Suoraan sisältöön

Luonnon monimuotoisuuden turvaaminen

LUMO-toimintaohjelma hyväksyttiin kaupunkiympäristölautakunnassa 20.4.2021. Lautakunta teki ehdotukseen muutamia täydennyksiä ja muutoksia.

"Helsinki vaalii arvokasta luontoaan ja toimii kaupunkiluonnon monimuotoisuuden lisäämiseksi. Viher- ja sinialueiden ekologinen laatu, saavutettavuus ja terveysvaikutukset turvataan. Luonnonsuojeluohjelmaa toteutetaan ja metsäverkostoa vahvistetaan.

Helsingin vesistöjen, sekä pienvesien että rannikkovesien tilaa parannetaan ja kiinnitetään huomiota vaelluskalakantojen elpymiseen. Metsissä ja metsäisillä alueilla suunnitelmallinen monimuotoisuuden lisääminen on hoidon keskeisin tavoite.

Hulevesien kustannustehokkaan hallinnan edistämiseksi viherpinta-alaa lisätään kaupunkirakenteessa. Kaupungin puistojen monimuotoisuutta lisätään. Kansallinen kaupunkipuisto -hankkeesta tehdään päätös kuluvan valtuustokauden aikana, tekeillä olevan selvityksen valmistuttua." (Helsingin kaupunkistrategia 2017–2021)

Luonnon monimuotoisuuden turvaamisen ensimmäinen toimintaohjelma (LUMO-ohjelma) oli laadittu vuosille 2008–2017. Vuoden 2018 alussa tehdyn seurantakyselyn mukaan sen toimenpiteistä yli 80 % on valmistunut tai käynnissä.

Tiedote 14.6.2018: Luonnon monimuotoisuuden turvaamisen toimintaohjelma on toteutunut hyvin

LUMO-ohjelman päivittäminen on käynnissä. Se alkoi Viikin ympäristötalossa 15.6.2018 pidetyllä seminaarilla.  

Asukaskysely Helsingin luonnon monimuotoisuudesta 2018

Blogit

Työpajat

LUMO-ohjelman päivitystyö jatkui kolmessa työpajassa, joissa hahmoteltiin uusia tapoja turvata Helsingin luonnon monimuotoisuus:

Työpajat olivat kaikille avoimia.

Työryhmän materiaaleja

11.06.2021 10:03

Seminaari 2018

Helsingin luonnon monimuotoisuuden toimintaohjelman päivitys käynnistyi kaikille avoimella seminaarilla 15.6.2018.

Seminaarin ohjelma ja esitykset

Seminaari 2014

Luonnon monimuotoisuuden toimintaohjelman toteutuminen vuosina 2011 - 2013.

Seminaarin ohjelma ja esitykset