Suoraan sisältöön

Arkistopalvelut

På svenska

Rakennusvalvonnan arkisto – sähköistä asiointia ja henkilökohtaista palvelua

Kaupunkiympäristön toimiala arkistoi luvanvaraisten rakennushankkeiden lupapäätökset, vahvistetut pääpiirustukset, toimitetut erityissuunnitelmat sekä muut rakennustyön määräystenmukaisuuden toteamiseen tarvittavat selvitykset. 

Tällaisia selvityksiä ovat mm. loppukatselmuspöytäkirjat, tarkastusasiakirjojen yhteenvedot ja loppukatselmuksen yhteydessä päivitetyt energiatodistukset. Vuosittain piirustuksista myydään yli 70 000 kopiota. Painopiste on siirtynyt yhä enenevässä määrin sähköiseen asiointiin.

Rakennuspiirustukset sähköisestä Arska-palvelusta

Arkiston sähköinen Arska-palvelu sisältää lähes kaikkien helsinkiläisten rakennusten pää- ja työpiirustukset sekä erityissuunnitelmat. Kaikkiaan piirustuksia on lähes 3 miljoonaa, joista pääpiiruksia on noin 800 000. Loput piirustuksista ovat erityissuunnitelmia. Arska-palveluun viedään jatkuvasti uutta aineistoa.

Arska-palvelu

Lupa-asiakirjoja, piirustuksia ja erityissuunnitelmia pääsee tutkimaan arkistossa

Muita lupa-asiakirjoja sekä piirustuksia ja erityissuunnitelmia voi tutkia paikan päällä  arkistossa, joka on osa Maankäytön ja rakentamisen asiakaspalvelua. Arkistoidusta aineistosta saa ostaa kopioita. Vaihtoehtoisesti tarvittava aineisto voidaan tallentaa CD:lle tai muistitikulle.

Kopioiden tilaaminen edellyttää tilauslomakkeen täyttämistä asiakaspalvelupisteessä. Arkiston asiakaspalvelu tekee pienet jäljennöstilaukset odottaessa. Isompien tilauksien sekä CD-tallenteiden valmistumisaika kerrotaan tilausta tehtäessä.

Arkiston maksut määräytyvät taksan mukaan. Arkistossa voi maksaa käteisellä ja yleisimmillä pankki- ja luottokorteilla.

Arkiston maksut

Mitä arkistosta löytyy?

Pääpiirustukset
Arkiston vanhimmat pääpiirustukset ovat 1800-luvun loppupuolelta.

Työpiirustukset
Lähinnä kantakaupungin suurempiin kohteisiin edellytettiin työpiirustuksia aina vuoteen 1990 asti. Näitä löytyy mikrofilmikortteina arkistosta vuodesta 1908 vuoteen 1990.

Erityissuunnitelmat
Arkistosta on saatavilla myös erityissuunnitelmia, kuten rakenne-, ilmanvaihto- sekä kiinteistön vesi- ja viemäröintipiirustukset. Rakennepiirustukset löytyvät mikrofilmikortteina vuodesta 1908, vesi- ja viemäripiirustukset vuodesta 1913 ja ilmanvaihtopiirustuksia vuodesta 1965 alkaen.

Sähkösuunnitelmia ja lämmitysjärjestelmään liittyviä suunnitelmia ei ole koskaan toimitettu eikä arkistoitu rakennusvalvontaan. Sähköpiirustusten arkistointivastuu on kiinteistön haltijalla.06.12.2019 04:41

Arska-palvelu

Tutustu arkiston sähköiseen arkistopalvelu Arskaan.

Arskaan