Suoraan sisältöön

Luonnon monimuotoisuus

Ajankohtaista: 

LUMO-toimintaohjelma 2021-2028 hyväksyttiin kaupunkiympäristölautakunnassa 20.4.2021. Lautakunta teki ehdotukseen muutamia täydennyksiä ja muutoksia. 


LUMO-seminaari: Helsingin luonto muuttuu – yhteistyöllä selvitämme miten

Aika: 29.4.2022 klo 9-15.30

Tervetuloa vuosittaiseen LUMO-seminaariin. Seminaari on tarkoitettu Helsingin kaupungin sekä yhteistyökumppaneiden asiantuntijoille ja kaikille kiinnostuneille.  

Tilaisuus järjestetään hybridinä. Voit osallistua joko paikan päällä tai etänä. 

Osallistu paikan päällä

Seminaari järjestetään kaupunkiympäristön toimitalolla Kalasatamassa (Työpajankatu 8, ala-aula, auditorio 1). Ilmoittautumiset kerätään kahvitarjoilua varten.

Ilmoittaudu tilaisuuteen paikan päälle viimeistään 26.4. tästä linkistä

Osallistu etänä

LUMO-seminaariin voi osallistua myös Teamsin välityksellä. Mukaan mahtuu 300 osallistujaa. Tilaisuus nauhoitetaan Helsingin kaupungin työntekijöiden ja luottamushenkilöiden käyttöön.

Tutustu etäosallistujen seminaarietikettiin ja liity tapahtumapäivänä mukaan tilaisuuteen alla olevasta linkistä.

Seminaarietiketti:

  • Pidä kamera ja mikrofoni suljettuna.
  • Kysymykset ja keskustelu tapahtuvat kootusti esitysten jälkeen, ei esityksen aikana
  • Puheenvuoroa voi pyytää nostamalla Teams -käden. 

Liity seminaariin tästä linkistä


Ohjelma

Puheenjohtajana toimii ympäristön suojelu ja ohjaus -yksikön päällikkö Laura Walin, Helsingin ympäristöpalvelut

9.00 Tilaisuuden avaus, ympäristöjohtaja Esa Nikunen, Helsingin ympäristöpalvelut

9.15 Helsingin luonnon seuranta mittaa monimuotoisuutta, ympäristötarkastaja Jere Salminen, Helsingin ympäristöpalvelut

9.45 Kansalaishavainnot ovat keskeinen osa Suomen luonnon seurantaa, tutkija Ari-Pekka Auvinen Suomen ympäristökeskus

10.10 Lajitietokeskuksen palvelut luonnon seurantaan, yksikönjohtaja Kari Lahti, Lajitietokeskus, biodiversiteetti ja informatiikka -yksikkö

10.40 Luonnon monimuotoisuuteen perehdytään jo varhaiskasvatuksessa – Kettu-malli tavoittaa lähes 30 000 helsinkiläislasta, pedagoginen asiantuntija Anssi Almgren, Helsingin kasvatus ja koulutus

Tauko 11.10 – 12.10

Järjestöt kertovat omista tavoitteistaan ja työstään sekä lisäksi voivat tuoda esiin yhteistyötoiveitaan kaupungin ja muiden järjestöjen kanssa (10 min/järjestö) 

Klo 12.10 I osa: Luonnonsuojelu Helsingissä
• Helsingin luonnonsuojeluyhdistys ry, järjestösihteeri Emilia Pippola 
• Helsingin Seudun Lintutieteellinen Yhdistys Tringa, suojelusihteeri Juho Leppänen
• Suomen perhostutkijain seura, toiminnanjohtaja Jari Katila 
• Suomen hyönteistieteellinen seura, puheenjohtaja Ilpo Mannerkoski 
• Helsingin riistanhoitoyhdistys, toiminnanohjaaja Laura Siro

Tauko 13.10 - 13.40 (kahvitarjoilu paikan päällä osallistuville)

Klo 13.40 II osa: Asukkaiden, nuorten ja lasten näkökulma luonnonsuojelussa Helsingissä
• Lasten ja nuorten puutarhayhdistys ry, toiminnanjohtaja Eeva-Maija Bergholm 
• Helsingin kaupunginosayhdistykset ry Helka, toiminnanjohtaja Pirjo Tulikukka
• Helsingin Latu ja Polku ry, Toiminnanjohtaja Laura Juga
• Keskuspuistoryhmä, ryhmän edustaja Maija Hakanen
• Kansallinen kaupunkipuisto Helsinkiin KKPH!-liike, liikkeen edustaja Riitta Korhonen


Klo 14.40 Lähtölaukaus yhteistyölle. Miten jatketaan? Tiimipäällikkö Kaisa Pajanen, ympäristöpalvelut

Klo 15.00 Yhteenveto seminaarista ja yhteistyömahdollisuuksista, yksikön päällikkö Laura Walin, ympäristöpalvelut


Lisätietoja: kaupunkiekologi Kaarina Heikkonen (etunimi.sukunimi@hel.fi).


Helsingin luonnon monimuotoisuus

Helsinki sijaitsee kasvimaantieteellisellä keskieurooppalaista lehtokasvillisuutta ja pohjoista havumetsävyöhykettä välittävällä tammivyöhykkeellä. Luonnossa on havaittavissa monipuolisesti molempien vyöhykkeiden piirteitä. Osaltaan myös vaihteleva kallio- ja maaperä sekä sijainti rannikolla luovat perustaa luonnon monimuotoisuudelle. Helsingin alueen maankamarassa näkyvät tyypilliset eteläsuomalaisen rannikkoalueen geologiset piirteet: Alueella on runsaasti kallioisia osin ohuen moreenin peittämiä mäkiä sekä niiden välisiä laaksoja ja tasankoja, joiden pintamaalajina on savi tai siltti.

Helsingin metsissä ja rannoilla on monenlaisia vielä melko luonnontilaisia luontotyyppejä. Lisäksi ihmisen vaikutus on edistänyt lajistollista monimuotoisuutta puistoissa, pihoilla ja puutarhoissa.

Tämän sivun lyhytosoite on hel.fi/lumo.05.12.2022 10:10

City Biodiversity Index (CBI) Helsingissä

Indeksi mittaa kaupunkiluonnon monimuotoisuutta.