Suoraan sisältöön

Perittävät maksut

På svenska

Rakennusvalvontapalvelut perii maksut tekemistään tarkastus- ja valvontatehtävistä sekä muista viranomaistehtävistä.

Rakennusvalvontataksa

Rakennusvalvontataksa 2021

Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto on 19.11.2020 hyväksynyt Rakennusvalvontataksa 2021:n, joka tulee voimaan 1.1.2021. 

Rakennusvalvontataksa 2020

Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto on 24.10.2019 hyväksynyt Rakennusvalvontataksan, joka tuli voimaan 1.1.2020.

Rakennusvalvontataksa 2019

Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto on 23.11.2018 hyväksynyt Rakennusvalvontataksan vuodelle  2019, joka tuli voimaan 1.1.2019.

Rakennusvalvontataksa 2018

Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto hyväksyi 10.11.2017 (§ 74) vuoden 2018 rakennusvalvontataksan, joka tuli voimaan 1.1.2018

Rakennusvalvontataksa 2017

1.6.2017 alkaen noudatetaan vuoden 2017 rakennusvalvontataksaa, jonka kaupunginhallituksen johtamisen jaosto hyväksyi 15.5.2017 (§ 72).

Vuonna 2016  ja vuoden 2017 viisi ensimmäistä kuukautta rakennusvalvonta peri maksut rakennustyön toteuttamiseksi tarpeellisista tarkastus- ja valvontatehtävistä kaupunginhallituksen hyväksymän rakennusvalvontataksan 2016 mukaisesti.

Rakennusvalvontataksa 2016

Tämän taksan perusteella määrätyt maksut eivät ole arvonlisäverollisia.

Lupakäsittelijät laativat käsittelemiensä hankkeiden laskut. Kiinteistöinsinöörin taksan määrää ja sen perii kaupunkimittauspalvelut.

Katso lupakäsittelijät alueittain

Pientalon rakentaja saa 20 prosenttia alennusta lupamaksuista, jos hän jättää pientalon rakentamista tai laajentamista koskevan lupahakemuksen talvella. Tästä alennuksesta, sen ajankohdasta ja suuruudesta päätetään vuosittain.

Alkuperäisen Helsinki-pientalojen malliston käyttämisestä saa alennusta 25 prosenttia. 

Alennukset koskevat asuinrakennuskohtaista perusmaksua ja kokonaisalan mukaan määräytyvää maksua. 

Palvelutaksa

Rakennusvalvontaviranomainen ja kaupunkiympäristön arkisto tekevät asiakkaan tilauksesta myös joitain sellaisia toimenpiteitä, joihin määräykset eivät velvoita. Tällaisista toimenpiteistä laskutetaan erikseen vahvistetun palvelutaksan mukaisesti.

Palvelutaksa

Arkistotaksa

Arkistosta ja Arska-palvelusta ostettavista lupa-asiakirjojen jäljennöksistä peritään arkistotaksan mukainen maksu.

Arkistotaksa27.11.2020 17:02