereen työntyvällä niemellä. Rannat ovat pitkälti rakennettuja, mutta etenkin Kaivopuiston edustalla on säilynyt luonnontilaista saaristoa ja yllättävänkin hieno pesimälinnusto.

Keskusta-alueen puistot puolestaan keräävät vihreinä saarekkeina muuttolintuja. Vesilinnuille ovat talvella merkittäviä pitkään sulana pysyvät satamat sekä torit, mutta kaupungin tunnetuin talvinen vesilintupaikka on kuitenkin Töölönlahden junasillan alla.

Hyvien lintupaikkojen sijainteja voi etsiä myös Helsingin karttapalvelun kautta, Arvokkaiden lintualueiden ja uudempien Tärkeiden lintualueiden rajauksista (Aineistot > Ympäristö ja luonto > Arvokkaat luontokohteet). Karttapalvelu löytyy osoitteesta kartta.hel.fi

Lintupaikkoja:

 • Auringonnousunranta
 • Broändanpurovarsi
 • Bruksviken
 • Haltiala–Niskala
 • Harakka
 • Isosaari
 • Kaisaniemen puisto
 • Kaivopuisto
 • Kallahdenniemi
 • Kasaberget
 • Keskuspuisto
 • Kivikko
 • Kyläsaari–Arabianranta
 • Lauttasaari
 • Malminkartanonhuippu
 • Mustavuori
 • Mätäojavarsi
 • Pihlajasaari
 • Pitkäkoski ja Ruutinkoski
 • Porvarinlahti
 • Seurasaari
 • Sipoonkorven eteläosat
 • Stansvik
 • Suomenlinna
 • Tali ja Iso-Huopalahti
 • Talosaari-Torpviken
 • Töölönlahti
 • Uutela
 • Vallisaari
 • Viikki–Vanhankaupunginlahti
 • Vuosaarenhuippu


08.04.2020 22:46

Saako kaupungissa ruokkia lintuja?

Missä ruokintaa ei ole erikseen kielletty, siellä se on sallittu.

Miksi kaupunkilokit ja -varikset ovat aggressiivisia?

Poikasia puolustetaan voimakkaasti ääntelemällä ja valehyökkäyksillä.

Miten lokkien pesintä rakennuksissa voidaan estää?

Koska pesimäkaudella lokit ovat rauhoitettuja, niiden pesinnän estäminen ajoittuu parhaiten syksyyn.

Miksi kaupunki ei tee mitään suojellakseen ihmisiä linnuilta?

Lintuhyökkäysten estäminen sisältää ainakin eettisen, juridisen ja käytännöllisen näkökulman.

Pahenevatko lintujen aiheuttamat ongelmat lähivuosina?

Eläinkannat eivät kasva rajattomasti, mutta katoilla pesii lokkeja jatkossakin.