Suoraan sisältöön

Ympäristönsuojelu

Työpajankatu 8
00580 Helsinki
PL 58235, 00099 Helsingin kaupunki
+358 9 310 2611
Toimipiste kartalla

Stara, Helsinki

Ilmalankuja 2 L
00240 Helsinki
PL 1660, 00099 Helsingin kaupunki
+358 9 310 17000
Toimipiste kartalla

Luonnonsuojelu

Luonnonsuojelu perustuu luonnonsuojelulakiin (1996). Sen päätavoite on luonnon monimuotoisuuden ylläpitäminen.

Luonnonsuojelun keinoja ovat luonnonsuojelualueiden ja luonnonmuistomerkkien rauhoittaminen sekä luontotyyppien ja eliölajien suojelu.

Helsingin ympäristöpalveluiden ympäristönsuojeluyksikkö valmistelee luonnonsuojelualueiden rauhoitusesityksiä sekä hoito- ja käyttösuunnitelmia, jotka Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus vahvistaa. Luonnonmuistomerkkien rauhoittamisesta päättää kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto.

Helsingin luonnonsuojelualueet löytyvät luontotietojärjestelmästä.

Tämän sivun lyhytosoite on hel.fi/luonnonsuojelu.


 06.12.2019 04:02