Suoraan sisältöön

Ympäristönsuojelu

Työpajankatu 8
00580 Helsinki
PL 58235, 00099 Helsingin kaupunki
+358 9 310 2611
Toimipiste kartalla

Meriveden lämpötila ja levämäärä

Helsingin edustan merialueen lämpötilaa ja levämääriä seurataan säännöllisesti. Tällä sivulla esitetään:

  • Kruunuvuorenselän pintaveden lämpötilan vaihtelu, lämpötilan kuuden päivän ennuste sekä kuluvan päivän pintaveden lämpötila
  • Helsingin edustan merialueen levämääriä kuvaava Levämittari
  • kuluvan vuoden pintaveden veden laatua kuvaavien suureiden kehitys

Lämpötilakuvaaja päivitetään arkisin päivittäin, levämittarin arvo aina kun aineistoa on saatavilla (kesäisin joka toinen päivä) ja vedenlaatukuvaajat noin neljä kertaa vuodessa. Uimarantakohtasia tietoja veden lämpötilasta voi seurata kesäaikaan ulkoliikuntasivuilta

kuva: lämpötila

Levien, sinilevien ja sameuden määrää kuvaavat mittarit ilmaisevat suhteellisen levien määrän tai veden sameuden niin että vähäiset määrät ilmaistaan vihreällä värillä, kohtalaiset keltaisella ja suuret punaisella. Puuttuva aineisto kyseiseltä päivältä ilmaistaan nollana.

Sinilevämittari on käytössä kesäkuukausina. Muina vuodenaikoina, aineiston ollessa saatavilla, esitetään kokonaislevämäärää ja veden sameutta kuvaavat mittarit. Lämmin pintavesi (yli 15 astetta) suosii sinilevien esiintymistä ja sinileväkukintoja muodostuu ajoittain loppukesästä tyynen ja aurinkoisen sään vallitessa. Muiden levien määrät ovat tyypillisesti suurimmillaan keväällä.

kuva: lämpötila

Alla esitetään läntisen ulkosaariston osalta mitattujen vedenlaatuparametrien kuukausikohtainen vaihtelu, sekä kuluvan vuoden havainnot Viikinmäen ja Suomenojan jätevedenpuhdistamoiden puhdistettujen jätevesien purkutunnelien läheisyydestä sekä alueen vertailuasemilta.

Lisää tietoa eri alueista sekä aineistojen yhteenvetoja voi pyytää ympäristöpalveluista:

Tutkija
Emil Vahtera puh. 09 310 70911
etunimi.sukunimi@hel.fi

kuva: läntinen ulkosaaristo, vedenlaatu

kuva: läntinen ulkosaaristo, vedenlaatu08.01.2021 16:10